Union Catalogue

All records for Stockholm University Library (Stockholms universitetsbibliotek) (2063 results)

Title Author Soulsby Publisher Year
Utkast til föreläsningarna öfwer principia botanicæ; eller, De första grunderna til ört- wetenskapen: upsatt för gymnasii ungdomen i Skara. =Anon.= 1755. [H.A. Möller.] Möller, Herman Arnold 1775 (Möller 1755 Digital version available
Dissertatio medico-botanica, exhibens plantas officinales, quam ... sub præsidio ... Caroli Linnæi ... placidæ bonorum censuræ subjicit Nicolaus Gahn, Henrici fil. Fahluna-Dalekarlus. In audit. Carol. maj. d. XV. Decemb. anni MDCCLIII. H. A. M. S Linné, Carl von, 1707-1778 1779 1753 Digital version available
Linnés disputation Plantae officinales Drake, Gustaf 1785 1921 Digital version available
Censura medicamentorum simplicium vegetabilium, quam, consentiente experient. Facult. med. in almo Upsal. lycæo. Sub praesidio ... Caroli Linnæi ... candido bonorum examini placide submittit Gustavus Jac. Carlbohm, Holmensis. In audit. Car. maj. d. [XIX] Dec. MDCCLIII. H. A. M. S Linné, Carl von, 1707-1778 1786 1753 Digital version available
Cynographia, quam, consens. experient. Facult. Medicæ in Reg. academia Upsaliensi, sub præsidio ... Dn. Doct. Caroli Linnæi ... publicæ curiosorum censuræ submittit Ericus M. Lindecrantz, O-gothus. In audit. Carol. Maj. d. XXI. Decemb. anni MDCCLIII Linné, Carl von, 1707-1778 1793 1753 Digital version available
Cynographia eller Beskrifning om hunden, med medicinska facultetens bifall wid hög-scholan i Upsala under kongl. archiaterns ... Carl Linnæi inseende. Framgifwen ock förswarad 1753. den 21 decemb. Af Erich M. Lindekrantz; men sedan med : tilökning på modersmålet öfwersatt efter befallning. Westerås, tryckt hos Joh. Laur. Horrn, kongl. consistorii och gymnasii boktryckare, åhr 1756. Linné, Carl von, 1707-1778 1797 (Horrn 1756 Digital version available
Dissertatio botanica, sistens stationes plantarum, quam ... sub præsidio ... Caroli Linnæi ... publice ventilandam sistit, Andreas Hedenberg, Stockholmiensis. In audit. Carolin major. d. III. Aprilis, anni MDCCLIV. H. A. M. S Linné, Carl von, 1707-1778 1799 1754 Digital version available
Stationes plantarum Linné, Carl von, 1707-1778 1803 1786 Digital version available
Flora Anglica, quam cum consens. experient. Fac. Medicæ in Regia academia Upsaliensi, sub præsidio ... Dn. Doct. Caroli Linnæi ... publicæ ventilationi offert Isaacus Olai Grufberg, Stockholmiensis. In auditorio Carolino Majori d. III April anno MDCCLIV. H. A. M. C Linné, Carl von, 1707-1778 1805 1754 Digital version available
Linnaeus's Flora Anglica Linné, Carl von, 1707-1778 1809a West, Newman & Co., 54, Hatton Garden 1909 Digital version available
Flora Anglica / quam sub praesidio Caroli Linnæi publicae ventilationi offert Isaacus Olai Grufberg = Flora of England / Carolus Linnæus. Linné, Carl von, 1707-1778 1809b Rediviva :[Nordiska bokh. (distr.)] Eurographic 1977 Digital version available
Linnæus' ''Flora Anglica.'' / By G. Claridge Druce Druce, George Claridge, 1850-1932 1810 1912 Digital version available
Herbarium Amboinense, quod consens. experient. Facult. Medicæ in Regia academia Upsaliensi, sub præsidio ... Dn. Doct. Caroli Linnæi ... publico examini submittit, alumnus regius Olavus Stickman, Smolandus. In auditorio Car. Majori d. XI Maji, anno MDCCLIV Linné, Carl von, 1707-1778 1813 1754 Digital version available
Dissertatio chemico medica de methodo investigandi vires medicamentorum chemica, quam, consent. nobiliss. et exper. Fac. Med. in Reg. acad. Upsal., præside ... Carolo Linnæo ... pro gradu doctoris solemni eruditorum censuræ modeste submittit Laurentius Hiortzberg ... in aud. Carol. maj. ad diem II. Octob. a. MDCCLIV horis a. & p. meridiem consvetis Linné, Carl von, 1707-1778 1817 1754 Digital version available
Consectaria electrico-medica, venia amplissimæ facultatis medicæ Upsal. sub præsidio ... Caroli Linnæi, ... pro gradu doctoris medici obtinendo publico examini subjicit alumnus regius Petrus Zetzell, Sudercopia O-Gothus. In auditorio Carol. maj. d. XII. Oct. anni MDCCLIV. H. a. & p. m. s Linné, Carl von, 1707-1778 1819 1754 Digital version available
Cervus rheno, quem, dissertatione zoologica descriptum, venia experientiss. Facult. Medicæ in illust Regia ad Salam Svion. Athenæo, sub præsidio ... Dn. Doct. Caroli Linnæi, ... naturæ curiosis ventilandum sistit Carolus Frid. Hoffberg, stipendiarius Possiethianus, Stockholmensis. In audit. Carol. Maj. ad d. XXIII Octobr. anni MDCCLIV. H. A. M. S Linné, Carl von, 1707-1778 1823 1754 Digital version available
Dissertatio academica oves breviter adumbrans, quam, venia experientiss. Facult. Medicæ in illust. ad Salam Svion. Athenæo, sub præsidio ... Caroli Linnæi, ... publico examini modeste subjicit Isacus Palmærus Nic. fil., O-gothus, in audit. Carol. Maj. d. XXX Octobris anni MDCCLIV. Linné, Carl von, 1707-1778 1828 1754 Digital version available
Mæcenatibus, patronis, patribus, civibusque academicis et urbicis s. p. d. Carolus Linnæus ... constitutus promotor in solemni inauguratione medica, die XXXI. Octobris celebranda, Upsaliæ MDCCLIV. Linné, Carl von, 1707-1778 1832 1754 Digital version available
Dissertatio academica de mure indico, quam, annuente exper. Fac. Medica in illust. ad Salam Athenæo, sub præsidio ... Dn. Doct. Caroli Linnæi, ... publicæ bonorum censuræ subjicit Johan Justus Nauman, O-Gothus. In audit. Gustaviano d. XX Novembr. [XIV Dec] anni MDCCLIV Linné, Carl von, 1707-1778 1833 1754 Digital version available
Dissertatio De horticultura academica, quam, indulgente experient. Fac. Medic. Upsaliensi, præside ... Carolo Linnæo ... In audit. Gustav. d. XVIII. Decemb. MDCCLIV. Publico offert examini Johan. Gust. Wollrath, Nericius. H. A. M. S Linné, Carl von, 1707-1778 1838 1754 Digital version available