Union Catalogue

All records for Stockholm University Library (Stockholms universitetsbibliotek) (2094 results)

Title Author Soulsby Publisher Year
Gedächtnissrede bei der am 24sten Juni 1835 im botanischen Garten zu Regensburg begangenen hundertjährigen Jubelfeier der Doctorpromotion Karl von Linné's, gehalten von Dr. August Emanuel Fürnrohr. Fürnrohr, August Emanuel, 1804-1861 2685 1835 Digital version available
Gemmæ arborum, quas, ex cons. experientiss. et nobiliss. Facult. Med. in Reg. Acad. Upsaliensi, sub præsidio ... Dn. Doct. Caroli Linnæi ... speciminis academici loco naturæ curiosis examinandas sistit alumnus regius, Petrus Löfling, Medelpadus. In audit. Carol. Major. ad diem 18. Novemb. anni 1749 Linné, Carl von, 1707-1778 1556 s.n 1749 Digital version available
Genera insectorum Linnæi et Fabricii iconibus illustrata a Joanne Jacobo Roemer Römer, Johann Jakob, 1763-1819 1229 1789 Digital version available
Genera morborum : sjukdomsgrupperna / framställda till åhörares tjänst av Carl v. Linné ; översatt från latinet av Johan Bergman ; efterskrift av Telemak Fredbärj. Linné, Carl von, 1707-1778 4138 1949 Digital version available
Genera morborum in auditorum usum publicata. Editio iterata foras dedit et nomina Teutonica adjecit Joh. Christ. Kerstens .. Linné, Carl von, 1707-1778 2072 1773 Digital version available
Genera morborum, in auditorum usum edita a Car. v. Linné .. Linné, Carl von, 1707-1778 2066 1763 Digital version available
Genera morborum, quæ indultu nobil. nec non exper. ord med. in supremo ad Salam lyceo, præside ... Carolo Linnæo ... pro gradu doctoris, publico submittit examini Johannes Schröder, Gothoburgensis. In audit. Car. maj. ad diem V. Decembr. ann. MDCCLIX Linné, Carl von, 1707-1778 2062 s.n 1759 Digital version available
Genera plantarum / Carl Linnaeus. Linné, Carl von, 1707-1778 3946 1960 Digital version available
Genera plantarum eorumque characteres naturales, secundùm numerum figuram, situm, & proportionem omnium fructificationis partium. Authore Carolo Linnæo ... . Editio secunda, nominibus plantarum Gallicis Iocupletata Linné, Carl von, 1707-1778 299 1743 Digital version available
Generatio ambigena, quam consens. experient. Facult. Medicæ in Regia Academia Upsaliensi, præside ...Carolo Linnæo ... publice examinandam sistit Christian Lud. Ramström, Stockhomiensis. [!] In audit. Car. maj. ad diem XII. Dec., anni MDCCLIX. H. A. M. S Linné, Carl von, 1707-1778 2082 s.n 1759 Digital version available
Genuine and universal system of natural history; comprising the three kingdoms of animals, vegetables, and minerals, arranged under their respective classes, orders, genera, and species. 12 / By the late Sir Charles Linnaeus. Improved, corrected, and enlarged, by J. Frid. Gmelin. Faithfully translated and rendered more complete by the addition of Vaillant's beautiful Birds of Africa [et. al.]. Methodically incorporated and arranged by the editors of the Encyclopedia Londinensis. Linné, Carl von, 1707-1778 129 180n 1794? Digital version available
Gesundheitsführung bei Linné Scholle, Klaus 4852 1962 Digital version available
Glömska av alla substantiv och i synnerhet namn / Carolus Linnaeus Linné, Carl von, 1707-1778 1052 Digital version available
Gottfried Benedikt Schmiedleins ... Einleitung in die nähere Kenntnis der Insectenlehre nach dem Linnéischen System, zum Gebrauch angehender Sammler. Nebst zwo Kupfertafeln. Schmiedlein, Gottfried Benedikt, 1739-1808 146c 1786 Digital version available
Granskning av de enkla läkemedlen ur växtriket : (Censura medicamentorum simplicium vegetabilium) : Akad. avhandl. under Linnés presidium Upsala 1753 / Övers. från latinet av Arvid Hj. Uggla ; Efterskrift och noter av Telemak Fredbärj. Linné, Carl von, 1707-1778 4139 1950 Digital version available
Grifte-tal öfver välborne herrn herr Carl von Linné, m.d. professor i medicin och botanik vid kongl. academien i Upsala ... Hållet i Upsala domkyrka, den 30 november 1783, då den å svärds-sidan utgångna von Linnéiska ättens sköldemärke sönderslogs af David Schulz von Schulzenheim. Upsala, tryckt hos directeuren Johan Edman, 1784 Schulzenheim, David von, 1732-1823 3846 (Edman 1784 Digital version available
Grunderna till hälsan : Fundamenta valetudinis : akad. avh. under Linnés præsidium, Upsala 1756 / övers. från latinet av Hans Kristofferson ; noter och efterskrift av Telemak Fredbärj. Linné, Carl von, 1707-1778 4159 1958 Digital version available
Gröna arkiv : med Linnés ögon och andras / [text- och bildredigering: Kerstin Abukhanfusa]. Abukhanfusa, Kerstin, 1941- 3969 Riksarkivet 2007 Digital version available
Grönsakstorget : Macellum olitorium : akademisk avhandling under Linnés præsidium Upsala 1760 / översatt från latinet av Arvid Hj. Uggla ; noter och efterskrift av Telemak Fredbärj. Linné, Carl von, 1707-1778 4092 Sv. Linné-sällskapet Universitetstryckeriet 2008 Digital version available
Grönsakstorget : Macellum olitorium : akademisk avhandling under Linnés præsidium Upsala 1760 / översatt från latinet av Arvid Hj. Uggla ; noter och efterskrift av Telemak Fredbärj. Linné, Carl von, 1707-1778 4156 1956 Digital version available