Union Catalogue

All records for Uppsala University Library (1953 results)

Title Author Soulsby Publisher Year
Linné om Småland : några utdrag ur hans skrifter Linné, Carl von, 1707-1778 29 Wettergren & Kerber 1907 Digital version available
Cynographia, quam, consens. experient. Facult. Medicæ in Reg. academia Upsaliensi, sub præsidio ... Dn. Doct. Caroli Linnæi ... publicæ curiosorum censuræ submittit Ericus M. Lindecrantz, O-gothus. In audit. Carol. Maj. d. XXI. Decemb. anni MDCCLIII. Linné, Carl von, 1707-1778 1793 1753 Digital version available
Linnés avhandling Migrationes avium 1757. Svensk övers. av C.A. Brolén. : Inledning och kommentar av Einar Lönnberg. Linné, Carl von, 1707-1778 4043 1935 Digital version available
Linnés Pluto Svecicus och Beskrifning öfwer stenriket / utgifna af Carl Benedicks. Linné, Carl von, 1707-1778 1016 Almqvist & Wiksell 1907 Digital version available
Dissertatio academica demonstrans necessitatem promovendæ historiae naturalis in Rossia, cujus partem primam, cons. experient. Fac. Med. ad Acad. Upsal. præside ... Carolo v. Linné ... publico examinandam submittit auctor et respondens Alexan. de Karamyschew ... Rosso-Sibir. ... In audit. Carol. maj. d. [XVI] Maji., anni MDCCLXIV. H. A. M. S. Linné, Carl von, 1707-1778 2259 1764 Digital version available
Dissertationem medicam, De varietate ciborum, cons. nobiliss. et experient. Fac. Med. in Regia Academ. Ups. moderante viro nobilissimo atque generosissimo Carolo à Linné, ... publicæ censuræ submittit, Adolph. Fried. Wedenberg Holmensis, in audit. Carol. maj. die XIX. Decemb. MDCCLXVII. Horis ante merid. solitis. Linné, Carl von, 1707-1778 2376 1767 Digital version available
Genera plantarum eorumque characteres naturales, secundùm numerum figuram, situm, & proportionem omnium fructificationis partium. Authore Carolo Linnæo ... . Editio secunda, nominibus plantarum Gallicis Iocupletata Linné, Carl von, 1707-1778 299 1743 Digital version available
Linnaeus's Öland and Gotland journey 1741 / transl. from the Swedish ed. 1745 by Marie Åsberg and William T. Stearn. Linné, Carl von, 1707-1778 3906 Publ. for the Linnaean society of London by Academic P. 1974 Digital version available
Afhandling om trägårdsskjötseln, till dess beskaffenhet och art, uti et academiskt lärdoms-prof under archiaterns och riddarens Linnæi utgifvit och på svenska öfversatt af Johan Gustaf Wollrath ... Linné, Carl von, 1707-1778 1843 1774 Digital version available
Dissertatio medica, de Spigelia anthelmia, quam consens. experient Facult. Medic. in illustri lycæo Upsaliensi, sub præsidio ... Caroli Linnæi ... pro gradu doctoris ad publicum examen defert Joh. Georg. Colliander ... Smolandus. In audit. Carol. maj. d. XXII. Martii, anni MDCCLVIII. h.a. & p. m. s. Linné, Carl von, 1707-1778 1987 1758 Digital version available
Dissertationem medicam de Dulcamara venia experient. Fac. Med. in Reg. acad. Ups. moderante ... Carolo à Linné ... Examinandam sistit. ... Georgius Hallenberg. Gothlandus. In auditor. Carol. maj. d. XXIX. Maji. Anni MDCCLXXI, horis ante meridiem solitis. Linné, Carl von, 1707-1778 2401 1771 Digital version available
Svensk flora : Flora Svecica / Carl von Linné ; [översättningar från latin av Helge Erickson och Åke Ohlmarks ; fackgranskning av Gunnar Broberg ...] ; [redaktion: Gunnar Broberg ...]. Linné, Carl von, 1707-1778 4455 Forum ;Svenska Linné-sällsk. Centraltr 1986 Digital version available
Carl von Linnés Skånska resa : förrättad 1749 / redigerad och med inledning av Knut Hagberg. Linné, Carl von, 1707-1778 4333 Natur och Kultur Bok- o. reklamtr. 1963 Digital version available
Linné om Småland : några utdrag ur hans skrifter Linné, Carl von, 1707-1778 4197 Smålandsposten 1935 Digital version available
Sistema natura. Ao: 1783. Linné, Carl von, 1707-1778 105 1783 Digital version available
Caroli Linnaei Systema naturae : a photographic facsimile of the first volume of the tenth edition (1758) : Regnum animale Linné, Carl von, 1707-1778 3950 British Museum (Natural History) 1939 Digital version available
Instructio musei rerum naturalium, quam, consensu experient. et nobiliss. Facult. Medic. Upsal., sub præsidio ... Caroli Linnæi ... placidæ bonorum censuræ subjicit ... David Hultman, Uplandus. In aud. Car. maj. d. XIV. Nov, an. MDCCLIII. H. A. M. S. Linné, Carl von, 1707-1778 1770 1753 Digital version available
Vernatio arborum, quam, consent. ampliss. Facult. Medica, in Regia Academia Upsaliensi, sub præsidio ... Caroli Linnæi ... publico examini submittit, Haraldus Barck, Smolandus. In audit. Carol. Maj. d. V. Maji, ann. MDCCLIII. H. A. M. S. Linné, Carl von, 1707-1778 1739 1753 Digital version available
Fundamentum fructificationis, quod, consens. nobil. et exper. Facult. Med. in illustri, ad Salam Svionum, Athenæo, sub præsidio ... D:ni Doct. Caroli Linnæi ... publico eruditorum examini submittit, stipendiarius regius Johannes Mart. Gråberg, Gothoburgensis. In audit. Carol. Maj. die XVI. Octobr., anni MDCCLXII. Horis ante meridiem consvetis. Linné, Carl von, 1707-1778 2214 s.n 1762 Digital version available
Dissertatio medica, de acetariis, quam, consensu experientiss. Fac. Medicæ Upsaliensis, præside, ... Carolo Linnæo, ... publice ventilandam sistit Hieronymus von der Burg, Ostro-gothus. In audit. Carol. maj. d. XXIX. Junii. Anni MDCCLVI. H. A. M. S. Linné, Carl von, 1707-1778 1925 1756 Digital version available