Union Catalogue

All records for Stockholm University Library (Stockholms universitetsbibliotek) (2094 results)

Title Author Soulsby Publisher Year
Plantæ esculentæ patriæ, quas, ex consensu ampl. et exper. fac. med. in illustri acad. Upsaliensi, præside ... Carolo Linnæo ... publicæ ventilationi submittit Johan Hiorth, Christinæhamnia Wermelandus in aud. Car. maj. d. XXII Feb. MDCCLII. Horis A. M. solitis Linné, Carl von, 1707-1778 1648 1752 Digital version available
Plantæ esculentæ patriæ, eller Wåra inländska äteliga wäxter, med medicinska facultetens bifall wid kongl. academien i Upsala, under kongl. archiaterns ... Carl Linnæi inseende, uti et academiskt snilleprof, år 1752 d. 22 febr. på latin, : och nu med någon tilökning på modersmålet framstäldte af Johan Hiorth. Linné, Carl von, 1707-1778 1665 1752 Digital version available
Plantæ Surinamenses, qvas, venia experient. Facult. Medicæ, in Reg. acad. Upsaliensi, præside ... Carolo Linné ... publice ventilandam offert stip. reg. Jacob Alm, Uplandus. In auditorio Carolino majori, die XXIII. Junii, anno MDCCLXXV. Horis, ante meridiem, solitis Linné, Carl von, 1707-1778 2438 1775 Digital version available
Plantarum icones hactenus ineditae : plerumque ad plantas in herbario Linnæano conservatas delineatae / Fasc. 3. auctore Jacobo Edvardo Smith. Smith, James Edward, Sir, 1759-1828. 3437 typis J. Davis, impensis Benj. White et filii ... ;apud Lud. Nic. Prevost 1791 Digital version available
Plantarum Jamaicensium pugillus, quem consens. experient. fac. medicæ in regia academia Upsaliensi, præside ... Carolo Linnæo ... publice examinandum sistit alumnus regius Gabriel Elmgren, Smolandus. In audit. Car. maj. die XXVIII. Novembr. ann. MDCCLIX. H. A. M. S Linné, Carl von, 1707-1778 2058 s.n 1759 Digital version available
Planta cimicifuga. Quam consens. exper. facult. medicæ in Regia academia Upsaliensi, præside ... Carolo v. Linné ... pro gradu doctoris. In audit. Carol. maj. d. [ ] Sept. 1774. Horis a. [et] p. m. solitis, proponet Johannes Hornborg, Petropolitanus Linné, Carl von, 1707-1778 2430 1774 Digital version available
Planta aphyteia, quam dissertatione botanica illustratam ... præside Carolo à Linné ... publicæ disquisitioni offert auctor Ericus Acharius Gevalia Gestricius ... In aud. Carol. major. d. XXII. Jun. MDCCLXXVI. H. A. M. S Linné, Carl von, 1707-1778 2457 1776 Digital version available
Planta Alströmeria, quam ... præside ... Carolo Linnæo ... in audit. Carol. maj. die XXIII. Jun. anni MDCCLXII. Horis ante merid. solitis proponet ... Johannes Petrus Falck, Vestrogothus Linné, Carl von, 1707-1778 2202 s.n 1762 Digital version available
Philosophie botanique de Charles Linné, ... dans laquelle sont expliqués les fondements de la botanique, avec les définitions de ses parties, les exemples des termes, des observations sur les plus rares. Enrichie de figures. Traduite du latin par Fr.-A. Quesné Linné, Carl von, 1707-1778 473 1788 Digital version available
Pflanzenphilosophie im Auszuge nach Linné's Methode. Linné, Carl von, 1707-1778 472 1787 Digital version available
Petrificatet Entomolithus paradoxus, sådant, som det finnes uti ... C. G.Tessins samling. Beskrifvit af Carl Linnæus. Linné, Carl von, 1707-1778 1017 1759 Digital version available
Petri Loefling ... Iter Hispanicum, eller Resa til spanska länderna uti Europa och America, förrättad ifrån år 1751 til år 1756, med beskrifningar och rön öfver de märkvärdigaste växter, utgifven efter dess frånfälle af Carl Linnæus Löfling, Pehr, 1729-1756 3588 (Salvius 1758 Digital version available
Petri Artedi ... ichthyologia sive opera omnia de piscibus scilicet: Bibliotheca ichthyologica. Philosophia ichthyologica. Genera piscium. Synonymia specierum. Descriptiones specierum. Omnia in hoc genere perfectiora, quam antea ulla. Posthuma vindicavit, recognovit, coapatavit & editit Carolus Linnæus .. Artedi, Petrus, 1705-1735 3563 1738 Digital version available
Petiveria : en americansk växt / beskrefven af Carl Linnæus Linné, Carl von, 1707-1778 404 1744.] Digital version available
Peter Löflings ... Reisebeschreibung nach den spanischen Ländern in Europa und America in den Jahren 1751 bis 1756 nebst Beobachtungen und Anmerkungen über die merkwürdigen Gewächse, herausgegeben von Herrn Carl von Linné ... aus dem schwedischen übersetzt durch D. Alexander Bernhard Kölpin ... Mit Kupfern. Zwote Auflage. Löfling, Pehr, 1729-1756 3590 1776 Digital version available
Peter Loeflings ... Reise nach den spanischen Ländern in Europa und America in den Jahren 1751 bis 1756. Nebst Beobachtungen und Anmerkungen über die merkwürdigen Gewächse / herausgegeben von ... Carl von Linné ... Aus dem Schwedischen übersetzt durch D. Alexander Bernhard Kölpin ... Löfling, Pehr, 1729-1756 3589 1766 Digital version available
Peter Collinson om vegetativa mutationer samt ett brev från Linné med anledning härav / av K. V. Ossian Dahlgren Dahlgren, K. V. Ossian, 1888-1976 4487 Svensk botanisk tidskrift 1956 Digital version available
Pehr Osbeck's collections and Linnaeus's Species Plantarum (1753) / Carlo Hansen and Anne Fox Maule Hansen, Carlo 4608 Linnean Society of London 1973 Digital version available
Pehr Lovéns Gothungia från 1745 och Carl Linnæi skånska resa 1749 / av Torsten Lundberg. Lundberg, Torsten, 1871-1939 4836 Göinge-bladet Alfatryck 1978 Digital version available
Patronis, hospitibus, patribus, civibusque academicis et urbicis, s. p. d. Carolus Linnæus ... in solemni hac inauguratione medica constitutus promotor Linné, Carl von, 1707-1778 1475 1747 Digital version available