Union Catalogue

All records for Stockholm University Library (Stockholms universitetsbibliotek) (2094 results)

Title Author Soulsby Publisher Year
Förteckning öfver arbeten af Carl von Linné i offentliga bibliotek i Chicago / sammanställd af Aksel G. Josephson. Josephson, Aksel G., 1860-1944 4475 Svensk-amerikanska historiska sällsk. 1907 Digital version available
Hortus Linnaeanus : an enumeration of plants cultivated in the Botanical Garden of Uppsala during the Linnean period / compiled by H. O. Juel. Juel, Hans Oscar, 1863-1931 3014 Almqvist & Wiksell 1919 Digital version available
Förteckning över i Uppsala förvarade herbarieexemplar med påskrifter av Linnés hand. Juel, Hans Oscar, 1863-1931 3535 1931 Digital version available
Linnés mikroskop Juel, Hans Oscar, 1863-1931 2983 1913 Digital version available
A revision of Kalm's herbarium in Upsala Juel, Hans Oscar, 1863-1931 903 1921 Digital version available
A short guide to Linné's Hammarby / published by Svenska Linné-sällskapet. Juel, Hans Oscar, 1863-1931 3057 Svenska Linné-sällskapet 1923 Digital version available
Early investigations of North American flora, with special reference to Linnaeus and Kalm. Juel, Hans Oscar, 1863-1931 900 1920 Digital version available
Om några herbarier i Uppsala från Linnés tid samt om botanices demonstratorn Eric Tuwén Juel, Hans Oscar, 1863-1931 913 1926 Digital version available
Notes on the herbarium of Abraham Bäck. Juel, Hans Oscar, 1863-1931 3064 1924 Digital version available
Hortus Linnaeanus : an enumeration of plants cultivated in the Botanical Garden of Uppsala during the Linnean period / compiled by H. O. Juel. Juel, Hans Oscar, 1863-1931 428 Almqvist & Wiksell 1919 Digital version available
Linnés redogörelse för de på apoteken förvarade och i Sverige växande medicinalväxterna : botaniska förklaringar och anmärkningar / av H[ans] O[scar] Juel. [Jämte:] Juel, Hans Oscar, 1863-1931 1008 1927 Digital version available
Opisanie Roslin w Litwie, na Wolyniu, Podolu i Ukrainie dziko rosnacych, iako i Oswoionych. Podlug wydania szesnastego ukladu Roslin Linneusza/ Przez Józefa Jundzilla Jundzill, Józef 618 1830 Digital version available
Linné [C.v., d.ä.] im Lichte neuerer Forschung. : Vortrag, gehalten auf der Versammlung Deutscher Naturforscher und Aerzte in Innsbruck im Jahre 1924. Junk, Wilhelm 3072a 1925 Digital version available
Linné's Species plantarum, editio princeps, und ihre Varianten mit Beschreibung einer neuen. : Ein Jubilaeums-Epilog. Junk, Wilhelm 482 1907 Digital version available
Bibliographia Linnaeana. : Verzeichniss der Schriften Karl von Linné's. Junk, Wilhelm 3673 1902 Digital version available
Indices nominum trivialium ad: Linnaei Species plantarum. ed.1 Junk, Wilhelm 485 1907 Digital version available
Carl v. Linné und seine Bedeutung für die Bibliographie : Festschrift Junk, Wilhelm, 1866-1942 3685 1907 Digital version available
I same-land : med Linné på Laplands-rejse / Jens Justesen. Justesen, Jens 4304 Skarv 1982 Digital version available
Sveriges förste turist. Jägerskiöld, Leonard A., 1867-1945 2950 1908 Digital version available
Carl von Linné : brevskrivaren / Ann-Mari Jönsson, Eva Nyström ; [redaktör och layout: Visela Stridsberg]. Jönsson, Ann-Mari, 1954- 3978 Postmuseum Trosa tryckeri 2007 Digital version available