Union Catalogue

All records for Stockholm University Library (Stockholms universitetsbibliotek) (2095 results)

Title Author Soulsby Publisher Year
=Kongl. swenska wetenskaps academiens handlingar. Vol. II-VII. Stockholm. 1-24. 1741-46.= [Del 7] Kongl. swenska wetenskaps academiens handlingar, för månaderne julius augustus ock september, 1742. Vol: III. Med academiens tilstånd, trykte i Stockholm hos Lorentz Ludewig Grefing, på des egen bekostnad. 384 (Horrn : kungl. tryckeriet : Momma : Grefing 1742 Digital version available
Carl Linnæi förtekning af de färgegräs, som brukas gå Gotland ock Öland. [Rubr.] Linné, Carl von, 1707-1778 369 1742 Digital version available
Beskrifning på sältings-gräset, ingifwen af C. Linnæus, profess. botan. Linné, Carl von, 1707-1778 380 1742 Digital version available
Redenvoering over de Aaneenschakeling en het onderling Verband, 't welk God in alle geschaapene zaaken, ... Uitgesprooken in de Zweedsche taal, op den 3 October 1739/ Door den Heer Carolus Linnaeus Linné, Carl von, 1707-1778 4320 1741[2008?] Digital version available
C. Linnæi samling af et hundrade wäxter upfundne på Gothland, Öland och Småland. [Rubr.]. Linné, Carl von, 1707-1778 362 1741.] Digital version available
Carl Linnaei anmärkning öfwer wisen hos myrorne. Linné, Carl von, 1707-1778 1136 1741 Digital version available
Dissertatio inavguralis Medico-botanica sistens Meditationes et animadversiones in novvm Systema botanicvm sexvale Linnaei, quam ... praeside Lavrentio Heistero ... publice ervditorvm ventilationi svbiiciet avtor responsvrvs Philippvs Casparvs Goeckelivs ... d.xvi. avgvst. MDCCXLI. Heister, Lorenz, 1683-1758 628 1741 Digital version available
Caroli Linnæi ... Oratio, qua peregrinationum intra patriam asseritur necessitas, habita Upsaliæ, in auditorio carolino majori MDCCXLI octobr. XVII. quum medicinæ professionem regiam & ordinariam susciperet. Typis academ. reg. Upsaliensis Linné, Carl von, 1707-1778 1354 (akademiska tryckeriet 1741 Digital version available
Orbis eruditi judicium de Caroli Linnæi m.d. scriptis. =Anon.= [Stockholm 1741.] Linné, Carl von, 1707-1778 2577 (Grefing 1741 Digital version available
Professor Linnæi upsats på de medicinal wäxter som i apothequen bewaras, och hos oss i fädernes-landet wäxa. [Rubr.]. Linné, Carl von, 1707-1778 354 1741 Digital version available
Caroli Linnaei ... Fundamenta botanica, in quibus theoria botanices aphoristice traditur. Editio tertia, prioribus longe auctior & emendatior Linné, Carl von, 1707-1778 261 1741 Digital version available
Almanach för åhret, efter wår frälsares Christi födelse, 1742. Til Upsala-horizont, belägen 59 grad. 51 1/2 min. norr om æquatoren eller linien, och 35 3/8 grad. öster om första meridianen; tillika med med. professor. herr d:r Linnæi hus-curer för froszan, efter förra hypotheses inrättad af Olav. Petr. Hiorter ... Stockholm, tryckt hos kongl. bokt. i stor-förstend. Finland sal. Hen. Christopher Merckells enkia Hiorter, Olof, 1696-1750 933 (Merckell 1741 Digital version available
Vaniloqventiae botanicae specimen, a m. Io. Gottlieb Gleditsch in consideratione epicriseos Siegesbeckianae in scripta botanica Linnaei, pro rite obtinendo sexvalistae titvlo, nvper evvlgatvm, ivre vero retorsionis refvtatvm et elvsvm a Io Georgio Siegesbeck ... Siegesbeck, Johann Georg 1686-1755 626 1741 Digital version available
Decades binae thesium medicarum, quas, jussu max. ven. senatus acad. et suffragio amplissimae facultat. medicae in reg. Upsal. athenaeo, publico bonorum examini modeste subjiciunt auctor Johan. Gotschalk Wallerius ... et respondens Johan. A. Darelius, W-Gothus. In audit. Carol. maj. ad diem 25. febr. anni MDCCXLI Wallerius, Johan Gottschalk, 1709-1785 2470 1741 Digital version available
Carl Linnaei beskrifning på snö-sparfwen. Linné, Carl von, 1707-1778 1120 1740 Digital version available
Adriani van Royen ... Florae Leydensis prodromus, exhibens plantas quae in horto academico Lugduno-Batavo aluntur. Royen, Adrian van, 1704-1779 3611 1740 Digital version available
Almanach, för åhret, efter wår frälsares Christi födelse, 1741. Til Carls-Cronas horizont, belägen 56 grad. 14 min. norr om æquatoren eller linien, och 33 1/2 grad. öster om första meridianen: med en kort berättelse om åhrsräkningarne, : samt några hus-curer för de siöfarande; inrättad af af Olav. Petr. Hiorter ... I Carlscrona tryckt hos Frantz Phil. Paulssen. Hiorter, Olof, 1696-1750 928 (Paulssen 1740 Digital version available
Caroli Linnæi ... Systema naturæ in quo naturæ regna tria, secundum. [!] Classes, ordines, genera, species, systematice proponuntur. Editio secunda, auctior. Stockholmiæ apud Gottfr. Kiesewetter. 1740 Linné, Carl von, 1707-1778 46 1740 Digital version available
Carl Linnæi anmärckning öfwer lapska limet Linné, Carl von, 1707-1778 1036 1740 Digital version available
Caroli Linnæ ... Fundamenta botanica, qvæ majorum operum prodromi instar theoriam scientiæ botanices per breves aphorismos tradunt. Linné, Carl von, 1707-1778 256 1740 Digital version available