Union Catalogue

All records for Stockholm University Library (Stockholms universitetsbibliotek) (2096 results)

Title Author Soulsby Publisher Year
Carl Linnaei ... Skånska resa, på höga öfwerhetens befallning förrättd år 1749. Med rön och anmärkningar uti oeconomien, naturalier, antiquiteter, seder, lefnads-sätt. Med tilhörige figurer. Med kongl. maj:ts allernådigste privilegio Linné, Carl von, 1707-1778 209 1751 Digital version available
Manuel vétérinaire hospita insectorum flora; auctore Carolo Linneo. Linné, Carl von, 1707-1778 1715 1801 Digital version available
Storm-väders-fogelen / beskrifven af Carl Linnaeus Linné, Carl von, 1707-1778 1145 1745.] Digital version available
Om salladsväxter : (De acetariis) : akademisk avhandling under Linnés presidium Upsala 1756 / översatt från latinet av Ejnar Haglund ; noter och efterskrift av Telemak Fredbärj. Linné, Carl von, 1707-1778 4093 Sv. Linné-sällsk. Universitetstryckeriet 2008 Digital version available
Dissertatio De horticultura academica, quam, indulgente experient. Fac. Medic. Upsaliensi, præside ... Carolo Linnæo ... In audit. Gustav. d. XVIII. Decemb. MDCCLIV. Publico offert examini Johan. Gust. Wollrath, Nericius. H. A. M. S Linné, Carl von, 1707-1778 1838 1754 Digital version available
Anmärkningar om brännwin / Carl von Linné ; förord av August Strindberg ; [illustrationer är utförda av Svenolov Ehrén]. Linné, Carl von, 1707-1778 4735 Fabel :[Seelig] Björkmans eftr. 1964 Digital version available
Om Smålands naturalhistoria / Carl von Linné ; illustrerad med trägravyrer av Sven Ljungberg ; förord av Gunnar Broberg ; efterord av Kjell Peterson. Linné, Carl von, 1707-1778 4757 Atlantis Fälth & Hässler 2003 Digital version available
Specimen academicum, de crystallorum generatione, quod consent. ampliss. Facult. Med. im Reg. Acad. Upsaliensi, sub præsidio ... Dn. Doct. Caroli Linnæi, ... publico examini modeste submittit Martinus Kähler, Stockholmiensis. In audit. Gust. Maj. d. XXII. Decemb. Anni MDCCXLVII Linné, Carl von, 1707-1778 1476 s.n 1747 Digital version available
Institutions of entomology: being a translation of Linnæus's Ordines et genera insectorum; or, systematic arrangement of insects. Collated with the different systems of Geoffroy, Schæffer and Scopoli; together with observations of the translator. By Thomas Pattinson Yeats Linné, Carl von, 1707-1778 94 1773 Digital version available
Clavis medicinae duplex = The two keys of medicine / Carl Linnaeus ; from a Swedish translation, with introduction and commentary by Birger Bergh, Gunnar Broberg, Bengt Jonsell, Bengt I. Lindskog ; translated by Peter Hogg ; edited by Lars Hansen. Linné, Carl von, 1707-1778 4594 The IK Foundation & Company 2012 Digital version available
Genera morborum, in auditorum usum edita a Car. v. Linné .. Linné, Carl von, 1707-1778 2066 1763 Digital version available
Caroli Linnæi ... Materia medica, liber I. De plantis. Digestus secundum genera, loca, nomina, qualitates, vires, differentias, durationes, simplicia, modos, vsus, synonyma, culturas, præparata, potentias, composita Linné, Carl von, 1707-1778 970 1749 Digital version available
Parte práctica de bótanica del caballero Cárlos Linneo, que comprehende las clases, órdenes, generos, especies y variedades de las plantas, con sus ... Traducida del latin en castellano é ilustrada por Don Antonio Paláu y Verdéra ... . Tomo VIII. De orden superior. Linné, Carl von, 1707-1778 16 1788 Digital version available
Nemesis divina / Carl von Linné ; edited and translated with an introduction and explanatory notes by M.J. Petry. Linné, Carl von, 1707-1778 4540 Kluwer Academic 2001 Digital version available
Linné's eigenhändige Anzeichnungen über sich selbst, mit Anmerkungen und Zusätzen von Afzelius. Aus dem schwedischen übersetzt von Karl Lappe. Mit einer Vorrede von dr. K. A. Rudolphi. Nebst Linnés Bildnisz und Handschrift. Linné, Carl von, 1707-1778 2661 1826 Digital version available
Collegium medicum : om sättet att tillhopa gå : sexualföreläsningar / av Carl von Linné. Linné, Carl von, 1707-1778 4418 Zinderman 1975 Digital version available
Ambrosiaca, quæ consent. experientiss. Facult. Med. in Regia Acad. Upsaliensi, præside ... Carolo Linnæo, ... pro gradu doctoris publico submittit examini stipendiarius regius Jacobus Hideen, Ostrobotniensis. In auditorio Carol. maj. d. XX. Junii anni MDCCLIX. H. A. & P. M. S Linné, Carl von, 1707-1778 2044 Evald Ziervogel 1759 Digital version available
Lachesis Lapponica or a Tour in Lapland, now first published from the original manuscript journal of the celebrated Linnæus; by James Edward Smith, ... president of the Linnæan Society. In two volumes Vol. 2 Linné, Carl von, 1707-1778 192 1811 Digital version available
Dissertatio academica oves breviter adumbrans, quam, venia experientiss. Facult. Medicæ in illust. ad Salam Svion. Athenæo, sub præsidio ... Caroli Linnæi, ... publico examini modeste subjicit Isacus Palmærus Nic. fil., O-gothus, in audit. Carol. Maj. d. XXX Octobris anni MDCCLIV Linné, Carl von, 1707-1778 1828 1754 Digital version available
Caroli Linnæi ... Flora Lapponica exhibens plantas per Lapponiam crescentes, secundum systema sexuale collectas in itinere impensis Soc. Reg. Litter. et Scient. Sveciæ A. MDCCXXXII instituto. Additis synonymis, & locis natalibus omnium, descriptionibus & figuris rariorum, viribus medicatis & oeconomicis plurimarum Linné, Carl von, 1707-1778 279 1737 Digital version available