Union Catalogue

All records for Stockholm University Library (Stockholms universitetsbibliotek) (2063 results)

Title Author Soulsby Publisher Year
Om den kemiska metoden att undersöka läkemedlens krafter : (De methodo investigandi vires medicamentorum chemica) : akademisk avhandling under Linnés presidium Uppsala 1754 / översatt från latinet av Albert Boerman och Telemak Fredbärj. Linné, Carl von, 1707-1778 4186 1969 Digital version available
Prolepsis plantarum, quam, consens. nobil. nec non exper. ord. med. in illustr. ad Salam. Svion. Athenæo, præside ... Carolo Linnæo ... publico examini submittit Hinricus Ullmark, Vermelandus. In audit. Car. maj. die XXII. Decembris anni MDCCLX. H. A. M. S Linné, Carl von, 1707-1778 2141 s.n 1760 Digital version available
Caroli Linnæi systema naturæ. : Regnum animale. Editio 10:ma, 1758, cura Societatis zoologicæ Germanicæ iterum edita. Linné, Carl von, 1707-1778. 59 1894 Digital version available
Carl Linnæi ... Skånska resa, på höga öfwerhetens befallning förrättad år 1749. Med rön och anmärkningar uti oeconomien, naturalier, antiquiteter, seder, lefnads-sätt. Med tilhörige figurer. Med kongl. maj:ts allernådigste privilegio Linné, Carl von, 1707-1778. 210 1751 Digital version available
Carl Linnaei ... Skånska resa : på höga öfverhetens befallning förrättad år 1749 : med rön och anmärkningar uti oeconomien, naturalier, antiqviteter, seder, lefnads-sätt : med tilhörige figurer Linné, Carl von, 1707-1778. 211 Gleerup Berling 1874 Digital version available
Systema naturae, 1735 : facsimile of the first edition / Carolus Linnaeus ; with an introduction and a first English translation of the "Observationes" by M.S.J. Engel-Ledeboer and H. Engel. Linné, Carl von, 1707-1778. 4224 HES & De Graaf Publishers c2003 Digital version available
Dissertatio academica de lavandula, quam ... præside ... Carolo à Linné ... publico examini subjicit ... Johannes Daniel Lundmark, Nericius. In audit. Gustav. maj. d. 20 Dec. 1780 Linné, Carl von, d.y. 1741-1783 3829 1780 Digital version available
Methodus muscorum illustrata. quam ... praeside ... Carolo a Linné ... In auditorio Gustaviano majori, ad diem XIV April. 1781. proponit Olof Swartz, Norcopia - Gothus Linné, Carl von, d.y. 1741-1783 3832 1781 Digital version available
Blomsteruret : (Horologium plantarum) / [av] Carl Linnæus fil. ; utgiven av Telemak Fredbärj. Linné, Carl von, d.y. 1741-1783 4190 Almqvist & Wiksell 1971 Digital version available
Dissertatio botanica, illustrans nova graminum genera, quam ... praeside ... Carolo á Linné ... publico examini subjicit ... Daniel Ericus Næzén, Vestrogothus ... In audit. Gustav. majori die XXI Decembr. MDCCLXXIX Linné, Carl von, d.y. 1741-1783 3827 1779 Digital version available
Blomsteruret : (Horologium plantarum) / [av] Carl Linnæus fil. ; utgiven av Telemak Fredbärj Linné, Carl von, d.y., 1741-1783 4105 Svenska Linnésällskapet 2007 Digital version available
Caroli C.a Linné ... Plantarum rariorum horti Upsaliensis fasciculus primus sistens descriptiones et figuras plantarum minus cognitarum Linné, Carl von, d.y., 1741-1783 3822 1767 Digital version available
Linneo, Darwin, Agassiz nella vita intima : con ritratti e illustrazioni Lioy, Paolo 4387 Fratelli Treves 1904 Digital version available
Linné i Upsala och i Amsterdam skizz / af Claude Gerard. Ljungstedt, Aurora, 1821-1908 2755 Bonnier 1878 Digital version available
Carolus Linnaeus een en ander over zijne beteekenis, vooral ten opzichte van het soortsbegrip rede ter herdenking van zijn 200sten geboortedag uitgesproken te Haarlem op den 23sten mei 1907 door dr. J. P. Lotsy ... Lotsy, Johannes Paulus, 1867-1931 2911 1907 Digital version available
The place of Linnaeus in the history of science Lovejoy, Arthur O. 1873-1962 2869 1907 Digital version available
On the species of Echinoidea described by Linnaeus in his work Museum Ludovicae Ulricae Lovén, Sven, 1809-1895 1099 Vet.-akad 1887 Digital version available
Christianvs Fridericvs Lvdwigivs ... H. t. procancellarivs panegyrin medicam d. xxiv. Avgvsti. a. r. s. MDCCCXXI celebrandam indicit. Ludwig, Christian Friedrich, 1751-1823 4516 1821 Digital version available
Christianvs Fridericvs Lvdwigivs ... Vniversitatis literarvm Lipsiensis h. t. procancellarivs panegyrin medicam d. viii. ivn. a. r. s. MDCCCXXI celebrandam indicit. Ludwig, Christian Friedrich, 1751-1823 4515 1821 Digital version available
Christianvs Fridericvs Lvdwigivs ... Vniversitatis litterarvm Lipsiensis h. t. procancellarivs panegyrin medicam d. xv. Maji MDCCCXII in avditorio maiori concelebrandam indicit. Ludwig, Christian Friedrich, 1751-1823 4514 1812 Digital version available