Union Catalogue

All records for Stockholm University Library (Stockholms universitetsbibliotek) (2095 results)

Title Author Soulsby Publisher Year
Spansk crasse / beskrifven af Carl Linnæus Linné, Carl von, 1707-1778 537 1755.] Digital version available
Sopra l'erbario di Linneo : manoscritto onedito di Filippo Parlatore / pubblicato dal E. Baroni Baroni, Eugenio, 1865-1935 3501 1905 Digital version available
Somnus plantarum, præside d. d. Carolo Linnæo, propositus a Petro Bremer. Helsingo. Upsaliæ, 10 Decembr. 1755. Linné, Carl von, 1707-1778 1869 1786 Digital version available
Somnus plantarum in dissertatione academica propositus, consens. experient. Facult. Med. in Reg. acad. Upsaliensi, præside ... Carolo Linnæo ... a Petro Bremer, Helsingo. In audit. Gustav. d. X. Decembr. anni MDCCLV Linné, Carl von, 1707-1778 1864 s.n 1755 Digital version available
Sommar-guling / beskrifven af C. Linnaeus Linné, Carl von, 1707-1778 1171 1750] Digital version available
Socialt arbete och biologiens lagar / av Ernst Almquist Almquist, Ernst, 1852-1946 177a 1918 Digital version available
Skånska bygder under förra hälften av 1700-talet : etnografisk studie över den skånska allmogens äldre odlingar, hägnader och byggnader / av Åke Campbell. Campbell, Åke, 1891-1957 216a Lundequistska bokhandeln 1928 Digital version available
Skrifter af Carl von Linné 1 Flora Lapponica / öfvers. till svenska språket af Th. M. Fries. Linné, Carl von, 1707-1778 283 Vetenskapsakademien 1905 Digital version available
Skrifter af Carl von Linné 1 Flora Lapponica / öfvers. till svenska språket af Th. M. Fries. Linné, Carl von, 1707-1778 28 Vetenskapsakademien 1905 Digital version available
Skrifter / Carl Linnæus ; i urval av Knut Hagberg. Linné, Carl von, 1707-1778 4301 Natur och Kultur 1955 Digital version available
Skrifter 5-7 Carl Linnæi Skånska resa år 1749 / Carl Linnæi ; red. av ... Viktor Olsson. Linné, Carl von, 1707-1778 212a Världslitteraturens förlag 1930 Digital version available
Skrifter 1-2 Carl Linnæi Öländska och Gottländska resa år 1741 / Red. av ... Viktor Olsson. Linné, Carl von, 1707-1778 205a Världslitteraturens förl. 1929 Digital version available
Sketches in biography, designed to show the influence of literature on character and happiness / by John Clayton Clayton, John 4484 1825 Digital version available
Skaparens lov : Carl von Linné och tron på Gud / Tomas Anderman. Anderman, Tomas, 1942- 4112 Danmarks och Funbo församlingar, Svenska kyrkan 2006 Digital version available
Sistema natura. Met een latynsch en een nederduits alphabetisch register. Ao: 1783. Linné, Carl von, 1707-1778 104 1783 Digital version available
Sistema natura. Ao: 1783. Linné, Carl von, 1707-1778 105 1783 Digital version available
Sistema der natuurlyke historie, in IV. ryken, dieren, planten, mineralen en wateren: met plaaten : Regnum vegetabile. Pars, I. Linné, Carl von, 1707-1778 75 1765 Digital version available
Sistema de los vegetables ó resumen de la parte práctica de botánica del caballero Cárlos Linneo, que comprehende las clases, órdenes, generos y especies de las plantas, con algunas de sus variedades. / Por don Antonio Paláu y Verdéra ... De orden superior. Linné, Carl von, 1707-1778 17 1788 Digital version available
Siren lacertina, dissertatione academica orbi erudito data, quam venia nob. et experient. Fac. Med. ad Reg. Acad. Upsal., præside... D:no Doct. Carolo a Linné, ... publice ventilandam sistit ... Abrahamus Österdam, Holmiensis, in auditorio Carolino Majori die XXI. Junij anni MDCCLXVI. H. A. M. C Linné, Carl von, 1707-1778 2335 s.n 1766 Digital version available
Sir Joseph Banks : botanist, horticulturist and plant collector : associations with Chelsea Physic Garden 4794 Chelsea Physic Garden 1988 Digital version available