Union Catalogue

All records for Stockholm University Library (Stockholms universitetsbibliotek) (2095 results)

Title Author Soulsby Publisher Year
On the original portraits of Linnaeus Carruthers, William, 1830-1922 3285 1906 Digital version available
Botaniker Porträts / herausgegeben von J. Dörfler. Dörfler, Ignaz, 1866-1950 3297 1906-1907 Digital version available
Linnéporträtt : vid Uppsala universitets minnesfest på tvåhundraårsdagen af Carl von Linnés födelse / af Tycho Tullberg. Tullberg, Tycho, 1842-1920 3321 Aktiebolaget Ljus 1907 Digital version available
History of the portrait of Carl von Linné painted by Alexander Roslin, with some further remarks on the Lapland drum in the Hoffman portrait. Jackson, Benjamin Daydon, 1846-1927 3335 1911 Digital version available
Kopia af Linnéporträttet i Versailles Gertz, Otto D., 1878-1948 3344 Gleerup 1915 Digital version available
Fyra Linnéporträtt : meddelande vid svenska Linné-sällskapets sammankomst den 6 december 1929 / av O. T. Hult Hult, Olof, 1868-1958 3371 1930 Digital version available
Beskrivningar av 50 medaljer slagna till Carl von Linnés ära Hyckert, Bror Edvard 3393 1905-06 Digital version available
En samling Linnémedaljer : demonstrerade å Sv. Linné-sällskapets sammanträde den 8 dec. 1922 / av Astley Levin Levin, Astley 3396 1923 Digital version available
Plantarum icones hactenus ineditae : plerumque ad plantas in herbario Linnæano conservatas delineatae / Fasc. 3. auctore Jacobo Edvardo Smith. Smith, James Edward, Sir, 1759-1828. 3437 typis J. Davis, impensis Benj. White et filii ... ;apud Lud. Nic. Prevost 1791 Digital version available
Om Linnés naturhistoriska samlingar och deras bortförande till England.: Ett bidrag till Sveriges litteraturhistoria/ C. G. Myrin Myrin, Claes Gustaf, 1803-1835 3449 1833 Digital version available
Linnaei samlingar och manuscripter Hartman, Carl, 1824-1884 3457 1850 Digital version available
Linnés samlingar Hartman, Carl, 1824-1884 3458 1850 Digital version available
Anteckningar vid de skandinaviska växterna i Linnés herbarium Hartman, Carl Johan, 1790-1849 3462 1850 Digital version available
Annotationes de plantis Scandinavicis Herbarii Linnaeani, in Musaeo Societ. Linnaeanae Londin. asservati,/ auctore Carolo Hartman Hartman, Carl, 1824-1884 3463 Norstedt & Söner 1852 Digital version available
Linnés Museum in Hammarbü Unger, Franz, 1800-1870 3465 1852 Digital version available
Anteckningar rörande en i Paris befintlig Linneansk växtsamling. / Af Th. M. Fries Fries, Theodor Magnus, 1832-1913 3466 1861? Digital version available
On the identification of the grasses of Linnaeus's herbarium, now in possession of the Linnaean society of London. Munro, William 3467 1861-62 Digital version available
On the identification of the acanthaceae of the Linnean herbarium, in the possession of the Linnean Society of London. Anderson, T. 3468 1863 Digital version available
L'herbier de Linné et les graminées Françaises d'après les travaux de mm. Ph. Parlatore, C. Hartman et W. Munro / par m. J. Duval- Jouve. Duval-Jouve, Joseph, 1810-1883. 3474 1866 Digital version available
Om ett Linneanskt herbarium. Fries, Theodor Magnus, 1832-1913 3487 1887 Digital version available