Union Catalogue

All records for Uppsala University Library (1930 results)

Title Author Soulsby Publisher Year
Mantissa plantarum 1767 & 1771. Linné, Carl von, 1707-1778 4060 1971 Digital version available
Animadversiones in classem mammalium Linneanam, ... sub præsidio ... Andr. J. Retzii, ... pro gradu modeste offert Jacob Sönnerberg, Oelandus, stipendiar. sandbergian. D. 12 maji 1796 Retzius, Anders Jahan, 1742-1821 152 1796 Digital version available
Christianvs Fridericvs Lvdwigivs ... Vniversitatis literarvm Lipsiensis h. t. procancellarivs panegyrin medicam d. viii. ivn. a. r. s. MDCCCXXI celebrandam indicit. Ludwig, Christian Friedrich, 1751-1823 4515 1821 Digital version available
Jo. Christ. Cramer ... enumeratio plantarum, quae in systemate sexuali Linnaeano eas classes et ordines non obtinent, in quibus secundum numerum et structuram genitalium reperiri debent. Cramer, Johann Christian 781 1803 Digital version available
Caroli a Linné eqvitis systema vegetabilivm secvndvm classes ordines genera species cvm characteribvs et differentiis. Editio decima qvarta praecedente longe avctior et correctior cvrante Io. Andrea Mvrray .... Linné, Carl von, 1707-1778 583 1784 Digital version available
Aus des Ritters Carl v. Linné Leben, durch Dr. Stöver 1792 herausgegeben. Der letzte Beytrag des zweyten Theils, pag. 271 bis 291. Zur Verbesserung einiger Druckfehler, auf Kosten eines Natur-Freundes, in diesen Blättern besonders gedruckt. Schultz, Ernst Christoph, 1740-1810 2626 1773 Digital version available
Dissertatio medica inauguralis de haemoptysi, quam, consent. experient. Facult. Medica in Regia Academia Upsaliensi præside ... Carolo von Linné ... pro gradu doctoris, publico submittit examini Johan Martin Gråberg, Gothoburgensis in audit. Carol. maj. die XIII Maji anni MDCCLXVII. Horis, ante et post meridiem, solitis Linné, Carl von, 1707-1778 2353 1767 Digital version available
Om lymfkärlen : (De venis resorbentibus) : akademisk avhandling under Linnés presidium Uppsala 1767 / översatt från latinet av Ejnar Haglund ; efterskrift och noter av Telemak Fredbärj. Linné, Carl von, 1707-1778 4164 1959 Digital version available
Caroli a Linné ... systema vegetabilium secundum classes, ordines et genera a clar. Willdenowio partim, partimque a summa plantarum desumpta adiecta appendice plantarum officialium cum characteribus et differentiis specificis &c. Curante Iosue Scannagatta ... Linné, Carl von, 1707-1778 599 1805 Digital version available
Linnés blomsterrabatter å Hammarby : enligt en originalhandskrift av Linné. Gertz, Otto D., 1878-1948 3082 1927 Digital version available
Gaura, en växt från Norra America, beskrifven af Carl Linnæus. [Rubr.]. Linné, Carl von, 1707-1778 545 1756 Digital version available
Commentatio Svper Veronicis Spicatis Linnaei. Auctore H. A. Schrader, Medic. Prof. Extr. Et Hort. Reg. Botan. Directore. Accedvnt tabvlae dvae aeneae. Schrader, Heinrich Adolf, 1767-1836 4482 1803 Digital version available
Till vetenskapernas idkare och vårdare, beskyddare, gynnare och vänner af Israël Hwasser, ... promotor vid den instundande medicinae doctors-promotionen Hwasser, Israel, 1790-1860 992 1841 Digital version available
Berättelse till Kongl.vetenskaps-akademien vid öfverlämnande af copior till Archiaterns &c. &c. Herr Caroli Linnaei föreläsningar uti naturhistorien förde af Fredric Mozelius 1748 : Afgifven af C.Otto G.Wibom, Lidö.[Sthlm.] Wibom, C Otto G 3545 1917 Digital version available
Sexualsystemet jemfördt med prof.Fries' naturliga system af N.C.K. Kindberg, Nils Conrad, 1832-1910 861 1862 Digital version available
Linnéminnen som lefvat - och dödats Kjellman, Frans Reinhold, 1846-1907 2841 1904 Digital version available
Dissertatio botanico-medica sistens rariora Norvegiæ, quam cons. nobiliss. & experientiss. Fac. Med. Ups: præside ... Carolo à Linné ... pro gradu doctoris publice ventilandam offert Henricus Tonning, Norvego - Nidrosiensis ... In auditorio Carolino majori die 27 Februarii 1768. H. A. et P. M. S. Linné, Carl von, 1707-1778 2381 1768 Digital version available
Äsping / beskrefven af Carl Linnaeus. Linné, Carl von, 1707-1778 1167 1749 Digital version available
Caroli Linnaei eq. literas XI.nas ad Alex. Gardenium d. med. Carolinensem datas necdum promulgatas edidit A. F. Lueders ... Regiis impensis. Linné, Carl von, 1707-1778 2472 1829 Digital version available
Carl v. Linné och hans fader, skildrade af hans bror. Linnaeus, Samuel, 1718-1797 2772a 1878 Digital version available