Union Catalogue

All records for British Library (2112 results)

Title Author Soulsby Publisher Year
Linné som myrforskare ... Summary: Linnæus as a paludologist. DU RIETZ, Gustaf Einar. 4259 1957 [1958] Digital version available
Linné på Öland. Utdrag ur Carl Linnaeus' dagboksmanuskript från ölandska resan 1741, ur den publicerade reseberättelsen, andra tryckta arbeten, avhandlingar, brev m. m. En antologi sammanställd av Bertil Gullander. Linné, Carl von, 1707-1778. 3940 P. A. Norstedt & Söners förlag 1970 Digital version available
Linné på Gotland. Utdrag ur Carl Linnaeus' dagboksmanuskript från gotländska resan 1741, ur den publicerade reseberättelsen, samt ur andra tryckta arbeten. En antologi sammanställd av Bertil Gullander. Linné, Carl von, 1707-1778. 3939 P. A. Norstedt & Söners förlag 1971 Digital version available
Linné på Gotland : från dagboken i Linnean Society i London till våra dagars Gotland / av Marita Jonsson ; foto: Marita och Helga Jonsson. Linné, Carl von, 1707-1778. Jonsson, Marita. Jonsson, Helga,... 4040 Gotlandsboken 2006 Digital version available
Linné om Skaparen. ALMER, Tage Wolfgang Harry. 3890 Gleerup 1968 Digital version available
Linné och riksdagen : uppå riksens ständers befallning / utgiven av Riksdagsförvaltningen genom Nina Sjöberg. Sjöberg, Nina. 3971 Sveriges riksdag 2007 Digital version available
Linné och hans apostlar / Sverkar Sörlin, Otto Fagerstedt. Sörlin, Sverker. 4024 Natur och kultur/Fakta etc. 2004 Digital version available
Linné och de lärde i Lund / Gunnar Broberg ... [et al.]. Broberg, Gunnar, 1942- 3987 Lunds universitetshistoriska sällskap 2007 Digital version available
Linné och Uppsala : glimtar från en tid av kamp och framgångar / [av] Bertil Gullander. Gullander, Bertil. 4349 AWE/Gebers 1978 Digital version available
Linné im Lichte neuerer Forschung. Vortrag, etc. JUNK, Wilhelm. 3072a 1925 Digital version available
Linné i Västergötland. Carl Linnaeus dagboksmanuskript från Västgötaresan 1746, utdrag ur den publicerade reseberättelsen 1747 samt ur andra tryckta arbeten. En antologi sammanställd av Bertil Gullander. Linné, Carl von, 1707-1778. 4317 P. A. Norstedt & Söners Förlag 1972 Digital version available
Linné i Upsala och i Amsterdam. Skizz ... med ... illustrationer. GERARD, Claude, pseud. [i.e. Aurora Louisa Ljungstedt] 2768 1877 Digital version available
Linné i Stockholm ... Med illustrationer. Andra upplagan. FORSSTRAND, Carl. 4376 1915 Digital version available
Linné i Skåne : Carl Linnaeus dagboksmanuskript från Skåneresan 1749, utdrag ur den publicerade reseberättelsen 1751 - huvudsakligen där dagboksark är försvunna - samt ur andra tryckta arbeten. En antologi / sammanställd av Bertil Gullander. Linné, Carl von, 1707-1778. 4316 Norstedts 1975 Digital version available
Linné i Lappland. Utdrag ur Carl Linnæus' dagbok från resan till Lappland 1732, ur hans lapska flora och reseberättelsen till Vetenskaps-Societeten i Uppsala, ur anteckningar och brev m.m. En antologi sammanställd av Bertil Gullander. Linné, Carl von, 1707-1778. 3935 Forum 1969 Digital version available
Linné i Dalarna : Carl Linnaeus dagbok från resan i Dalarna 1734 med åtskilliga stycken ur hans dalska och lapska floror, ur hans Diaeta naturalis, Flora oeconomica, ur brev m.m. : en antologi / sammanställd av Bertil Gullander. Linné, Carl von, 1707-1778. 4303 Forum 1980 Digital version available
Linné i Dalarna 1984 : om Carl von Linné, vår natur och historiska miljö / [Ulf Boëthius redaktör]. Boëthius, Ulf. 4309 Länsstrelsen i Kopparbergs Iän 1986 Digital version available
Linné et la France : (1780-1850). Duris, Pascal. 3917 Droz 1993 Digital version available
Linné and the love for nature. (Reprinted from the Popular Science Monthly.-An address, etc.). PUTNAM, Edward Kirby. 2916 1907 Digital version available
Linné : en småländsk resa / sammanställd av Smålands Akademi ; Lars-Olof Larsson, (red.). Larsson, Lars Olof, 1934- 3976 Prisma 2006 Digital version available