Union Catalogue

All records for Stockholm University Library (Stockholms universitetsbibliotek) (1034 results)

Title Author Soulsby Publisher Year
Armsalamander : akademisk avhandling under Linnés presidium Uppsala 1766 / översatt från latinet av Johnny Strand ; med kommentarer och efterskrift av Ingvar Svanberg Linné, Carl von 1707-1778 4448 Svenska Linnésällskapet cop. 2011 Digital version available
As edições do Systema naturae de Linneo existentes no Brasil / Maria Romano Schreiber Schreiber, Maria Romano 3915 1969 Digital version available
Auctores botanici : Botanic authors : in dissertatione propositi, quam sub præsidio Caroli Linnæi ad publicum examen defert Augustinus Loo Linné, Carl von, 1707-1778 4059 Rediviva 1970 ; Digital version available
Auctores botanici in dissertatione propositi, quam consens. experient. Facult. Medic. in illustri Lycæo Upsaliensi, sub præsidio ... Caroli Linnæi ... ad publicum examen defert stipendiarus regius Augustinus Loo, Ostrogothus. In audit Carol. maj die XIV. Mart. anni MDCCLIX. H. A. M. S. Linné, Carl von, 1707-1778 2017 s.n 1759 Digital version available
Auxiliante Deo et annuente nob. atque exper. Facult. Med. in illustri ad Salam Svionum Athenæo, Dissertationem academicam Fundamenta ornithologica exhibituram, præside ... D:n Doct. Carolo von Linné, ... solemni naturæ curiosorum disqvisitioni submittit alumnus regius Andreas Petr. Bäckman, Helsingforsia-Fenno. In aud. Carol. Maj. die IV Maji, anni MDCCLXV. H. A. M. S. Linné, Carl von, 1707-1778 2285 s.n 1765 Digital version available
Ayenia, en sällsam blomma, beskrifven och ingifven af Carl Linnæus.[Rubr.]. Linné, Carl von, 1707-1778 541 1756 Digital version available
Berusningsmedel : (Inebriantia) : akademisk avhandling under Linnés presidium, Uppsala 1761 / övers. från latinet av Albert Boerman och Telemak Fredbärj Linné, Carl von, 1707-1778 4171 1963 Digital version available
Beskrifning om öl : [Särtr. ur 1749 års almanacka / utg. med inledn. av S. E. Bring] Linné, Carl von, 1707-1778 963 Klemmings antikvariat 1923 Digital version available
Beskrifning på et americanskt diur, som Hans Konglige Höghet gifvit til undersökning. : Upstäld af Carl Linnaeus. Linné, Carl von, 1707-1778 1160 1747 Digital version available
Beskrifning på et slag ostindiska ärter, som äro tienlige uti sten-passionen. : Ingifne af ammiral Ankarcrona ock beskrefne af Carol. Linnæus.[Rubr.] Linné, Carl von, 1707-1778 387 1742 Digital version available
Beskrifning på sältings-gräset, ingifwen af C. Linnæus, profess. botan. Linné, Carl von, 1707-1778 380 1742 Digital version available
Bibliographia Linnaeana : matériaux pour servir à une bibliographie Linnéenne. 1 Hulth, Johan Markus 3680 1907 ; Digital version available
Bibliographia discipuli Linnæi : bibliographies of the 331 pupils of Linnæus / Sven-Erik Sandermann Olsen Sandermann Olsen, Sven-Erik 4237 Den Danske Linné-Samling 1997 Digital version available
Bibliotheca Linnæana. 1, Die schwedische Linnéliteratur seit 1907 Bryk, Felix, 1882-1957 3704 1923 Digital version available
Biographie de Charles Linné / par Louis Piré Piré, Louis, 1827-1887 2746b 1872 Digital version available
Blomster-almanach / Carl von Linné ; [övers. av Alexander Berger] ; illustr. av Kaj Beckman Linné, Carl von, 1707-1778 4055 Fabel :[Seelig] 1963 ; Digital version available
Blomster-almanach / Carl von Linné ; illustrerad av Kaj Beckman Linné, Carl von, 1707-1778 4058 Fabel 1989 ; Digital version available
Blomsterkonungen : bilder ur Linnés lif / af Herman Sätherberg ; [med illustr. af Carl Larsson] Sätherberg, Herman, 1812-1897 2789 Norstedt 1879 Digital version available
Blomsteruret : (Horologium plantarum) / [av] Carl Linnæus fil. ; utgiven av Telemak Fredbärj Linné, Carl von, d.y., 1741-1783 4190 Almqvist & Wiksell 1971 Digital version available
Botanikens grundvalar : (Fundamenta botanica) / Carl von Linné ; övers. från latinet av Telemak Fredbärj Linné, Carl von, 1707-1778 4182 1967 Digital version available