Union Catalogue

All records for Uppsala University Library (1945 results)

Title Author Soulsby Publisher Year
Herr archiaterns och riddarens d. Carl von Linné's Indelning i ört-riket, efter Systema naturæ, på swenska öfwersatt af Johan J. Haartman ... Och nu andra gången uplagd, ändrad och tilökt efter 13:de uplagan af systemet Linné, Carl von, 1707-1778 56 1777 Digital version available
Linné i Dalarna : Carl Linnaeus dagbok från resan i Dalarna 1734 med åtskilliga stycken ur hans dalska och lapska floror, ur hans Diaeta naturalis, Flora oeconomica, ur brev m.m. : en antologi / sammanst. [och med fotogr.] av Bertil Gullander. Linné, Carl von, 1707-1778 4303 Forum Centraltr 1980 Digital version available
Linnés skånska resa / med anmärkningar utg. av Jöran Sahlgren. Linné, Carl von, 1707-1778 212 Norstedt 1920 Digital version available
Specimen academicum, sistens Miracula insectorum, quod, consent. ampliss. Facult. Medica in Regia Academia Upsal., sub præsidio ... Dn. Doct. Caroli Linnæi ... publico examini submittit Gabriel Emanuel Avelin, Dalekarlus. In auditorio . Carol. Maj. die. XI Novemb. anni MDCCLII. H. A. M. S. Linné, Carl von, 1707-1778 1722 1752 Digital version available
Caroli a Linné Species plantarum exhibentes plantas rite cognitas ad genera relatas cum differentiis specificis, nominibus trivialibus synonymus selectis, locis natalibus secundum systema sexuale digestas. Editio quarta, post Reichardianam quinta, adjectis vegetabilibus hucusque cognitis curante Carolo Ludovico Willdenow. T. 1, p. 2. Linné, Carl von, 1707-1778 512 1797 Digital version available
Cynographia eller bekrifvning om hunden 1753 / översatt av Erich M. Lindekrantz. Linné, Carl von, 1707-1778 4090 Svenska Linnésällskapet 2006 Digital version available
Rector Academiæ Upsaliensis Carolus Linnæus literarum patronis, hospitibus, patribus civibusque academicis et urbicis s. p. d. Linné, Carl von, 1707-1778 1603 1750 Digital version available
Linneisches Pflanzensystem im Auszuge : ein Lehrbuch zu Vorlesungen und zum Gebrauch für Liebhaber der Oekonomie, der Fabriken und Handlungswissenschaft. T. 3. Linné, Carl von, 1707-1778 602 in der Raspischen Buchhandlung 1792 Digital version available
Linnés almanacksuppsatser. Linné, Carl von, 1707-1778 4421 1928] Digital version available
Caroli Linnæi Adonis Stenbrohultensis / inledning, noter och efterskrift av Telemak Fredbärj. Linné, Carl von, 1707-1778 4142 Svenska Linné-sällsk. 1951 Digital version available
Linnés Dalaresa : Iter Dalekarlicum ; jämte Utlandsresan = Iter ad exteros ; och Bergslagsresan = Iter ad fodinas : med utförlig kommentar / [redaktör: Arvid Hj. Uggla ; redaktionskommitté: Gösta Berg ... ; med bidrag av: Ola Bannbers ...]. Linné, Carl von, 1707-1778 3931 Geber 1953 Digital version available
Instructio peregrinatoris, qvam, consent. nobiliss. Facultat. Medica in Regia Academia Upsaliensi, sub præsidio ... Dn. Doct. Caroli Linnæi, ... publicæ censuræ submittit Ericus And. Nordblad, Gevalia-Gestricius. In auditorio Carol. Major. d. IX Maji, ann. MDCCLIX. H. A. M. S. Linné, Carl von, 1707-1778 2022 s.n 1759 Digital version available
Dissertatio entomologica, bigas insectorum sistens, quam divinis auspiciis, cons. illustr. Facult. Med. Upsal. præside, D:no Doct. Carolo à Linné,. ... publicæ eruditorum disquisitioni modeste subjicit ... Andreas Dahl, Westrogothus. In aud. Carol. Major. d. XVIII Dec. MDCCLXXV. H. A. M. S. Linné, Carl von, 1707-1778 2455 1775 Digital version available
Linnaeus's Flora Anglica Linné, Carl von, 1707-1778 1809a West, Newman & Co., 54, Hatton Garden 1909 Digital version available
Petrificatet Entomolithus paradoxus, sådant, som det finnes uti ... C. G.Tessins samling. Beskrifvit af Carl Linnæus. Linné, Carl von, 1707-1778 1017 1759 Digital version available
Caroli Linnæi Pharmacopæa holmensis : utkast till Materia medica 1761 : två manuskript / utgivna av Telemak Fredbärj. Linné, Carl von, 1707-1778 4149 Svenska Linnésällsk. 1954 Digital version available
Des Ritters Carl von Linné Pflanzensystem nach seinen Klassen, Ordnungen, Gattungen und Arten mit den Erkennungs und Unterscheidungszeichen. Vierzehnte nach der vorhergehenden viel vermehrte und verbesserte Auflage von Johann Andreas Murray ... aus dem Lateinischen mit einigen Zusätzen von Xaver Joseph Lippert ... Linné, Carl von, 1707-1778 589a 1786 Digital version available
Caroli a Linné ... Amoenitates academicae seu dissertationes variae physicae, medicae botanicae antehac seorsim editae nunc collectae et auctae cum tabulis aeneis. Volvmen qvartvm. Editio secunda curante D. Jo. Christiano Daniele Schrebero ... Linné, Carl von, 1707-1778 1298 1788 Digital version available
Caroli Linnaei Flora Kofsöensis 1731. Linné, Carl von, 1707-1778 244 1919 Digital version available
Amman såsom styvmoder : Nutrix noverca : akademisk avhandling under Linnés præsidium Upsala 1752 / översatt från latinet av Sven-Olof Thulin ; efterskrift och noter av Telemak Fredbärj. Linné, Carl von, 1707-1778 4135 1947 Digital version available