Union Catalogue

All records for Stockholm University Library (Stockholms universitetsbibliotek) (2096 results)

Title Author Soulsby Publisher Year
Hallers Beziehungen zu den Naturforschern seiner Zeit, speziell zu Linné. Fischer, Eduard, 1861-1939 2962 1908 Digital version available
Linnæus as an evolutionist / by Edward L. Greene Greene, Edward Lee, 1843-1915 2963 1909 Digital version available
Linné och Goethe / af C. A. M. Lindman Lindman, Carl Axel Magnus, 1856-1928 2965 1909 Digital version available
Karl Linnei, po povodu 202-lyetiya ego rozhdeniya Talko-Hryncewicz, J. de 2966b 1909 Digital version available
Tal vid aftäckningen af Linnébysten i Växjö söndagen den 23 maj 1909 / af N. J. O. H. Lindström. Lindström, Herman, 1842-1916 2966 1909 Digital version available
Några akademiska befordringsfrågor i Upsala under Linnés tid Fries, Theodor Magnus, 1832-1913 2967 1910 Digital version available
Två veterinärhistoriska studier / af Ernst Schoug. Schoug, Ernst, 1838-1930 2968 Landby & Lundgren 1910 Digital version available
Minnesfesten öfver Carl von Linné den 25 maj 1907 : beskrifning / på uppdrag af Kungl. Vetenskapsakademien utarbetad af J. A. Bergstedt. Bergstedt, J. A., 1853-1932 2971 1910 Digital version available
Linnés mikroskop Juel, Hans Oscar, 1863-1931 2983 1913 Digital version available
Linné i bibelkommissionen : en episod / av H. Wijkmark. Wijkmark, Oskar Henning Wilhelm, 1875-1936 2984a 1913 Digital version available
Carl v. Linné. : Nordens Blomsterkonge. Med 20 billeder. Ved Udvalget for Folkeoplysnings Fremme / ved Eline Begtrup. Begtrup, Eline 2985 Kommission hos G. E. C. Gad 1914 Digital version available
Linné i Stockholm / af Carl Forsstrand. Forsstrand, Carl, 1854-1928 2987 Geber 1915 Digital version available
En allmän svensk naturstudie- och planteringsdag på blomsterkonungens födelsedag. Lindberg, E. J. 2988 Förf 1915 Digital version available
Carl von Linnés och Elias Fries barndomshem Birger, Selim Gotthard 2990 1916 Digital version available
Carl von Linné : hans personlighet och livsgärning / av Elsa Ribbing ; med förord av Carl Forsstrand. Ribbing, Elsa, 1875-1935 2995 Lindblad 1918 Digital version available
Linnéminnet och dess vårdande. : (Inledningsanförande vid Svenska Linné-sällskapets 1:sta ordinarie sammanträde i Stockholm den 24 nov. 1917 å Strand hotel). Förberg, Anders Elof Ehrenfrid 2996 1918 Digital version available
Om Christopher Tärnströms resejournaler. Grape, Anders, 1880-1959 2999 1918 Digital version available
Linnés Hammarby Tullberg, Tycho, 1842-1920 3006 Svenska Linnésällsk. 1918 Digital version available
Kort handledning för besökande på Linnés Hammarby / Utg. av Svenska Linnésällskapet. Tullberg, Tycho, 1842-1920 3007 Almqvist & Wiksell 1918 Digital version available
Linnés ättlingar. : Några släktutredningar. Floderus, Matts Oskar Mattias 3009 1919 Digital version available