Union Catalogue

All records for Stockholm University Library (Stockholms universitetsbibliotek) (1947 results)

Title Author Soulsby Publisher Year
Leevensberigt van den grooten natuurkenner Carel Linnæus. Overgenomen uit de Hedendaagsche Vaderlandsche Letter-oefeningen. VIIde deel. Mengelw. Gorter, David de, 1717-1783 4726 1778 Digital version available
Växternas krafter : (Vires plantarum) : akademisk avhandling under Linnés presidium Uppsala 1747 / övers. från latinet av Telemak Fredbärj och Albert Boerman. Linné, Carl von, 1707-1778 4187 1970 Digital version available
Caroli Linnæi ... Fundamenta botanica in qvibvs theoria botanices aphoristice traditvr. Accedvnt Iohannis Gesneri ... Dissertationes physicae in qvibvs celeb. Linnæi Elementa botanica dilvcide explicantvr Linné, Carl von, 1707-1778 262 1747 Digital version available
Recension av: Gistel, Johannes Fr. X.: Carolus Linnaeus. Ein Lebensbild Rauwenhoff, N. W. 2749 Digital version available
Specimen academicum, quo euphorbia ejusque historia naturalis et medica exhibetur ... præside ... Carolo Linnæo ... publice ventilandum sistit Johannes Wiman, Fjerdhundrensis. In audit. Car. maj. ad diem VI. Maji, anni MDCCLII. H. A. M. S. Linné, Carl von, 1707-1778 1658 1752 Digital version available
The elements of botany: containing the history of the science: with accurate definitions of all the terms of art, exemplified in eleven copper-plates; the theory of vegetables; the scientific arrangement of plants, and names used in botany; rules concerning the general history, virtues, and uses of plants. Being a translation of the Philosophia botanica, and other treaties of the celebrated Linnæus. To which is added an appendix, wherein are described some plants lately found in Norfolk and Suffolk, illustrated with three additional copper-plates, all taken from the life. By Hugh Rose. Linné, Carl von, 1707-1778 470 1775 Digital version available
Linné och Artedi : (Föredrag vid Svenska Linné-sällskapets sammanträde i Stockholm den 16 nov. 1918) Lönnberg, Einar, 1865-1942 3015 1919 Digital version available
Linné och cecidologien. 1-2 + suppl. / av Otto Gertz Gertz, Otto D., 1878-1948 1271d 1929-1936 Digital version available
Species plantarum 2 / with an appendix by J. L. Heller and W. T. Stearn. Linné, Carl von, 1707-1778 4452 1959 Digital version available
Carl v. Linné, sein Leben und Wirken Drude, Oscar, 1852-1933 2879 1907 Digital version available
Linné legritkább nyomtatványa, vonatkozásban a "Seseli elatum" nomenklaturájával. Szabo, Z 496a 1910 Digital version available
Inbjudningsskrift till den fest, med hvilken kongl. universitetet i Upsala kommer att fira minnet af Carl von Linné på hundrade årsdagen af hans död / af universitetets rektor [C. Y. Sahlin] Sahlin, Carl Yngve, 1824-1917 2781 1878 Digital version available
Linné i våra bygder Porat, Carl Oscar von 227 1915 Digital version available
Caroli Linnæi Bibliotheca botanica recensens libros plus mille de plantis huc usque editos, secundum systema auctorum naturale in classes, ordines, genera & species dispositos, additis editiones loco, tempore, forma, lingua & c. cum explicatione Fundamentorum botanicorum pars 1:ma Linné, Carl von, 1707-1778 250 1736 Digital version available
Genera morborum in auditorum usum publicata. Editio iterata foras dedit et nomina Teutonica adjecit Joh. Christ. Kerstens ... Linné, Carl von, 1707-1778 2072 1773 Digital version available
Dissertatio inauguralis medica, de hæmorrhagiis ex plethora quam, consens. nob. atque experient. Fac. Med. Upsal. præside ... Carolo à Linné, ... in audit. Carol. maj. die XXIII. Maji a MDCCLXXII. ... publice ventilandam sistit auctor Ernest. J.M. ab Heidenstam. Linné, Carl von, 1707-1778 2415 1772 Digital version available
Linnés ställning till kristendomen : några reflexioner med anledning av Linnés tvåhundraårsminne / av K. A. Westling. Westling, K. A. , 1864-1929 2943 1907 Digital version available
Herr archiaterns och riddarens d. Carl von Linné's Indelning i ört-riket, efter Systema naturæ, på swenska öfwersatt af Johan J. Haartman ... Och nu andra gången uplagd, ändrad och tilökt efter 13:de uplagan af systemet Linné, Carl von, 1707-1778 56 1777 Digital version available
Notes on the Butterflies described by Linnaeus Kirby, W. F. 1844-1912 1246 1870 Digital version available
Specimen academicum, sistens Miracula insectorum, quod, consent. ampliss. Facult. Medica in Regia Academia Upsal., sub præsidio ... Dn. Doct. Caroli Linnæi ... publico examini submittit Gabriel Emanuel Avelin, Dalekarlus. In auditorio . Carol. Maj. die. XI Novemb. anni MDCCLII. H. A. M. S. Linné, Carl von, 1707-1778 1722 1752 Digital version available