Union Catalogue

All records for Stockholm University Library (Stockholms universitetsbibliotek) (2072 results)

Title Author Soulsby Publisher Year
Frutetum Svecicum, quod, consens. experient. Facult. Medic. in illustri lycæo Upsal., præside ... Dn. Doct. Caroli Linnæi ... publico erudit. exam. modeste subjicit ... David Magn. Virgander, Smolandus. In audit. Carol. Majori die XXIII. Maji anni MDCCLVIII Linné, Carl von, 1707-1778 1994 1758 Digital version available
Specimen inaugurale, sistens medicamenta graveolentia, quod, consent. ampliss. senat. medic. Upsal. sub præsidio ... Caroli Linnæi ... pro gradu doctoris, publicæ bonorum censuræ submittit Jonas Theodor. Fagræus, ... Smolandus. In aud. Carol. maj. H. A. & P. M. S. d. XIII. Junii anni MDCCLVIII Linné, Carl von, 1707-1778 2001 1758 Digital version available
Mæcenatibus, patronis, patribus civibusque academicis et urbicis, s. p. d. Carolus Linnæus ... constitutus promotor in solemni inauguratione medica die XIX Junii celebranda Upsaliæ MDCCLVIII Linné, Carl von, 1707-1778 2006 1758 Digital version available
Pandora insectorum, quam, consent. experient. Facult. Medica in illustri ad Salam lycæo, sub præsidio ... Dn. Doct. Caroli Linnæi, ... publico erudit. exam. subjicit ... Ericus Ol. Rydbeck, 0stro-gothus. In auditorio Gustaviano die XV. Julii, anni MDCCLVIII. H. A. M. S Linné, Carl von, 1707-1778 2008 s.n 1758 Digital version available
Senium Salomoneum, quod, consensu ampliss. Facult. Medicæ in illustri Academia Upsaliensi, præside ... Dn. Doct. Carolo Linnæo, ... breviter specimine academico explicatum, publice examinandum sistit Johannes Pilgren , Sudermannus. In auditorio Carol. Maj. die [XXI] Febr. anni MDCCLIX. H. A. M. C Linné, Carl von, 1707-1778 2013 s.n 1759 Digital version available
Linnés avhandling om ålderdomen: Senium Salomoneum, 1759/ av Elis Malmeström Malmeström, Elis, 1895-1977 2016b Almqvist & Wiksell 1929 Digital version available
Auctores botanici in dissertatione propositi, quam consens. experient. Facult. Medic. in illustri Lycæo Upsaliensi, sub præsidio ... Caroli Linnæi ... ad publicum examen defert stipendiarus regius Augustinus Loo, Ostrogothus. In audit Carol. maj die XIV. Mart. anni MDCCLIX. H. A. M. S Linné, Carl von, 1707-1778 2017 s.n 1759 Digital version available
Instructio peregrinatoris, qvam, consent. nobiliss. Facultat. Medica in Regia Academia Upsaliensi, sub præsidio ... Dn. Doct. Caroli Linnæi, ... publicæ censuræ submittit Ericus And. Nordblad, Gevalia-Gestricius. In auditorio Carol. Major. d. IX Maji, ann. MDCCLIX. H. A. M. S Linné, Carl von, 1707-1778 2022 s.n 1759 Digital version available
Plantæ tinctoriæ, quod, de quibus specimen botanico-oeconomicum, consensu ampliss. Facult. Med. in illustri Upsaliensi Athenaeo, præside ... Dn. Doct. Carolo Linnæo, ... publico bonorum examini modeste submittit ... Engelbertus Jörlin, Bahusia-Gothoburgens. In audit. Carol. Major die XVI Maji, anno MDCCLIX. H. A. M. S Linné, Carl von, 1707-1778 2030 s.n 1759 Digital version available
Animalia composita, quæ, consent. experient. Facult. Medica in illustri lycæo Upsaliensi, præside ... Dn. Doct. Carolo Linnæo, ... publico examini submittit ... Albertus Bäck, Uplandus. In audit. Carol. Major die XXIII. Maji, anni MDCCLIX. H. A. M. S Linné, Carl von, 1707-1778 2036 s.n 1759 Digital version available
Flora Capensis, quam ex consensu experient. Facult. Med. in illustri lycæo Upsaliensi, sub præsidio ... Dn. Doct. Caroli Linnæi, ... publico examini submittit ... Carolus Henr. Wännman, Upsaliensis. In audit. Carol. Major. die XXX. Maji, anni MDCCLIX. H. A. M. S Linné, Carl von, 1707-1778 2040 s.n 1759 Digital version available
Ambrosiaca, quæ consent. experientiss. Facult. Med. in Regia Acad. Upsaliensi, præside ... Carolo Linnæo, ... pro gradu doctoris publico submittit examini stipendiarius regius Jacobus Hideen, Ostrobotniensis. In auditorio Carol. maj. d. XX. Junii anni MDCCLIX. H. A. & P. M. S Linné, Carl von, 1707-1778 2044 Evald Ziervogel 1759 Digital version available
Arboretum-Svecicum, quod consens. experient. Facult. Medicæ in illustri lyceo Upsaliensi, præside ... Carolo Linnæo ... publico examini submittit ... David Davidis Pontin, Ostro-gothus... In auditorio Carol. maj. d. [30] Junii anni MDCCLIX. H. A. M. S Linné, Carl von, 1707-1778 2046 s.n 1759 Digital version available
Tal, vid deras kongl. majesteters höga närvaro, hållit uti Upsala, på stora carolinska lärosalen den 25 septemb. 1759. och på allernådigsta befallning utgifvit af Carl Linnæus, academiens då varande rector. Upsala, tryckt i kongl. academiska boktryckeriet. Linné, Carl von, 1707-1778 2054 (akademiska tryckeriet 1759 Digital version available
Plantarum Jamaicensium pugillus, quem consens. experient. fac. medicæ in regia academia Upsaliensi, præside ... Carolo Linnæo ... publice examinandum sistit alumnus regius Gabriel Elmgren, Smolandus. In audit. Car. maj. die XXVIII. Novembr. ann. MDCCLIX. H. A. M. S Linné, Carl von, 1707-1778 2058 s.n 1759 Digital version available
Genera morborum, quæ indultu nobil. nec non exper. ord med. in supremo ad Salam lyceo, præside ... Carolo Linnæo ... pro gradu doctoris, publico submittit examini Johannes Schröder, Gothoburgensis. In audit. Car. maj. ad diem V. Decembr. ann. MDCCLIX Linné, Carl von, 1707-1778 2062 s.n 1759 Digital version available
Genera morborum, in auditorum usum edita a Car. v. Linné .. Linné, Carl von, 1707-1778 2066 1763 Digital version available
Genera morborum in auditorum usum publicata. Editio iterata foras dedit et nomina Teutonica adjecit Joh. Christ. Kerstens ... Linné, Carl von, 1707-1778 2072 1773 Digital version available
Upsala academiæ rector, Carl Linnaeus, hälsar denna academiens och stadsens samtelige fäder och inbyggare, så af högre som lägre stånd Linné, Carl von, 1707-1778 2077 1759 Digital version available
Magnis litterarum patronis, patribus civibusque academicis et urbicis, rector Academiæ Upsaliensis, Carolus Linnæus ... s. p. d. Linné, Carl von, 1707-1778 2080 1759 Digital version available