Union Catalogue

All records for The Linnean Society of London (876 results)

Title Author Soulsby Publisher Year
Atliga frukter (Fructus Esculenti), akademisk avhandling under Linnes presidium, Uppsala 1763 / oversatt fran latinet av Ejnar Haglund och Telemak Fredbarj. LINNÉ, Carl von, 1707-1778. 4099 Svenska Linn�s�llskapet 2008 Digital version available
Beloved botanist : the story of Carl Linnaeus / by Adrien Stoutenburg and Laura Nelson Baker. STOUTENBURG, Adrien. 4400 Charles Scribner's Sons 1961 Digital version available
Berusningsmedel (Inebrantia), akademisk avhandling under Linnes presidium, Uppsala 1761 / oversatt fran latinet av Albert Boerman och Telemak Fredbarj. LINNÉ, Carl von, 1707-1778. 4095 Svenska Linn�s�llskapet 2006 Digital version available
Beziehungen Carl von Linnés zu Museen und Sammlungen. ENNENBACH, Wilhelm. 4525 VEB Deutscher Verlag der Wissenschaften 1966 Digital version available
Bibliographia Linnaeana : matériaux pour servir à une bibliographie Linnéenne. Ptie.1, Livr.1. / recueillis par J. M. Hulth. HULTH, J. M. (Johan Markus), 1865-1928. 3681 Almqvist & Wiksells [Dec] 1907. Digital version available
Bibliographia Linnaeana : matériaux pour servir à une bibliographie Linnéenne. Ptie.1, Livr.1. / recueillis par J. M. Hulth. HULTH, J. M. (Johan Markus), 1865-1928. 3680 Almqvist & Wiksells 1907 Digital version available
Bidrag till en lefnadsteckning ofver Carl von Linn.̌ FRIES, Theodor Magnus, 1832-1913. 2827 Akademiska Bokhandeln 1893-1899 Digital version available
Blomstergrisen BERGENHOLTZ, Bjorn. 4037 Rabň & Sjg̲ren Bokforlag 2003 Digital version available
Blomsterkonungen : bilder ur Linnés lif / af Herman Sätherberg ; [arbetet är illustreradt / af artisten Carl Larsson]. SÄTHERBERG, Herman, 1812-1897. 2789 Norstedt 1879 Digital version available
Blomsteruret (Horologium plantarum) / [av] Carl Linnaeus fil. ; utgiven av Telemak Fredbärj. LINNÉ, Carl von, 1741-1783. 4105 Telemak Fredb�rj 2007 Digital version available
Botanosophiae verioris brevis ciagraphia ... accedit ob argumenti analogiam, Epicrisis in ... Linnaei ... Systema Plantarum Sexuale, et huic superstructam Methodum Botanicam, &c; Botanosophiae verioris brevis ciagraphia ... SIEGESBECK, Johann Georg. 622 Typis Academiae 1737 Digital version available
Brachiopods in the Linnaean Collection. BRUNTON, C. Howard C. 4629 Linnean Society of London 1967 Digital version available
Bref och skrifvelser af och till Carl von Linne ... Utgifna och med Upplysande noter forsedda af Th.M. Fries och J.M. Hulth. LINNÉ, Carl von, 1707-1778. 2489 A.-B. Akademiska Bokhandeln, & R.Friedlander & Sohn 1917 & 1922. Digital version available
C. Linnaei ... Delineatio plantae, in usum auditorum. LINNAEUS, Carl. 550 Apud Christ. Erh. Steinert 1758 Digital version available
C. Linnaei...Elementa botanica. Edidit Dan.Solander. LINNAEUS, Carl 540 s.n 1756 Digital version available
Calendarium florae, eller blomster-almanach, med medicinsta facultetens tilstand under kiddarens och archiaterns serr Doct. Carl Linnaei inseende utgifwit pa Latin wid kongl. academien i upsala, ... och sedermera forswanskat af Alexander Mal.Berger ... LINNAEUS, Carl 1906 Tryckt utl Kongl. Tryckeriet 1757 Digital version available
Calendarium florae, quod, venia experientissimae Facult. Med. in Almo Upsaliensi Lycaeo, praeside, viro nobilissimo et experientissimo Dn. Doct. Carolo Linnaeo ... publicae ventilationi subjicit Stipendiarius Regius, Alexander Mal. Berger, Vermelandus. In Audit. Carol. Maj. D. XXXI. Martii, Anni MDCCLVI. LINNAEUS, Carl. 1897 Excud. L.M. Hojer 1756 Digital version available
Canones medici, quos, dissertatione medica, venia exper. Facult. Med. in Reg. Acad. Ups., praeside viro nobilissimo atque generoso D. D. Carolo a Linne ... publicae disquisitioni proponet auctor Sveno And. Hedin ... In Aud. Carol. Maj. D. 29 Nov. 1775. LINNAEUS, Carl. 2453 Apud Joh. Edman 1775 Digital version available
Car. a Linne ... Mantissa plantarum altera generum editionis VI & specierum editionis II. LINNAEUS, Carl 312 Impensis direct. Laurentii Salvii 1771 Digital version available
Car. a Linne Mantissa plantarum. Generum editionis VI et Specierum editionis II. LINNAEUS, Carl. 311 Impensis direct. Laurentii Salvii 1767 Digital version available