Union Catalogue

All records for British Library (2112 results)

Title Author Soulsby Publisher Year
The lives of distinguished foreigners, celebrated in childhood for premature attainments. Translated from the French [i.e. “Histoire des enfants célèbres,” by P. J. B. Nougaret], by E. Arrowsmith. Translator. ARROWSMITH, E. NOUGARET, Pierre Jean Baptiste. 4483 Harvey & Darton 1824 Digital version available
Commentatio super Veronicis Spicatis Linnaei ... Accedunt tabulae duae aeneae. SCHRADER, Heinrich Adolph. 4482 1803 Digital version available
Early genius; exemplified in the juvenile pursuits of eminent foreigners. With fine engravings, etc. 4481 Oliver & Boyd 1818? Digital version available
Synopsis of the Annotations by Linnaeus and Contemporaries in his Library of Printed Books. Savage, Spencer. 4471 1940 Digital version available
Ichthyologia / with an introduction by A C Wheeler. Artedi, Peter, 1705-1735. 4470 J Cramer 1962 Digital version available
[Amsterdam, 1935.] VIth International Botanical Congress, Amsterdam, Sept. 2-7th 1935. Catalogue of the exhibition of books to be held in a locality of the Royal Zoological Institution “Natura Artis Magistra,” etc. 4469 1935 Digital version available
Förteckning öfver manuskript innehållande anteckningar efter Carl von Linnés föreläsningar i zoologi. Upprättad af G. Ekelöf. EKELÖF, Greta. 4467 Digital version available
Discursus de introducenda in scholas et gymnasia præcipue vero in Gymnasium Arosiense historiæ naturalis lectione. BROWALLIUS, Johan, Bishop of Åbo. 4465 1737.] Digital version available
A checklist of Linneana, 1735-1835, in the University of Kansas Libraries / compiled by Terrence Williams. Williams, Terrence. 4463 1964 Digital version available
Herbationes upsalienses. Protokoll över Linnés exkursioner i Uppsalatrakten. Utgivna av Svenska Linné-Sällskapet. BERG, Anders Åke. Linné, Carl von, 1707-1778. 4462 1951- . Digital version available
A catalogue of the works of Linnaeus. LILJEDAHL, Axel. 4461 1957 Digital version available
The calendar of Flora, Swedish [from the Swedish of A. M. Berger] and English [by B. S.] (The calendar of Flora by Theophrastus at Athens, lat. 37° 25′.). STILLINGFLEET, Benjamin. 4458 1761 Digital version available
Örtabok, 1725. Utgiven av Svenska läkaresällskapet ... genom Telemak Fredbärj. [With illustrations.] Linné, Carl von, 1707-1778. 4456 1957 Digital version available
Indelning i ört-riket, efter Systema naturae / [av] Carl von Linné ; på svenska öfversatt af Johan J. Haartman och nu andra gången uplagd, ändrađ och tillökt efter 13:de upplagan af systemet. Linné, Carl von, 1707-1778. 4454 Rediviva 1976 Digital version available
Sponsalia plantarum, eller Blomstrens biläger / under Carl Linnæi inseende utgifvit uti et academiskt snilleprof på latin och nu på svenska öfversatt af Johan Gustav Wahlbom. Linné, Carl von, 1707-1778. 4453 Rediviva 1971 Digital version available
Species plantarum / [by] C. Linnaeus. Linné, Carl von, 1707-1778. Stearn, William T. 1911-2001.... 4452 1957-59 Digital version available
Species plantarum vol.1. Linné, Carl von, 1707-1778. 4451 Ray Society 1957 Digital version available
Flora œconomica, eller, Hushållsnyttan af de i Swerige wildt wäxande örter / under Carl Linnæi inseende uti et academiskt prof, år 1748 på latin, och nu på modersmålet utgifwen af Elias Aspelin. Linné, Carl von, 1707-1778. 4429 Rediviva 1971 Digital version available
Collegium medicum ... Om sättet att tillhopa gå. Sexualföreläsningar. [Edited by Nils Isberg.] Linné, Carl von, 1707-1778. 4416 Zindermans 1969 Digital version available
Carl von Linné : barndom, hem, skola; kulturhistorisk skildring / [av] Ingrid Wallerström. Wallerström, Ingrid. 4405 Zindermans 1974 Digital version available