Union Catalogue

All records for Stockholm University Library (Stockholms universitetsbibliotek) (2095 results)

Title Author Soulsby Publisher Year
Linnés almanacksuppsatser. Linné, Carl von, 1707-1778 4421 1928] Digital version available
Caroli Linnæi Adonis Stenbrohultensis / inledning, noter och efterskrift av Telemak Fredbärj. Linné, Carl von, 1707-1778 4142 Svenska Linné-sällsk. 1951 Digital version available
Linnés Dalaresa : Iter Dalekarlicum ; jämte Utlandsresan = Iter ad exteros ; och Bergslagsresan = Iter ad fodinas : med utförlig kommentar / [redaktör: Arvid Hj. Uggla ; redaktionskommitté: Gösta Berg ... ; med bidrag av: Ola Bannbers ...]. Linné, Carl von, 1707-1778 3931 Geber 1953 Digital version available
Instructio peregrinatoris, qvam, consent. nobiliss. Facultat. Medica in Regia Academia Upsaliensi, sub præsidio ... Dn. Doct. Caroli Linnæi, ... publicæ censuræ submittit Ericus And. Nordblad, Gevalia-Gestricius. In auditorio Carol. Major. d. IX Maji, ann. MDCCLIX. H. A. M. S Linné, Carl von, 1707-1778 2022 s.n 1759 Digital version available
Avhandlingen Svinet vilken under presidium av Herr Doktor Carl Linnaeus framlades av jacob Lindh, upplänning i Uppsala 1759 den 24 december [...] I översättning av Svenska Linnésällskapet Linné, Carl von, 1707-1778 4109 Svenska Linnésällskapet 2007 Digital version available
Dissertatio entomologica, bigas insectorum sistens, quam divinis auspiciis, cons. illustr. Facult. Med. Upsal. præside, D:no Doct. Carolo à Linné,. ... publicæ eruditorum disquisitioni modeste subjicit ... Andreas Dahl, Westrogothus. In aud. Carol. Major. d. XVIII Dec. MDCCLXXV. H. A. M. S Linné, Carl von, 1707-1778 2455 1775 Digital version available
Lyckte-makten från China, ingifven af geheimerådet herr Raben, beskrefven af Carl Linnaeus. Linné, Carl von, 1707-1778 1156 1746 Digital version available
Linnaeus's Flora Anglica Linné, Carl von, 1707-1778 1809a West, Newman & Co., 54, Hatton Garden 1909 Digital version available
Petrificatet Entomolithus paradoxus, sådant, som det finnes uti ... C. G.Tessins samling. Beskrifvit af Carl Linnæus. Linné, Carl von, 1707-1778 1017 1759 Digital version available
Caroli Linnæi Pharmacopæa holmensis : utkast till Materia medica 1761 : två manuskript / utgivna av Telemak Fredbärj. Linné, Carl von, 1707-1778 4149 Svenska Linnésällsk. 1954 Digital version available
Des Ritters Carl von Linné Pflanzensystem nach seinen Klassen, Ordnungen, Gattungen und Arten mit den Erkennungs und Unterscheidungszeichen. Vierzehnte nach der vorhergehenden viel vermehrte und verbesserte Auflage von Johann Andreas Murray ... aus dem Lateinischen mit einigen Zusätzen von Xaver Joseph Lippert ... Linné, Carl von, 1707-1778 589a 1786 Digital version available
Caroli a Linné ... Amoenitates academicae seu dissertationes variae physicae, medicae botanicae antehac seorsim editae nunc collectae et auctae cum tabulis aeneis. Volvmen qvartvm. Editio secunda curante D. Jo. Christiano Daniele Schrebero ... Linné, Carl von, 1707-1778 1298 1788 Digital version available
Caroli Linnaei Flora Kofsöensis 1731 Linné, Carl von, 1707-1778 244 1919 Digital version available
Die grossen Reisen / Carl von Linné ; hrsg. von David Black ; ill. von Stephen Lee ; [die deutsche Textfassung besorgte Helmut Schareika]. Linné, Carl von, 1707-1778 3909 Hermann Schaffsteich Vlg. cop. 1979 Digital version available
Amman såsom styvmoder : Nutrix noverca : akademisk avhandling under Linnés præsidium Upsala 1752 / översatt från latinet av Sven-Olof Thulin ; efterskrift och noter av Telemak Fredbärj. Linné, Carl von, 1707-1778 4135 1947 Digital version available
Caroli Linnæi ... systema natvræ in qvo natvræ regna tria, secvndvm classes, ordines, genera, species, systematice proponvntvr. Recvsum et societatis, qvæ impensas contvlit, vsvi accommodatvm cvrante Mich. Gottl. Agnethlero Saxone Transilvano. Editio altera avctior et emendatior. Linné, Carl von, 1707-1778 50 1747 Digital version available
Animalia composita, quæ, consent. experient. Facult. Medica in illustri lycæo Upsaliensi, præside ... Dn. Doct. Carolo Linnæo, ... publico examini submittit ... Albertus Bäck, Uplandus. In audit. Carol. Major die XXIII. Maji, anni MDCCLIX. H. A. M. S Linné, Carl von, 1707-1778 2036 s.n 1759 Digital version available
Om bruket av varm och kall mat och dryck : (Circa fervidorum et gelidorum usum) : akademisk avhandling under Linnés presidium Uppsala 1765 / översatt från latinet av Ejnar Haglund ; efterskrift och noter av Telemak Fredbärj. Linné, Carl von, 1707-1778 4102 Sv. Linné-sällsk. Universitetstryckeriet 2008 Digital version available
Den beboeliga luften : (Aer habitabilis) : akademisk avhandling under Linnés presidium Uppsala 1759 / övers. från av Albert Boerman och Teleman Fredbärj. Linné, Carl von, 1707-1778 4174 1964 Digital version available
Patronis hospitibus patribus civibusque academicis et urbicis s. p. d. Carolus Linnæus ... in solemni hac inauguratione medica constitutus promotor Linné, Carl von, 1707-1778 1555 1749 Digital version available