Union Catalogue

All records for Stockholm University Library (Stockholms universitetsbibliotek) (2096 results)

Title Author Soulsby Publisher Year
On certain authentic cyperaceae of Linnaeus. By C. B. Clarke, m.a., f.l.s. Clarke, C. B. 3493 1894 Digital version available
Linnean type-specimens of birds, reptiles, batrachians and fishes in the Zoological Museum of the R. University in Upsala. Lönnberg, Einar, 1865-1942 3495 1896 Digital version available
Catalogue of Linnean type-specimens of snakes in the Royal Museum in Stockholm. : Communicated 1898, june 8. Andersson, Lars Gabriel, 1868-1951 3496 1899 Digital version available
Complete Catalogue of Linné ́s Private Collection of Fishes, now in the possession of the Linnean Society Günther, Albert C. L. G. 1830-1914. 3497 1899 Digital version available
Catalogue of Linnean type-specimens of Linnaeus's reptilia in the Royal Museum in Stockholm Andersson, Lars Gabriel, 1868-1951 3498 1900 Digital version available
Sopra l'erbario di Linneo : manoscritto onedito di Filippo Parlatore / pubblicato dal E. Baroni Baroni, Eugenio, 1865-1935 3501 1905 Digital version available
Studier öfver Salices i Linnés herbarium / af S. J. Enander. Enander, Sven Johan, 1847-1928 3502 Almqvist & Wiksell 1907 Digital version available
A Linnæan herbarium in the Natural history museum in Stockholm. Vol. 1, Monandria-Tetrandria Lindman, Carl Axel Magnus, 1856-1928 3503 1907 Digital version available
Linnéanska växter i Lund Nordstedt, Otto, 1838-1924 3505 1907 Digital version available
Ett litet bidrag till frågan om Linnésamlingarnas öde. Floderus, Matts Oskar Mattias 3514 1916 Digital version available
Linnéanska herbarieväxter i domprosten Celsii herbarium / av Otto Gertz. Gertz, Otto D., 1878-1948 3517 1922 Digital version available
Exhibition of a selection from the Linnean collections : Fifth International Botanical Congress 1930 / The Linnean society of London. 3532 The Linnean society of London 1930 Digital version available
Förteckning över i Uppsala förvarade herbarieexemplar med påskrifter av Linnés hand. Juel, Hans Oscar, 1863-1931 3535 1931 Digital version available
A catalogue of the Linnaean herbarium / comp. and annotated by Spencer Savage Savage, Spencer 3536b Linnean Society of London 1945 Digital version available
The Linnean society of London / Håkan Winberg Winberg, Håkan 3536d 1972 Digital version available
Underrättelse om hälsans bevarande förklarad med nyttiga anmärckningar, och grundad på de berömligaste, äldre och nyare auctorers erfarenhet. F.W. Upsala tryckt i kongl. acad. tryckeriet, 1764. [E. Ziervogel.] Westerdahl, Frans, 1734-1797 3545b (akademiska tryckeriet : Ziervogel 1764 Digital version available
Berättelse till Kongl.vetenskaps-akademien vid öfverlämnande af copior till Archiaterns &c. &c. Herr Caroli Linnaei föreläsningar uti naturhistorien förde af Fredric Mozelius 1748 : Afgifven af C.Otto G.Wibom, Lidö.[Sthlm.] Wibom, C Otto G 3545 1917 Digital version available
Linnés dietetik / på grundvalen af dels hans eget originalutkast till föreläsningar: Lachesis naturalis quæ tradit diætam naturalem och dels lärjungeanteckningar efter dessa hans föreläsningar: Collegium diæteticum på uppdrag af Medicinska fakulteten i Uppsala ordnad och utgifven af A.O. Lindfors. Linné, Carl von, 1707-1778 3549 Lundequistska bokhandeln 1907 Digital version available
Linnés föreläsningar i dietetik / ur ett stort antal lärjungeanteckningar samlade och kritiskt ordnade af A. O. Lindfors Linné, Carl von, 1707-1778 3550 Uppsala univ 1907 Digital version available
Linnés Vorlesungen über die Cultur der Pflantzen / utgifven af M. B. Swederus. Linné, Carl von, 1707-1778 3551 Univ 1907 Digital version available