Union Catalogue

All records for Stockholm University Library (Stockholms universitetsbibliotek) (1034 results)

Title Author Soulsby Publisher Year
Carl von Linné : Arzt - Naturforscher - Systematiker : 1707-1778 / von Heinz Goerke Goerke, Heinz 4020 Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft 1966 Digital version available
Carl von Linné : Minnestal hållet i svenska läkaresällskapet den 14 maj 1907 Müller, Erik [Gottlieb] 2910 1907 Digital version available
Carl von Linné : barndom, hem, skola : kulturhistorisk skildring / Ingrid Wallerström Wallerström, Ingrid, 1892-1995 4405 Zinderman ;[Seelig] 1974 ; Digital version available
Carl von Linné : boningar, trädgårdar och miljöer / Marita Jonsson, text och foto ; [fackgranskning av växtnamn: Inger Palmstierna] Jonsson, Marita, 1943- 4027 Forum 2003 Digital version available
Carl von Linné : brevskrivaren / Ann-Mari Jönsson, Eva Nyström ; [redaktör och layout: Visela Stridsberg] Jönsson, Ann-Mari, 1954- 3978 Postmuseum 2007 Digital version available
Carl von Linné : en minnesteckning / af C. A. M. Lindman Lindman, Carl Axel Magnus, 1856-1928 2904 Almqvist & Wiksell 1907 Digital version available
Carl von Linné : geniets kamp för klarhet / Carl von Linné Malmeström, Elis, 1895-1977 4383 Bonnier 1964 ; Digital version available
Carl von Linné : hans lefnad berättad för svenska folket / af Carl Kastman Kastman, Carl, 1832-1912 2860 Norstedt 1906 Digital version available
Carl von Linné : några minnesord / af Gustaf Retzius Retzius, Gustaf, 1842-1919 2958 Norstedts 1908 Digital version available
Carl von Linné : tvåhundraårsminnet 1707 23/5 1907 / [af E. W-n] W-n, E. 2940 Almqvist & Wiksell 1907 Digital version available
Carl von Linné Pflanzensystem im Auszuge neu bearbeitet und mit Fortschritten dieser Wissenschaft bereichert von Blasius Merrem ... Zweyte Auflage. Linné, Carl von, 1707-1778 612 1824 Digital version available
Carl von Linné as a geologist. Nathorst, Alfred Gabriel, 1850-1921 1030 1909 Digital version available
Carl von Linné i Smålands nation. : Anteckningar. Lindal, Peter Johan 2772 1878 Digital version available
Carl von Linné i hans förhållande till Albrecht von Haller : ett bidrag till Linnés hundraåriga minne Hjelt, Otto E. A., 1823-1913 2756 1878 Digital version available
Carl von Linné och Norrbotten / Kjell Lundholm Lundholm, Kjell, 1938- 3985 Kjell Lundholm 2006 Digital version available
Carl von Linné och hans lärjungar från Mariestad : en kort berättelse om Carl von Linnés besök i Mariestad 1746 och om hans fem lärjungar födda inom nuvarande Mariestads kommun / författare: Bertil Ström Ström, Bertil 4123 Mariestads naturskyddsförening i samarbete med Kultur- och fritidsnämnden, Mariestads kommun 2007? Digital version available
Carl von Linné och läran om ryggradsdjuren. Lönnberg, Einar, 1865-1942 2923a 1907 Digital version available
Carl von Linné som läkare och hans betydelse för den medicinska vetenskapen i Sverige : helsningsskrift, som med anledning af fyrahundraåriga jubelfesten den 5 september 1877 vördsamt tillegnas Kongl. Universitetet i Upsala ... / af Otto E.A. Hjelt Hjelt, Otto E. A., 1823-1913 2757 1877 Digital version available
Carl von Linné såsom entomolog/ af Chr. Aurivillius Aurivillius, Christopher, 1853-1928 4412 Almqvist & Wiksell 1907 Digital version available
Carl von Linné und das Problem der Entstehung der Arten / Max Westenhöfer Westenhöfer, Max 4585 1936 Digital version available