Union Catalogue

All records for Natural History Museum (2113 results)

Title Author Soulsby Publisher Year
Till den Minnesfest öfver Carl von Linné som Wexjö Högre Elementarläroverk kommer att fira å Läroverkets Sollennitetsaal, Carlsdagen den 28 Januari 1878 / inbjuder vördsamt H.S. Cederschiöld Cederschiöld, Henrik Samuel, 1824-1900. 2787 Edv. Ljungström 1878 Digital version available
Festen till Carl von Linnés minne i Upsala den 10 januari 1878. Swederus, Magnus Bernhard, 1840-1911. Svedmark, Lennart Eugène 2782 1878 Digital version available
Om naturens lif : Inbjudningsskrift till den fest med hvilken kongl. universitet i Upsala kommer at fira minnet af Carl von Linné på hundrade årsdagen af hans död / af universitetets rektor [C. Y. Sahlin]. Sahlin, Carl Yngve, 1824-1917 2781 Ed. Berling 1878 Digital version available
Sammlung gemeinverständlicher wissenschaftlicher Vorträge / herausgegeben von R. Virchow und F. von Holtzendorff. Virchow, Rudolph Ludwig Carl, 1821-1902. 2779 1879 Digital version available
Minnesord öfver Carl von Linné vid Kongl. Vetenskaps-Akademien sammankomst den 10 Januari 1878 / Af P. H. Malmsten d. v. Praeses. Malmsten, Pehr Henrik, 1811-1883 2778 P. A. Norstedt & Söner 1878 Digital version available
Tal vid hundraårs-festen öfver Linné (10 januari 1878), &c. Malm, August Wilhelm, 1821-1882. 2775 D.F. Bonnier 1878 Digital version available
Vid Naturvetenskapliga Studentsällskapets Fest till Carl von Linnés minne den 10 Januari 1878 = [Poem in nine verses by Tycho Tullberg, beginning Till fjerran stränder längesen hon nått.] 2775a 1878 Digital version available
Svenska Familj-Journalen : illustrerad månadsskrift, &c. 2774a 1878 Digital version available
Carl v. Linnés Vistande i Lund och Bref till E. G. Lidbeck [Oct. 20, 1747--6 May, 1760] : Inbjudningsskrift till den Minnesfest öfver Carl von Linné . . . den 10 Januari 1878 / [Af Gustaf Ljunggren.]. Ljunggren, Gustaf, 1823-1905. 2773 1878 Digital version available
Tilläggsblad No. 1 till Tidskrift för Hemmet. 20. de Årg. 2772a 1878 Digital version available
Carl von Linné i Smålands nation : anteckningar Lindal, Per Johan, 1844-1890. 2772 J. Thimgren 1878 Digital version available
Lännetär : album utgifvet af Vestfinska Afdelningen. VI. 2756 1877 Digital version available
Beretning om Studentermødet, 1875 / udgiven på den Norske Reisebestyrelses Foranstaltning af Alb. Brock og Nordahl Rolfsen. Brock, Albert. Rolfsen, Nordahl. 2753a H. Aschehoug & Co. 1875 Digital version available
Botanical names for English readers. Alcock, Randal Hibbert, 1833-1885. 2753b 1876 Digital version available
Minnesord öfver Carl von Linné. (Tal hållet den 16 November 1872 vid en minnesfest öfver Linné, gifven af Jonköpings högre Elementarläroverks studerande ungdom. Inkomsten öfverlemnades till Kongl. Vetenskapsakademien i Stockholm såsom bidrag till minnesvarden öfver Linné.) / Af J.E. Zetterstedt, &c. Zetterstedt, Johan Emanuel, 1828-1880. 2752 Jönköpings Tryckeribolag 1874 Digital version available
Carolus Linnaeus : ein Lebensbild, mit Bildniss und Handschrift Gistel, Johannes, 1809-1873 2748 J.D. Sauerländer 1873 Digital version available
Hygiea : medicinsk och Farmaceutisk Månadsskrift. Bd. 34, no 7. Juli 1872. 2747 1872 Digital version available
Förr och Nu : illustrerad läsning för hemmet. Bd. 1-2. 1870-1871. 2744a 1870-71 Digital version available
Dikter Snoilsky, Carl, 1841-1903. 2743 1869 Digital version available
Carl Linné : [Biographical sketch.]. Smith, Sophus Birket. 2742 1869 Digital version available