Union Catalogue

All records for British Library (2112 results)

Title Author Soulsby Publisher Year
Människans förvandling ... Akademisk avhandling under Linnés præsidium ... Översatt ... av Nils Dahllöf. WADSTRÖM, Joannes Adolphus. 4153 1956 Digital version available
Caroli Nic. fil. Linnæi Smol. Med. stud. bibliotheca medica. Utgiven av Telemak Fredbärj. [A catalogue.] Linné, Carl von, 1707-1778. 4154 1956 Digital version available
[Culina mutata.] Det förändrade köket ... Akademisk avhandling under Linnés præsidium ... Översatt ... av Ejnar Haglund. Noter och efterskrift av Telemak Fredbärj. ÖSTERMAN, Magnus Gabriel. 4155 1956 Digital version available
[Macellum olitorium.] Grönsakstorget ... Akademisk avhandling under Linnés præsidium ... Översatt ... av Arvid Hj. Uggla. Noter och efterskrift av Telemak Fredbärj. JERLIN, Petrus. 4156 1956 Digital version available
[Lepra.] Spetälska ... Akademisk avhandling under Linnés præsidium ... Översatt ... av Ejnar Haglund. Noter och efterskrift av Telemak Fredbärj. UDDMAN, Isaac. 4157 1957 Digital version available
[Senium Salomoneum.] Ålderdomen enligt Salomo ... Akademisk avhandling undr Linnés præsidium ... Översatt ... av Hjalmar Hedfors. Noter och efterskrift av Telemak Fredbärj. PILGREN, Joannes. 4158 1958 Digital version available
[Fundamenta valetudinis.] Grunderna till hälsan ... Akademisk avhandling under Linnés præsidium ... Översatt ... av Hans Kristoferson, etc. ENGSTRÖM, Petrus. 4159 1958 Digital version available
[Dissertatio medica de Acetariis.] Om salladsväxter ... Akademisk avhandling under Linnés præsidium ... Översatt ... av Ejnar Haglund. Noter och efterskrift av Telemak Fredbärj. BURG, Hieronymus von der. 4160 1958 Digital version available
Caroli Linnæi Libellus amicorum. Linnés stambok. I översättning med inledning och noter utgiven av Arvid Hj. Uggla och Telemak Fredbärj. FREDBÄRJ, Telemak. UGGLA, Arvid Hjalmar. 4161 1958 Digital version available
[Dissertatio sistens saporem medicamentorum.] Läkemedlens smak ... Akademisk avhandling under Linnés præsidium ... Översatt ... av Arvid Hj. Uggla och Telemak Fredbärj. RUDBERG, Jacob. 4162 1958 Digital version available
Uppsalafebern ... Akademisk avhandling under Linnés presidium ... Översatt ... av Ejnar Haglund. Efterskrift och noter av Telemak Fredbärj. Bostrom, Andreas. 4163 1959 Digital version available
[Venæ resorbentes.] Om lymfkärlen ... Akademisk avhandling under Linnés presidium ... Oversatt ... av Ejnar Haglund. Efterskrift och noter av Telemak Fredbärj. Thunberg, Carl Peter, 1743-1828. 4164 1959 Digital version available
[Dissertatio medica inauguralis de potu chocolatæ.] Om chokladdrycken ... Akademisk avhandling under Linnés presidium ... Översatt ... av Arvid Hj. Uggla och Telemak Fredbärj. HOFFMAN, Antonius, M.D. 4165 1959 Digital version available
Inledning till dieten. Fyra föreläsningskoncept. Utgivna av Arvid Hj. Uggla och Telemak Fredbärj. Linné, Carl von, 1707-1778. 4166 1961 Digital version available
[De raphania dissertatio medica.] Om dragsjukan ... Akademisk avhandling under Linnés presidium ... Översatt ... av Ejnar Haglund. Efterskrift och noter av Telemak Fredbärj. ROTHMAN, Georgius. 4167 1960 Digital version available
Om smultron ... Akademisk avhandling under Linnés presidium ... Oversatt ... av Ejnar Haglund. Efterskrift och noter av Telemak Fredbärj. HEDIN, Sven Anders, M.D. 4168 1961 Digital version available
Promotionsprogram. [Issued by C. Linnæus as promotor of the Faculty of Medicine at Upsala University.] O̊versatta och kommenterade av Ingrid Odelstierna. ODELSTIERNA, Ingrid. 4169 1961 Digital version available
Tvåkönad alstring, Generatio ambigena. Akademisk avhandling under Linnés presidium, Uppsala 1759. Översatt från latinet av Ejnar Haglund. Efterskrift och noter av Telemak Fredbärj. RAMSTRÖM, Christianus Ludovicus. 4170 1962 Digital version available
[Dissertatio academica, sistens inebriantia.] Berusningsmedel. Inebriantia. Akademisk avhandling under Linnés presidium ... Översatt ... av Albert Boerman och Telemark Fredbärj. Linné, Carl von, 1707-1778. 4171 1963 Digital version available
Rektorsprogram. [Programmes issued by Carl Linnaeus as Rector of the University of Upsala.] Översatta och kommenterade av Ingrid Odelstierna. ODELSTIERNA, Ingrid. 4172 1963 Digital version available