Union Catalogue

All records for British Library (2112 results)

Title Author Soulsby Publisher Year
Dikter Sundelöf, Wilhelm. 2984 Eastern Printing Company 1913 Digital version available
Fresta duger, jämte andra uppsatser. CEDERSCHIÖLD, Gustaf Johan Christofer. 2986 1914 Digital version available
Pehr Kalms brev till samtida. (Utgivna av Otto E. A. Hjelt och Alb. Hästesko.). Kalm, Pehr, 1716-1779. 2986b 1914, etc. Digital version available
Amiral Carl Tersmedens memoarer. Från kadettåren. Utgifna af Nils Sjöberg. (I främmande land.-I Fredrik I:s Sverige. I sammandrag utgifna af Nils Erdmann.). TERSMEDEN, Carl. 2989 1912-16 Digital version available
Det stora Svitjod. Essayer om gångna tiders svenskryska kulturförbindelser, etc. ARNE, Ture Algott Johnsson. 2992 Hugo Gebers Förlag 1917 Digital version available
Naturforskeren Pehr Forsskål. Hans Rejse till Ægypten og Arabien 1761-63 og hans botaniske Arbejder og Samlinger. Med 40 hidtil utrykte Breve og Dokumenter og et Portræt. CHRISTENSEN, Carl Frederik Albert. 2994 1918 Digital version available
Carl von Linné, hans personlighet och livsgärning ... Med 14 planscher och 48 illustrationer i texten. RIBBING, Elsa. 2995 1918 Digital version available
Upplysningstidens romantik. Den mystiskt sentimentala strömningen i svensk litteratur. LAMM, Martin, Professor vid Stockholms Högskola. 3004b 1918, 20. Digital version available
Life and letters of Sir Joseph Dalton Hooker ... Based on materials collected and arranged by Lady Hooker. Portraits and illustrations. HUXLEY, Leonard. 3004a John Murray 1918 Digital version available
Sverige i Goethes liv och skrifter. En studie, etc. [The translator named in the preface as Therese Gyldén.] GRAEF, Hans Gerhard. 3022a P. A. Norstedt & Söners Förlag 1921 Digital version available
[Biologins historia.] The history of biology, etc. (Translated by Leonard Bucknall Eyre.) [With plates.] NORDENSKIÖLD, Nils Erik. 3024 Kegan Paul & Co 1929 Digital version available
Die Geschichte der Biologie / von Erik Nordenskiöld ; Deutsch von Guido Schneider. Nordenskiöld, Erik, 1872-1933. 3025 Fischer 1926 Digital version available
The Romance of the Apothecaries' Garden at Chelsea. [With plates.] Drewitt, F. Dawtrey 1848-1942. 3036 Chapman & Dodd 1922 Digital version available
The romance of the Apothecaries' Garden at Chelsea / Frederick George Dawtrey Drewitt. Drewitt, Frederick George Dawtrey. 3037 Chapman & Dodd 1924 Digital version available
Linnæus ... The story of his life, adapted from the Swedish ... by Benjamin Daydon Jackson. [With plates, including portraits, and a bibliography.] FRIES, Theodor Magnus. 3050a H. F. & G. Witherby 1923 Digital version available
Från Linnés tid. Petter Forsskål. SCHÜCK, Johan Henrik Emil. 3056 P. A. Norstedt & Söners Förlag 1923 Digital version available
Studier av naturen i Linnéseklets svenska diktning. HILDÉN, Henrik. 3071a 1925 Digital version available
Linné im Lichte neuerer Forschung. Vortrag, etc. JUNK, Wilhelm. 3072a 1925 Digital version available
Hemma och i Uppsala. Gymnasist-, student- och folk- högskoleminnen. ALDÉN, Gustaf Alfred. 3077a 1927 Digital version available
Antikvastilens införande i svenskt boktryck. Dahlgren, E. W. 1848-1934. 3087 Yrkesskolan för bokhantverk 1928 Digital version available