Union Catalogue

All records for British Library (2112 results)

Title Author Soulsby Publisher Year
Disputatio medica inauguralis, de generatione calculi / quam ... præside ... Carolo Linnæo ... pro gradu doctoris eruditis examinandam offert ... Joh. Otto Hagström. Linné, Carl von, 1707-1778 1538 Charlotta Beata Mentzer 1749 Digital version available
Lignum colubrinum leviter delineatum, etc. / Praes. Carl Linnæus. Darelli, Johan Anders af, 1718-1780 1536 publisher not identified 1787 Digital version available
Lignum colubrinum leviter delineatum, etc. / Praes. Carl Linnæus. Darelli, Johan Anders af, 1718-1780 1534 publisher not identified 1762 Digital version available
Lignum colubrinum leviter delineatum ... / præside ... Carolo Linnæo ... pro gradu doctoris rite obtinendo, publico examini submittit ... Johan. Andr. Darelius. Linné, Carl von, 1707-1778 1531 Charlotta Beata Mentzer 1749 Digital version available
The œconomy of nature. BIBERG, Isac. 1525 Digital version available
The œconomy of nature. BIBERG, Isac. 1524 Digital version available
Oeconomia naturæ : eller Skaparens allvisa inrättning påvår jord, i agttagen ... i de tre naturens riken ... / under Carl Linnæi præsidio, utgifven ... på latin och nu med någon tillökning på svenska öfversatt af Isac J. Biberg. Linné, Carl von, 1707-1778 1522 säljes i Kiesevetters boklådor 1750 Digital version available
Specimen academicum de œconomia naturæ / Praes. C. Linnaeus. Biberg, Isaac Isaacson, 1726-1804 1517 publisher not identified 1762 Digital version available
Specimen academicum de oeconomia naturæ / quod ... præside ... Carolo Linnæo ... publico examini ... submittit Isacus J. Biberg. Linné, Carl von, 1707-1778 1514 Charlotta Beata Mentzer 1749 Digital version available
Resp. Specimen academicum de Taenia / Præs. C. Linnæo. Dubois, Godofredus, 1723-1790. 1510 publisher not identified 1762 Digital version available
Specimen academicum de taenia / quod ... præside ... Carolo Linnæo ... publico examini submittit Godofredus Dubois. Linné, Carl von, 1707-1778 1507 Charlotta Beata Mentzer 1748 Digital version available
Resp. Specimen academicum. De curiositate naturali ... / Præs. C. Linnæo, etc. Söderberg, Olof Andersson, 1728-1758 1503 publisher not identified 1787 Digital version available
Resp. Specimen academicum. De curiositate naturali ... / Præs. C. Linnæo, etc. Söderberg, Olof Andersson, 1728-1758 1501 Digital version available
Specimen academicum de curiositate naturali / quod ... sub præsidio ... Caroli Linnæi ... publicæ curiosorum censuræ ... submittit. Olaus Söderberg. Linné, Carl von, 1707-1778 1500 typis Laurentii Salvii 1748 Digital version available
Flora oeconomica : eller Hushålls-nyttan af de i Sverige, wildt wäxande örter / under Carl Linnæi inseende, uti et academiskt prof, ån 1748, pålatin och nu påmodersmålet utgifwen af Elias Aspelin. Linné, Carl von, 1707-1778 1497 tryckt på Lars Salvii egen kostnad 1749 Digital version available
Resp. Flora oeconomica. Praes. C. Linnaeus. ASPELIN, Elias. 1494 1764 Digital version available
Resp. Flora oeconomica / Praes. C. Linnaeus. Aspelin, Elias, 1721-1795 1493 publisher not identified 1787 Digital version available
Resp. Flora oeconomica / Praes. C. Linnaeus. Aspelin, Elias, 1721-1795 1491 Digital version available
Flora oeconomica / quam ... præside ... Carolo Linnæo ... speciminis academici loco, placidæ disquisitioni ... submittit ... Elias Aspelin. Linné, Carl von, 1707-1778 1490 Charlotta Beata Mentzer 1748 Digital version available
Resp. Surinamensia Grilliana. SUNDIUS, Petrus. 1489 Digital version available