Union Catalogue

All records for Stockholm University Library (Stockholms universitetsbibliotek) (2095 results)

Title Author Soulsby Publisher Year
Caroli a Linné ... Clavis medicinæ dvplex, exterior & interior. ... Iterata editio foras dedit et præfatvs est Ern. Godofr. Baldinger ... Linné, Carl von, 1707-1778 981 1767 Digital version available
Caroli a Linné ... clavis medicinæ. Editio nova curantibus Linneanis Monspeliensibus. Linné, Carl von, 1707-1778 982 1788 Digital version available
Caroli a Linné ... clavis medicinæ dvplex, exterior & interior ... Editio prima Neapolitana Linné, Carl von, 1707-1778 983 1793 Digital version available
Icones plantarvm medicinalivm. Centvria V. Abbildungen von Arzneygewächsen. Fünftes Hundert. Zorn, Johann, 1739-1799 985 1784 Digital version available
Caroli Linnæi Diæta naturalis 1733 : Linnés tankar om ett naturenligt levnadssätt / på uppdrag av Kungliga svenska vetenskapsakademien utgiven av Arvid Hj. Uggla. Linné, Carl von, 1707-1778 987a Almqvist & Wiksell (distr. A & W 1958 Digital version available
Några Linnérecept Drake, Gustaf 989 1926 Digital version available
Quid Linnæo patri debeat medicina, dissertatione academica breviter adumbratum, quam, venia ordinis experientissimi medici Upsal. publicæ proponit ventilationi Sveno Andreas Hedin ... respondente Christophoro Carlander, Vestrogotho, stipend. Victor. In academiæ Gustav. audit. maj. d. XIV apr. MDCCLXXXIV. H. a. m. s Hedin, Sven Anders, 1750-1821 990 1784 Digital version available
Till vetenskapernas idkare och vårdare, beskyddare, gynnare och vänner af Israël Hwasser ... promotor vid den instundande medicinae doctors-promotionen Hwasser, Israel, 1790-1860 992 1841 Digital version available
Carl von Linnés betydelse såsom naturforskare och läkare 1 Carl von Linné såsom läkare och medicinsk författare / af Otto E.A. Hjelt. Hjelt, Otto E. A., 1823-1913 996 1907 Digital version available
Linnaeus as a physician Hektoen, Ludvig 997b 1902 Digital version available
Linnaeus als Geneesheer : voordracht gehouden op 12 juli 1903 te Zwolle voor de Ned. Vereeniging voor de Geschiedenis der Geneeskundige Wetenschappen. Ketel, B. A. van 999 1903 Digital version available
Carl von Linné. 23. Mai 1707-10de Januar 1778. Wille, Nordal, 1858-1924 999b 1907 Digital version available
Linné som patient år 1764. Hedbom, Karl Johan 1000b 1918 Digital version available
Linné et les fièvres intermittentes / par J. Sabrazès Sabrazès, Jean 1000a 1918? Digital version available
Carl von Linnés förhållande till farmacien och hans förbindelser med apotekarekåren. Drake, Gustaf 1002 1920 Digital version available
Linné och pharmacopoea Svecica ed. I Drake, Gustaf 1005 1921 Digital version available
Linné som læge : foredrag i Norsk medicinsk-historisk forening 21de oktober 1920 / av prof. dr. N. Wille Wille, Nordal, 1858-1924 1006 1921 Digital version available
Linné och veterinärväsendet Schoug, Ernst, 1838-1930 1007 1925 Digital version available
Linnés redogörelse för de på apoteken förvarade och i Sverige växande medicinalväxterna : botaniska förklaringar och anmärkningar / av H[ans] O[scar] Juel. [Jämte:] Juel, Hans Oscar, 1863-1931 1008 1927 Digital version available
Linné und die Lungenschwindsucht Neander, Gustaf, 1874-1941 1010 1927 Digital version available