Union Catalogue

All records for Stockholm University Library (Stockholms universitetsbibliotek) (2063 results)

Title Author Soulsby Publisher Year
Tvenne sannolikt förlorade Linnéska manuskript ur Kilian Stobaei bibliotek Gertz, Otto D., 1878-1948 4 1925 Digital version available
Linnéanska herbarieväxter i domprosten Celsii herbarium / av Otto Gertz. Gertz, Otto D., 1878-1948 3517 1922 Digital version available
Linné och cecidologien. 1-2 + suppl. / av Otto Gertz Gertz, Otto D., 1878-1948 1271d 1929-1936 Digital version available
Archiater Carl Linnaei föreläsningar uti botaniquen. Gertz, Otto D., 1878-1948 3555 1915 Digital version available
Linné såsom cecidolog : en studie till ceciodologiens äldre historia / av Otto Gertz Gertz, Otto D., 1878-1948 1271b 1928 Digital version available
Linnés blomsterrabatter å Hammarby : enligt en originalhandskrift av Linné. Gertz, Otto D., 1878-1948 3082 1927 Digital version available
Ur våra dagars Linnéforskning / Otto Gertz Gertz, Otto D., 1878-1948 3705 1924 Digital version available
En Linnéhandskrift : Linnés första kända anteckningar till Smålands och Skånes flora / av Otto Gertz. Gertz, Otto D., 1878-1948 228 1926 Digital version available
Linnéanska föreläsningskollegier i botanik. Gertz, Otto D., 1878-1948 3559 1919 Digital version available
Archiater Caroli Linnaei föreläsningar uti botaniquen. Gertz, Otto D., 1878-1948 3554 1914 Digital version available
Linné i Lund : Föredrag i Kungl. fysiografiska sällskapet den 2 december 1927 Gertz, Otto D., 1878-1948 3088 Gleerupska univ.-bokh. 1928 Digital version available
Kring några linnéanska träd / Otto Gertz. Gertz, Otto D., 1878-1948 916 1927 Digital version available
Linnéstudier : minnesteckningar och botaniskt kulturhistoriska uppsatser / av Otto Gertz. Gertz, Otto D., 1878-1948 4366 Gleerup 1935 Digital version available
Linnéfyndet i Malmö : Pehr Osbecks anteckningar efter Linnés föreläsningar Gertz, Otto D., 1878-1948 3558 Förlags-a.-b:s i Malmö boktr. 1919 Digital version available
Kopia af Linnéporträttet i Versailles Gertz, Otto D., 1878-1948 3344 Gleerup 1915 Digital version available
Linnaeana i framlidne professor Otto Norstedts kvarlåtenskap Gertz, Otto D., 1878-1948 3711 1925 Digital version available
Methodi Linnæanæ botanicæ delineatio, exhibens characteres essentiales generum necnon specierum ... opus herbationibus accommodatum, curante J. E. Gilibert ... Gilibert, Jean Emmanuel, 1741-1814 735 1760 Digital version available
Dissertatio inauguralis botanico-medica sistens systemata plantarum recentiora instar speciminis commentarii ad Jo. Herm. Furstenau desiedrata materiæ medicæ quam annuente Deo ex consensu gratiosi medicorum ordinis pro gradu doctoris legitime obtinendo ad diem III. Novembris MDCCLXVII. publico eruditorum examini submittit Paulus Dietericus Giseke Hamburgensis ... Giseke, Paul Dietrich, 1745-1796 650 1767 Digital version available
Index linnaeanus in Leonhardi Plukenetii, M. D. opera botanica ... / Auctore Paulo Dieterico Giseke ; Index Linnaeanus in Joannis Jacobi Dillenii Historiam muscorum ... . Giseke, Paul Dietrich, 1745-1796 681c prostat apud auctorem et Carolo E. Bohn Commissum 1779 Digital version available
Carolus Linnaeus. : Ein Lebensbild / von Johannes Fr. X. Gistel Gistel, Johannes, 1809-1873 2748 J.D. Saurländer 1873 Digital version available