Union Catalogue

All records for British Library (2112 results)

Title Author Soulsby Publisher Year
Speech on the Japanese nation / by Carl Peter Thunberg ; [translation from Swedish by Anna-Lisa and Martin Murrell]. Thunberg, Carl Peter, 1743-1828. 4119 Royal Swedish Academy of Sciences 2007 Digital version available
Codex botanicus linnaeanus / edited by John Edmondson. Vol. 1 / by Hermann E. Richter ; with a biographical sketch by H. Walter Lack ; and a translation of the introductory text by Sten Hedberg. Richter, Hermann E. 4126 A.R.G. Gantner 2003 Digital version available
[Nutrix noverca.] Amman såsom styvmoder ... Akademisk avhandling under Linnés præsidium ... Översatt ... av Sven-Olof Thulin. Efterskrift och noter av Telemak Fredbärj. LINDBERG, Fridericus. 4135 1947 Digital version available
[Obstacula medicinæ.] Hinder för läkekonsten. Översatt ... av Sven-Olof Thulin. Efterskrift och noter av Telemak Fredbärj. BEYERSTEN, Johannes Georgius. 4136 1948? Digital version available
[Observationes in materiam medicam.] Observationer i materia medica ... Akademisk avhandling under Linnés præsidium ... Översatt ... av Johan Bergman. Efterskrift och noter av Telemak Fredbärj. LINDWALL, Johan. 4137 1949 Digital version available
Genera morborum. Sjukdomsgrupperna ... Översatt ... av Johan Bergman. Efterskrift av Telemak Fredbärj. Linné, Carl von, 1707-1778. 4138 1949 Digital version available
[Censura medicamentorum simplicium vegetabilium.] Granskning av de enkla läkmedlen ur växtriket ... Akademisk avhandling under Linnés præsidium ... Översatt ... av A. H. Uggla. Efterskrift och noter av Telemak Fredbärj. CARLBOHM, Gustavus Jacobus. 4139 1950 Digital version available
Två Sörmlandsfloror. Flora åkeröensis. Akademisk avhandling under Linnés præsidium ... [C. J. Luut respondent.] Pandora et Flora rybyensis. Akademisk avhandling under Linnés præsidium ... [D. H. Söderberg, respondent.] Översättning av Arvid Hj. Uggla. Efterskrift av Telemak Fredbärj. LUUT, Carolus Joannes. 4140 1950 Digital version available
[Dissertatio medico-botanica exhibens plantas officinales.] Officinella växter ... Akademisk avhandling under Linné præsidium ... Översättning av Arvid Hj. Uggla. Efterskrift av Telemak Fredbärj. GAHN, Nicolaus. 4141 1950 Digital version available
Caroli Linnæi Adonis stenbrohultensis. Inledning, noter och efterskrift av Telemak Fredbärj. Linné, Carl von, 1707-1778. 4142 1951 Digital version available
[Orbis eruditi judicium de Caroli Linnæi M.D. scriptis.] Den lärde världens omdöme om med. dr. Carl Linnæi skrifter ... Översättning av Hjalmar Hedfors. Inledning och noter av Telemak Fredbärj. Linné, Carl von, 1707-1778. 4143 1952 Digital version available
Levnadsordning vid en surbrunn ... Akademisk avhandling under Linnés præsidium ... Översatt ... av Nils Dahllöf. Noter och efterskrift av Telemak Fredbärj. VIGELIUS, Ericus. 4144 1953 Digital version available
[Morbi ex hyeme.] Om vintersjukdomar ... Översättning av Arvid Hj. Uggla. BRODD, Sueno. 4145 1953 Digital version available
[Dissertatio Odores medicamentorum exhibens.] Läkemedlens lukt ... Akademisk avhandling under Linnés præsidium ... Översatt ... av Hjalmar Hedfors. Noter och efterskrift av Telemak Fredbärj. WAHLIN, Andreas. 4146 1954 Digital version available
[Diæta per scalam ætatis humanæ observanda.] Levnadsordning under människans olika åldrar ... Akademisk avhandling under Linnés præsidium ... Översatt ... av Nils Dahllöf. Efterskrift och noter av Telemak Fredbärj. Öhrqvist, Daniel Johan. 4147 1954 Digital version available
[Najades svecicae.] Svenska vattunymfer ... Översatt och utgiven av Arvid Hj. Uggla och Telemak Fredbärj. Linné, Carl von, 1707-1778. 4148 1954 Digital version available
Caroli Linnæi Pharmacopæa holmensis. Bihang: Utkast till Materia medica 1761. Två manuskript utgivna av Telemak Fredbärj. Linné, Carl von, 1707-1778. 4149 1954 Digital version available
[Consectaria electrico-medica.] Elektriskt-medicinska satser ... Akademisk avhandling under Linnés præsidium ... Översättning av Arvid Hj. Uggla. Inledning, noter och efterskrift av Telemak Fredbärj. ZETZEL, Peter. 4150 1955 Digital version available
[Morbi artificum.] Hantverkarnes sjukdomar ... Akademisk avhandling under Linnés præsidium ... Översatt ... av Ejnar Haglund. Efterskrift och noter av Telemak Fredbärj. SKRAGGE, Nicolaus. 4151 1955 Digital version available
[Dissertatio academica in qua anthropomorpha ... submittit C. E. Hoppius.] Menniskans cousiner. Efterskrift och noter av Telemak Fredbärj. HOPPIUS, Christianus Emmanuel. 4152 1955 Digital version available