Union Catalogue

All records for British Library (2112 results)

Title Author Soulsby Publisher Year
C. L. ... Systema naturæ, etc. Linné, Carl von, 1707-1778. 57 1756 Digital version available
Caroli Linnæi ... Corollarium generum plantarum exhibens genera plantarum sexaginta, addenda prioribus characteribus expositis in generibus plantarum. Accedit methodus sexualis. Linné, Carl von, 1707-1778. 285 1737 Digital version available
Carl Linnaei Skånska resa : på höga överhetens befallning förrättad år 1749 : med rön och anmärkningar uti ekonomien, naturalier, antikviteter, seder, levnadssätt : med tillhörige figurer / redigerad av Carl-Otto von Sydow ; illustrerad av Gunnar Brusewitz. Linné, Carl von, 1707-1778. 4336 Wahlström & Widstrand 1999 Digital version available
[Dissertatio academica in qua motus polychrestus delineatur.] Nyttan av rörelse. Motus polychrestus. Akademisk avhandling under Linnés presidium ... Översatt ... av Albert Boerman och Telemak Fredbärj. Linné, Carl von, 1707-1778. 4173 1963 Digital version available
C. von Linnés svenska arbeten i urval och med noter utgifna af E. Ährling. bd. 1. bd. 2. Hft. 1. Linné, Carl von, 1707-1778. 2484 1878-83 Digital version available
Caroli Linnæi ... Genera plantarum eorumque characteres naturales secundum numerum, figuram, situm & proportionem omnium fructificationis partium. Linné, Carl von, 1707-1778. 297 1742 Digital version available
Linnæus and Jussieu; or, the rise and progress of systematic botany. A popular biography, with an historical introduction and sequel. Linné, Carl von, 1707-1778. 2708 1844 Digital version available
Egenhändiga anteckningar af Carl Linnæus om sig sielf med anmärkningar och tillägg. [Edited by A. Afzelius.] Linné, Carl von, 1707-1778. 2660 1823 Digital version available
Epistolae ad D. Vandelli. Linné, Carl von, 1707-1778. 3849 Digital version available
C. Linnæi ... Bibliotheca botanica recensens libros plus quam mille de plantis huc usque editos ... cum explicatione. Fundamentorum botanicorum pars 1me. (C. Linnæi ... Fundamenta botanica quæ majorum operum prodromi instar theoriam scientiæ botanices per breves aphorismos tradunt.) Linné, Carl von, 1707-1778. 252 1751 Digital version available
A general system of nature ... Translated from Gmelin's last edition, ... amended and enlarged by the improvements and discoveries of later naturalists, ... with (life ... of Linné) ... copperplates, (and a dictionary explanatory of the terms which occur in the ... departments of natural history,) by W. Turton. Linné, Carl von, 1707-1778. 137 1802-06 Digital version available
Caroli Linnæi ... Species plantarum, exhibentes plantas rite cognitas, ad genera relatas, cum differentiis specificis ... secundum systema sexuale digestas. Editio secunda, aucta. Linné, Carl von, 1707-1778. 510 1764 Digital version available
Flora lapponica : exhibens plantas per Lapponiam crescentes / [av] Carl von Linné. Linné, Carl von, 1707-1778. 4054 Rediviva 1977 Digital version available
Index regni vegetabilis, qui continet plantas omnes quæ habentur in Linnæani Systematis editione novissima duodecima. [By N. J. Jacquin.] Linné, Carl von, 1707-1778. 82 1770 Digital version available
Systema naturae per regna tria naturae, secundum classes, ordines, genera, species, cum characteribus, differentiis, synonymis, locis. Caroli A Linné, equitis aurati de Stella Polari ... Linné, Carl von, 1707-1778. 126 Typis Academicis 1793-1794 Digital version available
Linnés dietetik: på grundvalen af dels hans eget originalutkast till föreläsningar: Lachesis naturalis quae tradit Diætam naturalem och dels lärjungeanteckningar efter dessa hans föreläsningar / Collegium diæteticum; på uppdrag af Medicinska Fakulteten i Uppsala ordnad och utgifven af Axel Otto Lindfors. Linné, Carl von, 1707-1778. 987 Uppsala Universitet 1907 Digital version available
Miscellaneous tracts relating to natural history, husbandry and physick. To which is added the Calendar of Flora. [Translated] By B. Stillingfleet. The second edition, corrected and augmented, etc. Linné, Carl von, 1707-1778. 1320 R. & J. Dodsley 1762 Digital version available
Epistolae ineditae ... Ex litteris autographis edidit H. C. van Hall. Linné, Carl von, 1707-1778. 2473 1830 Digital version available
Botanikens grundvalar, vilka i korta aforismer såsom förelöpare till större verk framställa den botaniska vetenskapens teori. (Översatt ... av Telemak Fredbärj.). Linné, Carl von, 1707-1778. 4182 1967 Digital version available
Caroli Linnæi ... Genera plantarum eorumque characteres naturales secundum numerum, figuram, situm & proportionem omnium fructificationis partium. Linné, Carl von, 1707-1778. 300 1752 Digital version available