Union Catalogue

All records for Stockholm University Library (Stockholms universitetsbibliotek) (2071 results)

Title Author Soulsby Publisher Year
Carl von Linné's Anteckningar öfver Nemesis divina / utgifne af Elias Fries och Th. M. Fries. Linné, Carl von, 1707-1778 1065 Lundquistska bokhandeln 1878 Digital version available
Nemesis divina Weis-Ulmenried, Anton 1066 1903 Digital version available
Linnés Religiosität und "Nemesis divina Meyer, W. 1072 1907 Digital version available
Linnés ställning till kristendomen : några reflexioner med anledning av Linnés tvåhundraårsminne / av K. A. Westling. Westling, K. A. , 1864-1929 1073 1907 Digital version available
Linnés religiösa åskådning : föredrag vid Svenska Linné-sällskapets högtidssammankomst den 22 maj 1921 / av Elis Malmeström Malmeström, Elis, 1895-1977 1075 1922 Digital version available
Linnés Nemesis divina / utgiven och kommenterad av Knut Barr. Linné, Carl von, 1707-1778 1076 Wahlström & Widstrand 1923 Digital version available
Linnæi minnesbok / [utgiven av Felix Bryk]. Linné, Carl von, 1707-1778 1080 Utg 1919 Digital version available
Museum Tessinianum, opera illustrissimi comitis, dom. Car. Gust. Tessin, regis regnique sviogothici senatoris ... collectum. Hans excellence, riks-rådets &c. herr gr. Carl Gust. Tessins naturalie-samling Linné, Carl von, 1707-1778 1081 1753 Digital version available
Reflections on the study of nature. Translated from the Latin of the celebrated Linnæus. Linné, Carl von, 1707-1778 1091 1785 Digital version available
Reflections on the study of nature; and a dissertation on the sexes of plants. Translated from the Latin of Linnæus. Linné, Carl von, 1707-1778 1092 1786 Digital version available
Museum s:æ r:æ m:tis Ludovicæ Ulricæ reginæ svecorum, gothorum, vandalorumque &c. &c. &c. In quo animalia rariora, exotica, imprimis insecta & conchilia describuntur & determinantur prodromi instar editum. A Carolo v. Linné ... Holmiæ, : literis & impensis direct. Laur. Salvii, 1764. Linné, Carl von, 1707-1778 1095a (Salvius 1764 Digital version available
On the Linnean manuscript of the 'Museum Ulricae.' Hanley, Sylvanus Charles Thorp, 1819-1899. 1097 1860 Digital version available
Recensio critica lepodopterorum Musei Ludovicæ Ulricæ quæ descripsit Carolus a Linné. Auctore P. O. Chr. Aurivillius. : Cum tabula colorata. Aurivillius, Christopher, 1853-1928 1098 1882 Digital version available
On the species of Echinoidea described by Linnaeus in his work Museum Ludovicae Ulricae Lovén, Sven, 1809-1895 1099 Vet.-akad 1887 Digital version available
Inbjudning till filosofie doktors promotionen i Uppsala domkyrka den 24 maj 1907 / utfärdad av promotor Tycho Tullberg. Tullberg, Tycho, 1842-1920 1102 1907 Digital version available
Caroli Linnaei ... animalia per Sveciam observata Linné, Carl von, 1707-1778 1104 1742 Digital version available
Carl Linnaei beskrifning på en ny fogel: Picus pedibus tridactylis Linné, Carl von, 1707-1778 1105 1740 Digital version available
Carl Linnaei beskrifning på snö-sparfwen. Linné, Carl von, 1707-1778 1120 1740 Digital version available
Carl Linnaei beskrifning om guld-fisken och silfwerfisken, Cyprinus pinna ani duplici, caudae trifurcae. Linné, Carl von, 1707-1778 1128 1740 Digital version available
Carl Linnaei anmärkning öfwer wisen hos myrorne. Linné, Carl von, 1707-1778 1136 1741 Digital version available