Union Catalogue

All records for Stockholm University Library (Stockholms universitetsbibliotek) (1034 results)

Title Author Soulsby Publisher Year
Carl von Linné's Anteckningar öfver Nemesis divina / utgifne af Elias Fries och Th. M. Fries. Linné, Carl von, 1707-1778 1065 Lundquistska bokhandeln 1878 Digital version available
Carl von Linné. Wille, Nordal, 1858-1924 2946 1907 Digital version available
Carl von Linné. 23. Mai 1707-10de Januar 1778. Wille, Nordal, 1858-1924 2945 1907 Digital version available
Carl von Linné. 23. Mai 1707-10de Januar 1778. Wille, Nordal, 1858-1924 999b 1907 Digital version available
Carl von Linné. : Zum Andenken an die 200:ste Wiederkehr seines Geburtstages. Fries, Robert Elias, 1876-1966. 2886 1907 Digital version available
Carl von Linné. Ett tvåhundraårsminne. Elfving, Fredrik, 1854-1942 2881 1907 Digital version available
Carl von Linné: några kapitel ur oafslutadt arbete/ af Oscar Levertin Levertin, Oscar, 1862-1906 2861 Bonnier 1906 Digital version available
Carl von Linnés Dalaresa : Iter Dalekarlicum Linné, Carl von, 1707-1778 4329 Natur o. kultur 1960 ; Digital version available
Carl von Linnés Dalaresa. Linné, Carl von, 1707-1778 4330 Natur och kultur 1984 ; Digital version available
Carl von Linnés Gotländska resa, förrättad 1741 / [utgiven och kommenterad av Bertil Molde] ; [efterskrift av Knut Hagberg] Linné, Carl von, 1707-1778 3937 Natur och kultur 1957 ; Digital version available
Carl von Linnés Lappländska resa. Linné, Carl von, 1707-1778 4323 Natur o. kultur 1960 ; Digital version available
Carl von Linnés Skånska resa : förrättad 1749 / redigerad och med inledning av Knut Hagberg Linné, Carl von, 1707-1778 4333 Natur och Kultur 1963 ; Digital version available
Carl von Linnés Västgötaresa : förrättad 1746 Linné, Carl von, 1707-1778 3945 Natur o. kultur 1965 ; Digital version available
Carl von Linnés anteckningar öfver Nemesis divina : inbjudnings-skrift till morgondagens philosophiska promotion från Upsala universitets stiftelse den sjuttiondesjunde af tillförordnad promotor Elias Fries Linné, Carl von, 1707-1778 1060 Kongl. Academiska boktryckeriet 1848 Digital version available
Carl von Linnés betydelse såsom naturforskare och läkare : skildringar / utgifna af Kungl. Vetenskapsakademien i anledning av tvåhundraårsdagen af Linnés födelse 2923 1907 Digital version available
Carl von Linnés betydelse såsom naturforskare och läkare. 4, Carl von Linné såsom geolog / A.G. Nathorst Nathorst, Alfred Gabriel, 1850-1921 1029 1907 Digital version available
Carl von Linnés brefvexling : förteckning / upprättad af Ewald Ährling och tryckt på Kongl. Vetenskapsakademiens bekostnad Ährling, Ewald, 1837-1888. 2485 1885 Digital version available
Carl von Linnés forbindelse med Norge. Dahl, Ove, f. 1862 2931a 1907 Digital version available
Carl von Linnés lappländska resa. Linné, Carl von, 1707-1778 4324 Natur o. kultur 1961 ; Digital version available
Carl von Linnés lefnadsminnen tecknade af honom sjelf : med tillägg efter tryckta och otryckta källor / Arvid Ahnfelt Linné, Carl von, 1707-1778 2754 Lamm 1877 Digital version available