Union Catalogue

All records for British Library (2112 results)

Title Author Soulsby Publisher Year
Utkast till beskrifning om Upsala. Första [-Andra] delen författad af Joh. B. Busser. Busser, Johan Benedict, 1729-1799. 1054 på bokhandeel Joh. C. Holmbergs bekostnad utgifven tryckt hos Joh. Edman 1769-1773 Digital version available
Carl von Linné såsom mineralog. SJÖGREN, Sten Anders Hjalmar. 1033 Digital version available
Carl von Linné såsom geolog ... Med 2 taflor. NATHORST, Alfred Gabriel. 1029 1907] Digital version available
Brevis introductio in historiam litterariam mineralogicam atqve methodum systemata mineralogica rite condenda, una cum supplementis / a Johan. Gotsch. Wallerio. Wallerius, Johan Gottschalk, 1709-1785. 1025i in officinis M. Swederi 1779 Digital version available
Försök til mineralogie : eller Mineral-rikets upställning. Cronstedt, Axel Fredrik, 1722-1765. 1025d tryckt uti Wildiska tryckeriet 1758 Digital version available
Lucubrationum academicarum specimen p:um De systematibus mineralogicis et systemate mineralogico rite condendo / à Johan. Gotsch. Wallerio. Wallerius, Johan Gottschalk, 1709-1785. 1025h impensis direct. Laurent. Salvii 1768 Digital version available
Betänkande om vattuminskningen, hvaruti denna läran efter den heliga skrift, naturens lagar och förfarenheten pröfvas, samt oriktig befinnes. Af Johan Browallius. Browallius, Johan, 1707-1755. 1025c tryckt på Lars Salvii kostnad 1755 Digital version available
Saggio per formare un sistema di mineralogia ... tradotto ... in inglese, ed arricchito di note dal sig. G. von Engestrom, aggiuntovi un trattato sull'elaboratorio da tasca inventato dal sig. Cronstedt ... Tutto poi revisto, e corretto, con alcune note aggiuntevi dal sig. E. Mendes da Costa, ed ora recato in italiano [by A. Talier]. L.P. CRONSTEDT, Axel Fredrik. 1025g 1775 Digital version available
An essay towards a system of mineralogy ... Translated, from the original Swedish, with notes, by G. von Engestrom. To which is added, a Treatise on the pocket-laboratory, containing an easy method ... for trying mineral bodies, written by the translator. The whole revised and corrected, with some additional notes, by E. Mendes da Costa. CRONSTEDT, Axel Fredrik. 1025f Edward & Charles Dilly 1770 [-1772] Digital version available
Linnés Pluto Svecicus och Beskrifning öfwer stenriket. Utgifna af Carl Benedicks. [With plates.] Linné, Carl von, 1707-1778. 1016 1907 Digital version available
Linnés Pluto Svecicus och Beskrifning öfwer stenriket. Utgifna af Carl Benedicks. [With plates.] Linné, Carl von, 1707-1778. 1012 1907 Digital version available
Medicinens studium vid Åbo Universitet. FAGERLUND, L. W., and TIGERSTEDT (Robert Adolf Armand) 997a 1890 Digital version available
Carl von Linné såsom läkare och medicinisk författare. Hjelt, Otto E. A. 1823-1913. 996 Digital version available
Carl von Linné als Artzt und seine Bedeutung für die medicinische Wissenschaft, etc. Hjelt, Otto E. A. 1823-1913. 995 1882 Digital version available
Carl von Linné som läkare, och hans betydelse för den medicinska vetenskapen i Sverige. Helsningsskrift, etc. Hjelt, Otto E. A. 1823-1913. 994 1877 Digital version available
Till vetenskapernas idkare och vårdare beskyddare gynnare och vänner, etc. Hwasser, Israel. 992 1841 Digital version available
Præs. Decades binae thesium medicarum (contra C. Linnaeum), etc. Wallerius, Johan Gottschalk, 1709-1785. 991 1792.] Digital version available
Quid Linnæo patri debeat medicina, dissertatione academica breviter adumbratum / quam ... publicæ proponit ventilationi Sveno Andreas Hedin ... respondente Christophoro Carlander ... Hedin, Sven Anders, 1750-1821. 990 typis Joh. Edman 1784 Digital version available
Caroli Linnæi Diæta naturalis, 1733. Linnés tankar om ett naturenligt levnadssätt. På uppdrag av Kungliga Svenska Vetenskapsakademien utgiven av Arvid Hj Uggla. [With facsimiles.] Linné, Carl von, 1707-1778. UGGLA, Arvid Hjalmar. 987a 1958 Digital version available
Linnés dietetik: på grundvalen af dels hans eget originalutkast till föreläsningar: Lachesis naturalis quae tradit Diætam naturalem och dels lärjungeanteckningar efter dessa hans föreläsningar / Collegium diæteticum; på uppdrag af Medicinska Fakulteten i Uppsala ordnad och utgifven af Axel Otto Lindfors. Linné, Carl von, 1707-1778. 987 Uppsala Universitet 1907 Digital version available