Union Catalogue

All records for Uppsala University Library (1972 results)

Title Author Soulsby Publisher Year
Generatio ambigena, quam consens. experient. Facult. Medicæ in Regia Academia Upsaliensi, præside ...Carolo Linnæo ... publice examinandam sistit Christian Lud. Ramström, Stockhomiensis. [!] In audit. Car. maj. ad diem XII. Dec., anni MDCCLIX. H. A. M. S. Linné, Carl von, 1707-1778 2082 s.n 1759 Digital version available
Genuine and universal system of natural history; comprising the three kingdoms of animals, vegetables, and minerals, arranged under their respective classes, orders, genera, and species. 12 By the late Sir Charles Linnaeus. Improved, corrected, and enlarged, by J. Frid. Gmelin. Faithfully translated and rendered more complete by the addition of Vaillant's beautiful Birds of Africa [et. al.]. Methodically incorporated and arranged by the editors of the Encyclopedia Londinensis. Linné, Carl von, 1707-1778 129 1794? Digital version available
Gesundheitsführung bei Linné Scholle, Klaus 4852 1962 Digital version available
Gottfried Benedikt Schmiedleins ... Einleitung in die nähere Kenntnis der Insectenlehre nach dem Linnéischen System, zum Gebrauch angehender Sammler. Nebst zwo Kupfertafeln. Schmiedlein, Gottfried Benedikt, 1739-1808 146c 1786 Digital version available
Granskning av de enkla läkemedlen ur växtriket : (Censura medicamentorum simplicium vegetabilium) : Akad. avhandl. under Linnés presidium Upsala 1753 / Övers. från latinet av Arvid Hj. Uggla ; Efterskrift och noter av Telemak Fredbärj. Linné, Carl von, 1707-1778 4139 1950 Digital version available
Grifte-tal öfver välborne herrn herr Carl von Linné, m.d. professor i medicin och botanik vid kongl. academien i Upsala ... Hållet i Upsala domkyrka, den 30 november 1783, då den å svärds-sidan utgångna von Linnéiska ättens sköldemärke sönderslogs af David Schulz von Schulzenheim. Upsala, tryckt hos directeuren Johan Edman, 1784 Schulzenheim, David von, 1732-1823 3846 (Edman 1784 Digital version available
Grunderna till hälsan : Fundamenta valetudinis : akad. avh. under Linnés præsidium, Upsala 1756 / övers. från latinet av Hans Kristofferson ; noter och efterskrift av Telemak Fredbärj. Linné, Carl von, 1707-1778 4159 1958 Digital version available
Gröna arkiv : med Linnés ögon och andras / [text- och bildredigering: Kerstin Abukhanfusa]. Abukhanfusa, Kerstin, 1941- 3969 Riksarkivet 2007 Digital version available
Grönsakstorget : Macellum olitorium : akademisk avhandling under Linnés præsidium Upsala 1760 / översatt från latinet av Arvid Hj. Uggla ; noter och efterskrift av Telemak Fredbärj Linné, Carl von, 1707-1778 4156 1956 ; Digital version available
Grönsakstorget : Macellum olitorium : akademisk avhandling under Linnés præsidium Upsala 1760 / översatt från latinet av Arvid Hj. Uggla ; noter och efterskrift av Telemak Fredbärj. Linné, Carl von, 1707-1778 4092 Sv. Linné-sällskapet Universitetstryckeriet 2008 Digital version available
Gud skapade, Linné ordnade 4199 Riksutställningar Svanberg 1978 Digital version available
Göteborg / Carl von Linné Linné, Carl von, 1707-1778 4302 Konstindustriskolan 1964 ; Digital version available
Gøthe eller Linné : et Svar til "Vossische Zeitung" i Berlin Wille, Nordal, 1858-1924 2849a 1903 Digital version available
Habent sua fata libelli" : en episod ur Linnéhandskrifternas historia / av Arvid Hj. Uggla Uggla, Arvid Hjalmar, 1883-1964 4491 Svenska Linné-sällskapet 1949 Digital version available
Hallers Beziehungen zu den Naturforschern seiner Zeit, speziell zu Linné. Fischer, Eduard, 1861-1939 2962 1908 Digital version available
Hammarby och Oxford : linneanska och engelska essayer / Knut och Hagberg. Hagberg, Knut, 1900-1975 4529 Natur o. kultur Thule 1958 Digital version available
Handling om skogars plantering ...[ Rubr.] Linné, Carl von, 1707-1778 430 1748 Digital version available
Hantverkarnas sjukdomar : akademisk avhandling under Linnés presidium Uppsala 1765 / översatt från latinet av Ejnar Haglund ; efterskrift och noter av Telemak Fredbärj. Linné, Carl von, 1707-1778 4151 Svenska Linnésällsk. 1955 Digital version available
Har Linné seet tingen og havt syn paa sagen trods nogen eftermand? Tvende botaniske smaatilfælde Didrichsen, F. 859 1861 Digital version available
Har Linné seet tingen og havt syn paa sagen trods nogen eftermand? Tvende botaniske smaatilfælde Didrichsen, F. 860 1861 Digital version available