Union Catalogue

All records for The Linnean Society of London (941 results)

Title Author Soulsby Publisher Year
Anmärkningar öfver boskapssjukan uti Vivarais ... BOISSIER DE LA CROIX DE SAUVAGES, François, 1706-1767. 3598 Tryckt hos Lars Salvius 1748 Digital version available
Annotationes de plantis Scandinavicis Herbarii Linnaeani, in Museo Societ. Linnaeanae Londin. asservati, / auctore Carolo Hartman. HARTMAN, Carl Johan, 1790-1849 1824-1884. 3463 Norstedt & S�ner 1852 Digital version available
Antiquitates Linnaeanae. Programma quo ... invitat promotor Carolus Adolphus Agardh ... AGARDH, Carl Adolf. 2521 Litteris Berlingianis 1826 Digital version available
Archiaterns ... Carl Linnaei Berattelse om the inhemska waxter, som i brist af sad Kunna anwandas til brod- och matredning ... LINNAEUS, Carl 548 Tryckt uti Kongl. Tryckeriet 1757 Digital version available
Arvet från Newton och Linné : Vetenskapliga förbindelser mellan Sverige och England i gångna tider = The heritage from Newton and Linnaeus : scientific links between England and Sweden in bygone times. SYDOW, Carl-Otto von. 4530 Almqvist & Wiksells 1962 Digital version available
Atliga frukter (Fructus Esculenti), akademisk avhandling under Linnes presidium, Uppsala 1763 / oversatt fran latinet av Ejnar Haglund och Telemak Fredbarj. LINNÉ, Carl von, 1707-1778. 4099 Svenska Linn�s�llskapet 2008 Digital version available
Beloved botanist : the story of Carl Linnaeus / by Adrien Stoutenburg and Laura Nelson Baker. STOUTENBURG, Adrien. 4400 Charles Scribner's Sons 1961 Digital version available
Berusningsmedel (Inebrantia), akademisk avhandling under Linnes presidium, Uppsala 1761 / oversatt fran latinet av Albert Boerman och Telemak Fredbarj. LINNÉ, Carl von, 1707-1778. 4095 Svenska Linn�s�llskapet 2006 Digital version available
Beziehungen Carl von Linnés zu Museen und Sammlungen. ENNENBACH, Wilhelm. 4525 VEB Deutscher Verlag der Wissenschaften 1966 Digital version available
Bibliographia Linnaeana : matériaux pour servir à une bibliographie Linnéenne. Ptie.1, Livr.1. / recueillis par J. M. Hulth. HULTH, J. M. (Johan Markus), 1865-1928. 3681 Almqvist & Wiksells [Dec] 1907. Digital version available
Bibliographia Linnaeana : matériaux pour servir à une bibliographie Linnéenne. Ptie.1, Livr.1. / recueillis par J. M. Hulth. HULTH, J. M. (Johan Markus), 1865-1928. 3680 Almqvist & Wiksells [May] 1907. Digital version available
Bidrag till en lefnadsteckning ofver Carl von Linné. FRIES, Theodor Magnus, 1832-1913. 2827 Akademiska Bokhandeln 1893-1899 Digital version available
Blomstergrisen BERGENHOLTZ, Bjorn. 4037 Rab�n & Sj�gren Bokforlag 2003 Digital version available
Blomsterkonungen : bilder ur Linnés lif / af Herman Sätherberg ; [arbetet är illustreradt / af artisten Carl Larsson]. SÄTHERBERG, Herman, 1812-1897. 2789 Norstedt 1879 Digital version available
Blomsteruret (Horologium plantarum) / [av] Carl Linnaeus fil. ; utgiven av Telemak Fredbärj. LINNÉ, Carl von, 1741-1783. 4105 Telemak Fredb�rj 2007 Digital version available
Botanosophiae verioris brevis ciagraphia ... accedit ob argumenti analogiam, Epicrisis in ... Linnaei ... Systema Plantarum Sexuale, et huic superstructam Methodum Botanicam, &c; Botanosophiae verioris brevis ciagraphia ... SIEGESBECK, Johann Georg. 622 Typis Academiae 1737 Digital version available
Brachiopods in the Linnaean Collection. BRUNTON, C. Howard C. 4629 Linnean Society of London 1967 Digital version available
Bref och skrifvelser af och till Carl von Linne ... Utgifna och med Upplysande noter forsedda af Th.M. Fries och J.M. Hulth. LINNÉ, Carl von, 1707-1778. 2489 A.-B. Akademiska Bokhandeln, & R.Friedlander & Sohn 1917 & 1922. Digital version available
Brev från Johan Otto Hagström, Provincial Medicus i Östergötland, till Kongl. Collegium Medicum, åren 1755-1785. Hagström, Johan Otto, 1716 -1792 1716-1792. 4080 �sterg�tlands medicinhistoriska s�llskap 1993 Digital version available
Buxbaumia, quam, consens. experient. Facult. Medic. in Illustri Academia Upsaliensi, sub praesidio viri nobilissimi et experientissimi Dn. Doct. Caroli Linnaei ... publicae ventilationi submittit Stipendiarius Regius, Antonius Rolandi Martin ... In Audit. Carol. Maj. D. XXII. Jun. A. MDCCLVII. LINNAEUS, Carl 1966 Excud. L.M. Hojer 1757 Digital version available