Union Catalogue

All records for Natural History Museum (2113 results)

Title Author Soulsby Publisher Year
Carl von Linné : tvåhundraårsminnet. 1707 23/5 1907 : [In verse. Begins: O, Carl von Linné! Ditt tvåhundraårsminne uppgår!]. W-N., E. 2940 Almqvist & Wiksell 1907 Digital version available
Veckan. Årg. 4, no. 27. 2938 E. Lindenstein 1907 Digital version available
Linné som lärare : studie, .... (Uppsala Folkskolelärareseminariums Linnéfest den 22 maj 1907.) Dahlgren, Harald Magnus, 1861- 2937 1907 Digital version available
Strix : utgifvare: Albert Engström. Årg. 11. no. 22. Den 29 Maj, 1907. 2935c 1907 Digital version available
Ad memoriam Caroli Linnaei bisecularem celebrandam a.d. VIII Calendas Junias MCMVII Regia Academia Scientiarum Suecica [Latin poem in Sapphics by] / R. Törnebladh. Törnebladh, Henrik Ragnar 2934 Almqvist & Wiksell 1907 Digital version available
Linné och Växtodlingen af M. B. Sweferus : (Tal om Planterings nytta och nödvändighet i synnerhet pa slättbygden i Öster-Göthland ... af E. O. Rydbeck) Swederus, Magnus Bernhard, 1840-1911. Rydbeck, Ericus Ol., 1732-1795. 2933a 1907 Digital version available
[Collection of ten Official Programmes. May 23-26, 1907]. 2932 1907 Digital version available
Linné och jordbruket. [Af] Hans Tedin. Hvad Linné har att säga om "slagrutan" / [Af] H. T-n. [i.e. Hans Tedin]. Tedin, Hans, 1860-1930. 2931 1907 Digital version available
En blå bok : aflämnad till vederbörande och utgörande kommentar till "Svarta fanor" / August Strindberg. Strindberg, August, 1849-1912. 2929a 1907 Digital version available
Till Linnés Minne att sjungas vid Svenska Läkar-Sällskapets Linnéfest d. 14 Maj, 1907 / [Words by C. G. S. i.e. C. G. Santesson]. Santesson, C. G. 1862-1939 2929 Isaac Marcus 1907 Digital version available
Studier öfvrer Bergianska Trädgardens spontana Rosa-former. Almquist, Sigfrid Oscar Immanuel, 1844-1923. 2927 1907 Digital version available
Ymer. Tidskrift, &c.. Årg. 1, Hft. 3-4, 1881; 26, Hft. 3, 1906. 2927b 1882, 1906. Digital version available
Kantat vid K. Vetenskapsakademiens Minnesfest öfver Carl von Linné den 25 Maj 1907 / (Musiken komponerad af Karl Valentin.) ; [Words by G. R. i.e. M. G. Retzius, and with his MS. dedication to James Carleton Young, August 1, 1907.]. Retzius, Gustaf, 1842-1919. 2926 Digital version available
Carl von Linnés Bedeutung als Naturforscher und Arzt : Schilderungen herausgegeben von der Königlichen Schwedischen Akademie der Wissenschaften anlässlich der 200-jährigen Wiederkehr des Geburtstages Linnés. 2925 C. Fischer (1908-)1909 Digital version available
Carl von Linné och läran om ryggradsdjuren ... Lönnberg, Einar, 1865- 2923a 1907 Digital version available
Carl von Linnés betydelse s°asom Naturforskare och Läkare : Skildringer utgifna af Kungl. Svenska Vetenskapsakademien i anledning af tv°ahundra°arsdagen af Linnés födelse. Hjelt, Otto E. A. 1823-1913. Linné, Carl von, 1707-1778... 2923 1907 Digital version available
Om alströmerska brevsamlingen i Upsala Universitets Bibliotek. Brolén, Carl Axel, 1845-1908 2921 Edv. Berling 1917 Digital version available
Linneo en España : homenaje á Linneo en su segundo centenario, 1707-1907. 2919 1907 Digital version available
Carolus Linnaeus : een en ander over zijne beteekenis, vooral ten opzichte van hot soortsbegrip : Rede ter herdenking van zijn 200 sten geboortsdag / uitgesproken te Haarlem op den 23 sten Mei 1907 door J.P. Letsy Letsy, J. P. 2911 1907 Digital version available
Redogörelse för Läsåret 1906-07. 2909 1907 Digital version available