Union Catalogue

All records for British Library (2112 results)

Title Author Soulsby Publisher Year
[Venæ resorbentes.] Om lymfkärlen ... Akademisk avhandling under Linnés presidium ... Oversatt ... av Ejnar Haglund. Efterskrift och noter av Telemak Fredbärj. Thunberg, Carl Peter, 1743-1828. 4164 1959 Digital version available
Uppsalafebern ... Akademisk avhandling under Linnés presidium ... Översatt ... av Ejnar Haglund. Efterskrift och noter av Telemak Fredbärj. Bostrom, Andreas. 4163 1959 Digital version available
[Dissertatio sistens saporem medicamentorum.] Läkemedlens smak ... Akademisk avhandling under Linnés præsidium ... Översatt ... av Arvid Hj. Uggla och Telemak Fredbärj. RUDBERG, Jacob. 4162 1958 Digital version available
Caroli Linnæi Libellus amicorum. Linnés stambok. I översättning med inledning och noter utgiven av Arvid Hj. Uggla och Telemak Fredbärj. FREDBÄRJ, Telemak. UGGLA, Arvid Hjalmar. 4161 1958 Digital version available
[Dissertatio medica de Acetariis.] Om salladsväxter ... Akademisk avhandling under Linnés præsidium ... Översatt ... av Ejnar Haglund. Noter och efterskrift av Telemak Fredbärj. BURG, Hieronymus von der. 4160 1958 Digital version available
[Fundamenta valetudinis.] Grunderna till hälsan ... Akademisk avhandling under Linnés præsidium ... Översatt ... av Hans Kristoferson, etc. ENGSTRÖM, Petrus. 4159 1958 Digital version available
[Senium Salomoneum.] Ålderdomen enligt Salomo ... Akademisk avhandling undr Linnés præsidium ... Översatt ... av Hjalmar Hedfors. Noter och efterskrift av Telemak Fredbärj. PILGREN, Joannes. 4158 1958 Digital version available
[Lepra.] Spetälska ... Akademisk avhandling under Linnés præsidium ... Översatt ... av Ejnar Haglund. Noter och efterskrift av Telemak Fredbärj. UDDMAN, Isaac. 4157 1957 Digital version available
[Macellum olitorium.] Grönsakstorget ... Akademisk avhandling under Linnés præsidium ... Översatt ... av Arvid Hj. Uggla. Noter och efterskrift av Telemak Fredbärj. JERLIN, Petrus. 4156 1956 Digital version available
[Culina mutata.] Det förändrade köket ... Akademisk avhandling under Linnés præsidium ... Översatt ... av Ejnar Haglund. Noter och efterskrift av Telemak Fredbärj. ÖSTERMAN, Magnus Gabriel. 4155 1956 Digital version available
Caroli Nic. fil. Linnæi Smol. Med. stud. bibliotheca medica. Utgiven av Telemak Fredbärj. [A catalogue.] Linné, Carl von, 1707-1778. 4154 1956 Digital version available
Människans förvandling ... Akademisk avhandling under Linnés præsidium ... Översatt ... av Nils Dahllöf. WADSTRÖM, Joannes Adolphus. 4153 1956 Digital version available
[Dissertatio academica in qua anthropomorpha ... submittit C. E. Hoppius.] Menniskans cousiner. Efterskrift och noter av Telemak Fredbärj. HOPPIUS, Christianus Emmanuel. 4152 1955 Digital version available
[Morbi artificum.] Hantverkarnes sjukdomar ... Akademisk avhandling under Linnés præsidium ... Översatt ... av Ejnar Haglund. Efterskrift och noter av Telemak Fredbärj. SKRAGGE, Nicolaus. 4151 1955 Digital version available
[Consectaria electrico-medica.] Elektriskt-medicinska satser ... Akademisk avhandling under Linnés præsidium ... Översättning av Arvid Hj. Uggla. Inledning, noter och efterskrift av Telemak Fredbärj. ZETZEL, Peter. 4150 1955 Digital version available
Caroli Linnæi Pharmacopæa holmensis. Bihang: Utkast till Materia medica 1761. Två manuskript utgivna av Telemak Fredbärj. Linné, Carl von, 1707-1778. 4149 1954 Digital version available
[Najades svecicae.] Svenska vattunymfer ... Översatt och utgiven av Arvid Hj. Uggla och Telemak Fredbärj. Linné, Carl von, 1707-1778. 4148 1954 Digital version available
[Diæta per scalam ætatis humanæ observanda.] Levnadsordning under människans olika åldrar ... Akademisk avhandling under Linnés præsidium ... Översatt ... av Nils Dahllöf. Efterskrift och noter av Telemak Fredbärj. Öhrqvist, Daniel Johan. 4147 1954 Digital version available
[Dissertatio Odores medicamentorum exhibens.] Läkemedlens lukt ... Akademisk avhandling under Linnés præsidium ... Översatt ... av Hjalmar Hedfors. Noter och efterskrift av Telemak Fredbärj. WAHLIN, Andreas. 4146 1954 Digital version available
[Morbi ex hyeme.] Om vintersjukdomar ... Översättning av Arvid Hj. Uggla. BRODD, Sueno. 4145 1953 Digital version available