Union Catalogue

All records for British Library (2112 results)

Title Author Soulsby Publisher Year
Linnés lära om i naturen bestämda och bestående arter hos vexterne. Efter Linnés skrifter framstäld, och med motsvarande åsigter hos Darwin jemförd. Agardh, Jacob Georg, 1813-1901. 873 1885 Digital version available
Om Linne's betydelse i botanikens historia, etc. Agardh, Jacob Georg, 1813-1901. 26a/5 1878 Digital version available
Om Linne's betydelse i botanikens historia, etc. Agardh, Jacob Georg, 1813-1901. 868 1878 Digital version available
Äreminne öfver arkiatern Carl von Linné. Agardh, C. A. 1785-1859. 2668 1826 Digital version available
The Linnaeus Apostles : global science and adventure / editor-in-chief, Lars Hansen ; general editors, Eivor Cormack, Ragnar Edberg, Per Sörbom ; editorial secretary, Viveka Hansen. Afzelius, Adam, 1750-1837. Broberg, Gunnar, 1942-... 4007 IK Foundation 2007-2012 Digital version available
The Linnaeus Apostles : global science and adventure / editor-in-chief, Lars Hansen ; general editors, Eivor Cormack, Ragnar Edberg, Per Sörbom ; editorial secretary, Viveka Hansen. Afzelius, Adam, 1750-1837. Broberg, Gunnar, 1942-... 4013 IK Foundation 2007-2012 Digital version available
The Linnaeus Apostles : global science and adventure / editor-in-chief, Lars Hansen ; general editors, Eivor Cormack, Ragnar Edberg, Per Sörbom ; editorial secretary, Viveka Hansen. Afzelius, Adam, 1750-1837. Broberg, Gunnar, 1942-... 4008 IK Foundation 2007-2012 Digital version available
The Linnaeus Apostles : global science and adventure / editor-in-chief, Lars Hansen ; general editors, Eivor Cormack, Ragnar Edberg, Per Sörbom ; editorial secretary, Viveka Hansen. Afzelius, Adam, 1750-1837. Broberg, Gunnar, 1942-... 4012 IK Foundation 2007-2012 Digital version available
The Linnaeus Apostles : global science and adventure / editor-in-chief, Lars Hansen ; general editors, Eivor Cormack, Ragnar Edberg, Per Sörbom ; editorial secretary, Viveka Hansen. Afzelius, Adam, 1750-1837. Broberg, Gunnar, 1942-... 4015 IK Foundation 2007-2012 Digital version available
The Linnaeus Apostles : global science and adventure / editor-in-chief, Lars Hansen ; general editors, Eivor Cormack, Ragnar Edberg, Per Sörbom ; editorial secretary, Viveka Hansen. Afzelius, Adam, 1750-1837. Broberg, Gunnar, 1942-... 4016 IK Foundation 2007-2012 Digital version available
The Linnaeus Apostles : global science and adventure / editor-in-chief, Lars Hansen ; general editors, Eivor Cormack, Ragnar Edberg, Per Sörbom ; editorial secretary, Viveka Hansen. Afzelius, Adam, 1750-1837. Broberg, Gunnar, 1942-... 4011 IK Foundation 2007-2012 Digital version available
The Linnaeus Apostles : global science and adventure / editor-in-chief, Lars Hansen ; general editors, Eivor Cormack, Ragnar Edberg, Per Sörbom ; editorial secretary, Viveka Hansen. Afzelius, Adam, 1750-1837. Broberg, Gunnar, 1942-... 4009 IK Foundation 2007-2012 Digital version available
The Linnaeus Apostles : global science and adventure / editor-in-chief, Lars Hansen ; general editors, Eivor Cormack, Ragnar Edberg, Per Sörbom ; editorial secretary, Viveka Hansen. Afzelius, Adam, 1750-1837. Broberg, Gunnar, 1942-... 4006 IK Foundation 2007-2012 Digital version available
The Linnaeus Apostles : global science and adventure / editor-in-chief, Lars Hansen ; general editors, Eivor Cormack, Ragnar Edberg, Per Sörbom ; editorial secretary, Viveka Hansen. Afzelius, Adam, 1750-1837. Broberg, Gunnar, 1942-... 4010 IK Foundation 2007-2012 Digital version available
The Linnaeus Apostles : global science and adventure / editor-in-chief, Lars Hansen ; general editors, Eivor Cormack, Ragnar Edberg, Per Sörbom ; editorial secretary, Viveka Hansen. Afzelius, Adam, 1750-1837. Broberg, Gunnar, 1942-... 4014 IK Foundation 2007-2012 Digital version available
Resp. Noctiluca marina / Præs. C. Linnæus. Adler, Carl Fredric, 1720-1761 1677 publisher not identified 1787 Digital version available
Resp. Noctiluca marina / Præs. C. Linnæus. Adler, Carl Fredric, 1720-1761 1295/39 publisher not identified 1787 Digital version available
Resp. Noctiluca marina / Præs. C. Linnæus. Adler, Carl Fredric, 1720-1761 1676 publisher not identified 1764 Digital version available
Familles des plantes. Adanson, Michel, 1727-1806. 645 1763 Digital version available
Tal, om läkare-vetenskapens grundläggning och tilväxt vid rikets älsta lärosäte i Upsala : hållet uti Kongl. Vetenskaps Academien den 10 augusti 1796. / af Johan Gustaf Acrel. Acrel, Johan Gustaf, 1741-1801. 2630 tryckt hos Joh. P. Lindh 1796 Digital version available