Union Catalogue

All records for Stockholm University Library (Stockholms universitetsbibliotek) (1034 results)

Title Author Soulsby Publisher Year
Örtabok : 1725 / Carolus N. Linnaeus ; utgiven av Svenska läkaresällskapet till Linnéjubileet 1957 genom Telemak Fredbärj Linné, Carl von, 1707-1778 4456 Almqvist & Wiksell 1957 ; Digital version available
Éloge de M. de Linné Condorcet, Jean-Antoine-Nicolas de Caritat, marquis de, 1743-1794 2598 1781 Digital version available
Éloge de Charles von Linné ... Extrait des N.os III, IV, V et VI, du Journal des sciences utiles ci-devant d'Hist. naturelle, année 1790. Par M. de Saint-Amans ... Saint-Amans, Jean-Florimond Boudon de, 1748-1831 2622 1791 Digital version available
Åminnelse-tal, öfver kongl. vetenskaps academiens framledne ledamot, archiatern ... Carl von Linné, hållet, i kongl. maj:ts höga öfvervaro, för kongl. vetenskaps academien, den 5 december, 1778. Af kongl. academiens ledamot Abraham Bäck ... Stockholm, tryckt hos Joh. Georg Lange. 1779. Bäck, Abraham, 1713-1795 2594 1779 Digital version available
Ålderdomen enligt Salomo : (Senium Salomoneum) : akademisk avhandling under Linnés præsidium, Upsala 1759 / övers. från latinet av Hjalmar Hedfors ; noter och efterskrift av Telemak Fredbärj Linné, Carl von, 1707-1778 4158 1958 ; Digital version available
Åkerbärs plantering / ingifven af Carl Linnæus. Linné, Carl von, 1707-1778 560 1762 Digital version available
Ätliga frukter : (Fructus esculenti) : akademisk avhandling under Linnés presidium Uppsala 1763 / övers. från latinet av Ejnar Haglund och noter av Telemak Fredbärj Linné, Carl von, 1707-1778 4099 Sv. Linné-sällskapet 2008 ; Digital version available
Ätliga frukter : (Fructus esculenti) : akademisk avhandling under Linnés presidium Uppsala 1763 / övers. från latinet av Ejnar Haglund Linné, Carl von, 1707-1778 4179 1965 Digital version available
Äsping / beskrefven af Carl Linnaeus. Linné, Carl von, 1707-1778 1167 1749 Digital version available
Ädle och höglärde H. Archiater : om Charles De Geer och hans brevväxling med Carl von Linné / Thomas Tottie Tottie, Thomas, 1930- 3993 Stiftelsen Leufsta 2007 Digital version available
[On the original portraits of Linnaeus]. Carruthers, William, 1830-1922 3285 1906 Digital version available
[Linnaeus and Lamarck] Address to the Linnean society, 1884 Duncan, Martin 2800 1886 Digital version available
Zur Feyer von Linnés Geburtstag am 24. May im freyen zu singen. Thiersch, Friedrich 2672a 1830? Digital version available
Zoologische Beyträge zur XIII. Ausgabe des Linneischen Natursystems von Johann August Donndorff. Zweyter Band. Die Vögel. Erster Theil Raubvögel, Spechtartige Vögel, Schwimmvögel und Sumpfvögel. Donndorf, Johann August, 1754-1837 124 1794 Digital version available
Wälborne Herr Archiater-" : Johan Otto Hagströms brev till Abraham Bäck 1747-1791 Hagström, Johan Otto, 1716-1792 4081 Östergötlands medicinhistoriska sällsk. 1997 ; Digital version available
Whitlaw's new medical discoveries, with a defence of the Linnæan doctrine, and a translation of his vegetable materia medica, which now first appears in an English dress. By Charles Whitlaw. Vol. I. Whitlaw, Charles 976 1829 Digital version available
Växternas sömn : Somnus plantarum : Akademisk avhandling under Linnés præsidium Upsala 1755 / översatt från latinet av C. A. Brolin Linné, Carl von, 1707-1778 1880 Almqvist & Wiksells boktryckeri-aktiebolag 1921 Digital version available
Växternas krafter : (Vires plantarum) : akademisk avhandling under Linnés presidium Uppsala 1747 / övers. från latinet av Telemak Fredbärj och Albert Boerman Linné, Carl von, 1707-1778 4187 1970 Digital version available
Växternas förvandling : Metamorphosis plantarum : Akademisk avhandling under Linnés præsidium Upsala 1753 Linné, Carl von, 1707-1778 1863 1921 Digital version available
Växter i Linneś landskap : en vänbok till Börge Pettersson / redigerad av Mariette Manktelow & Ingvar Svanberg Manktelow, Mariette, 1960- Svanberg, Ingvar , 1953-... 4046 Swedish Science Press 2004 Digital version available