Union Catalogue

All records for Stockholm University Library (Stockholms universitetsbibliotek) (2071 results)

Title Author Soulsby Publisher Year
Karl Linnaeus Hagberg, Knut, 1900-1975 4415 Naprijed 1959 Digital version available
Carl Linnæus / Knut Hagberg. Hagberg, Knut, 1900-1975 4352 Natur och kultur Br. Ekstrand 1978 Digital version available
Carl Linnæus / Knut Hagberg. Hagberg, Knut, 1900-1975 4367 Natur och kultur 1939 Digital version available
Carl Linnaeus : de bloemenkoning / geautoriseerde vertaling uit het Zweeds: Marie Vos Hagberg, Knut, 1900-1975 4369 Strengholt 1964 Digital version available
Carl Linnaeus / Knut Hagberg. Hagberg, Knut, 1900-1975 4351 Natur & kultur Caslon press 1957 Digital version available
Hammarby och Oxford : linneanska och engelska essayer / Knut och Hagberg. Hagberg, Knut, 1900-1975 4529 Natur o. kultur Thule 1958 Digital version available
Carl Linnæus : den linneanska traditionen / Knut Hagberg. Hagberg, Knut, 1900-1975 4350 Natur och Kultur 1951 Digital version available
Carl Linnaeus. : [Linné.] Ein grosses Leben aus dem Barock. Die Übertragung ins Deutsche besorgte Thyra Dohrenburg Hagberg, Knut, 1900-1975. 4368 H. Goverts Verlag 1940 Digital version available
Carl Linnaeus / translated from the Swedish by Alan Blair. Hagberg, Knut, 1900-1975. 4353 Cape 1952 Digital version available
Carl Linné : le roi des fleurs / traduit du suédois Hagberg, Knut, 1900-1975. 4264 Éditions "Je sers 1944 Digital version available
Herr archiatern och riddaren Linnæus i Lärda tidningar 1745-1780 / redaktör: Ove Hagelin. Hagelin, Ove, 1940- 4004 Hagströmerbiblioteket Fälth & Hässler 2007 Digital version available
Örtaböcker i Linnés ungdomsbibliotek / Ove Hagelin. Hagelin, Ove, 1940- 4650 1994 Digital version available
Linnés åsikter om torfven och dess användbarhet Haglund, Emil 887 1907 Digital version available
Brev från Johan Otto Hagström, provincial medicus i Östergötland, till Kongl. Collegium medicum, åren 1755-1785 Hagström, Johan Otto, 1716-1792 4080 Östergötlands medicinhistoriska sällsk. ÖC trycksaker 1993 Digital version available
Wälborne Herr Archiater-" : Johan Otto Hagströms brev till Abraham Bäck 1747-1791 Hagström, Johan Otto, 1716-1792 4081 Östergötlands medicinhistoriska sällsk. Kanaltr 1997 Digital version available
Karel Linné - zakladatel systematické biologie / K. Hajnis Hajnis, Karel 4807 s.a Digital version available
Karel Linné / Karel Hajnis Hajnis, Karel 4808 Orbis 1957 Digital version available
Karel v. Linné a jeho názory na postavení cloveka v prírode Hajnis, Karel 4427 1957 Digital version available
Inspectorem suum, dum in vivis erat, indulgentissimum, generosum atque nobilissimum dominum doctorem Carolum a Linné, sacræ regiæ majestatis archiatrum, de stella polari equitem auratum, in regia Academia Upsaliensi medicinæ et botanices professorem ... moesta deplorat natio Smolandica Hallenberg, Jonas, 1748-1834 2593 1778 Digital version available
Carl Hallenborgs Anmärkningar till Carl von Linnés Skånska resa Hallenborg, Carl 1710-1764 4432 1913 Digital version available