Union Catalogue

All records for British Library (2112 results)

Title Author Soulsby Publisher Year
Resp. Aër habitabilis. Siefvert, Johan Victor, 1738-1791. 1303/99 publisher not identified 1788 Digital version available
Resp. Transmutatio frumentorum. Hornborg, Bogislaus, 1739-1789. 1976 publisher not identified 1760 Digital version available
Resp. Hæmoptysis. Gråberg, Johan Martin, 1741-1793. 1315/178 publisher not identified 1785 Digital version available
Bref til Kongl. Vetenskaps Academiens secreterare, angående Anmärkningarna, som utkommit öfver det svar påfrågan om skadeliga frukt-träds-maskar, hvilket vunnit den af Kongl. Academien utlåfvada belöningen. Bergman, Torbern, 1735-1784. 1200 på Kongl. Upsala Acad. bokhandeel C.E. Steinerts bekostnad tryckt hos Lor. Lud. Grefing 1764 Digital version available
Inledning til djur-riket / efter Carl von Linnés lärogrunder. Af Anders Jahan Retzius. Retzius, Anders Jåhan, 1742-1821. 1223 på Nya Informations-Inrättningens bekostnad, hos Carl Stolpe 1772 Digital version available
Inledning til djur-riket / efter Carl von Linnés lärogrunder. Af Anders Jahan Retzius. Retzius, Anders Jåhan, 1742-1821. 3596 på Nya Informations-Inrättningens bekostnad, hos Carl Stolpe 1772 Digital version available
Utkast till beskrifning om Upsala. Första [-Andra] delen författad af Joh. B. Busser. Busser, Johan Benedict, 1729-1799. 3126 på bokhandeel Joh. C. Holmbergs bekostnad utgifven tryckt hos Joh. Edman 1769-1773 Digital version available
Utkast till beskrifning om Upsala. Första [-Andra] delen författad af Joh. B. Busser. Busser, Johan Benedict, 1729-1799. 1054 på bokhandeel Joh. C. Holmbergs bekostnad utgifven tryckt hos Joh. Edman 1769-1773 Digital version available
Utkast till beskrifning om Upsala. Första [-Andra] delen författad af Joh. B. Busser. Busser, Johan Benedict, 1729-1799. 3435 på bokhandeel Joh. C. Holmbergs bekostnad utgifven tryckt hos Joh. Edman 1769-1773 Digital version available
Flora svecica enumerans plantas Sveciæ indigenas ... post Linnæum edita a Georgio Wahlenberg .. Wahlenberg, Georgius, 1780-1851. 829c suis impensis excudebant Palmblad & C 1824-1826 Digital version available
Nomenclator botanicus, continens plantarum in terris danicis sponte nascentium nomina vernacula in linguis gallica, anglica, germanica, suecica, danica, cum nomenclatore synonymico-Linnæano & pharmaceutico-Linnæano. Oeder, Georg Christian, 1728-1791 650dd sumptibus Heineck & Faber typis Cl. Philibert 1769 Digital version available
Joannis Antonii Scopoli ... Flora Carniolica, exhibens plantas Carniolae indigenas et distributas in classes naturales cum differentiis specificis, synonymis recentiorum, locis natalibus, nominibus incolarum, observationibus selectis, viribus medicis Scopoli, Giovanni Antonio, 1723-1788. 640a sumptibus Joannis Thomae Trattner 1760 Digital version available
Caroli Linnæi ... Flora svecica : exhibens plantas per regnum Sveciæ crescentes, systematice. Linné, Carl von, 1707-1778 407 sumtu & literis Laurentii Salvii 1745 Digital version available
Caroli Linnæi ... Flora svecica, exhibens plantas per regnum Sveciæ crescentes, systematice. Linné, Carl von, 1707-1778 409 sumtu & literis Laurentii Salvii 1755 Digital version available
Caroli Linnæi ... Flora zeylanica sistens plantas indicas Zeylonæ insulæ; quæ olim 1670-1677. lectæ fuere a Paulo Hermanno ... demum post 70 annos ab Augusto Günthero ... orbi redditæ; hoc vero opere revisæ, examinatæ, determinatæ & illustratæ. Linné, Carl von, 1707-1778 420 sumtu & literis Laurentii Salvii 1747 Digital version available
Caroli Linnæi ... Hortus Upsaliensis : exhibens plantas exoticas, horto Upsaliensis Academiæ a sese illatas, ab anno 1742, in annum 1748. Vol. I. Linné, Carl von, 1707-1778 424 sumtu & literis Laurentii Salvii 1748 Digital version available
Caroli Linnæi ... Fauna svecica sistens animalia Sveciæ regni. Linné, Carl von, 1707-1778 1153 sumtu & literis direct. Laurentii Salvii 1761 Digital version available
Caroli Linnæi fil. in Hort. Acad. Upsal. demonstratoris decas prima plantarum rariorum Horti Upsaliensis : sistens descriptiones & figuras plantarum minus cognitarum. Linné, Carl von, 1741-1783. 3821 sumtu & literis direct. Laurentii Salvii 1762-1763 Digital version available
Oeconomia naturæ : eller Skaparens allvisa inrättning påvår jord, i agttagen ... i de tre naturens riken ... / under Carl Linnæi præsidio, utgifven ... på latin och nu med någon tillökning på svenska öfversatt af Isac J. Biberg. Linné, Carl von, 1707-1778 1522 säljes i Kiesevetters boklådor 1750 Digital version available
Grifte-tal öfver välborne herrn ... Carl von Linné, m.d. professor i medicin och botanik vid Kongl. Academien i Upsala ... / Hållet i Upsala domkyrka, den 30 November 1783, dåden på svärds-sidan utgångna von Linnéiska ättens sköldemärke sönderslogs af David Schulz von Schulzenheim. Schulz von Schulzenheim, David, 1732-1823 3846 tryckt hos ... Johan Edman 1784 Digital version available