Union Catalogue

All records for Natural History Museum (2113 results)

Title Author Soulsby Publisher Year
Minnen af lediga stunder. Beckman, Johan Wilhelm, 1792-1873 2662 Tryckte hos Samuel Rumstedt 1824 Digital version available
Porträtt-Galleri af Swenska Lärde, Snillen och Konstnärer / Utgifwit af W. Fabian Holmgrén. Holmgrén, Wilhelm Fabian, 1800-1847. 2661a Tryckt hos Carl Deleen 1823 Digital version available
Linné's eigenhändige Anzeichnungen über sich selbst. Mit Anmerkungen und Zusätzen von Afzelius. Aus dem Schwedischen übersetzt von Karl Lappe. Mit einer Vorrede von Dr. K. A. Rudolphi. Nebst Linné's Bildniss und Handschrift. Afzelius, Adam, 1750-1837. 2661 G. Reimer 1826 Digital version available
Egenhändiga anteckningar af Carl Linnaeus om sig sjelf med Anmarkningar och Tillägg / [Adam Afzelius]. Afzelius, Adam, 1750-1837. 2660 Palmblad & Co. 1823 Digital version available
Linné / stances de Mme. Amable Tastu. Lues `a la séance publique du 28 décembre 1821. Tastu, Amable 2659a Chez Audot et Debeausseaux 1822 Digital version available
Linné och hans vetenskap. Ett bidrag till faderneslandets vetenskaps-historia / Af G. Wahlenberg. Wahlenberg, Georgius, 1780-1851 2659 Palmblad & Co. 1822 Digital version available
Éloge de Linné / par M. de Saint-Amans. Saint-Amans, Jean Florimond Boudon de, 1748-1831. 2657 s.n 1822 Digital version available
Svensk Plutarch : Historisk läsning för svenska ynglingar, innehållande [55] lefvernesbeskrifningar öfver fäderneslandets största män; / af Jör. Jac. Thomaeus Thomaeus, Jöran Jacob. 2656 hos Zacharias Haeggström 1820 Digital version available
Vita di Carlo Linneo / scritta da Cesare Arici. Arici, Cesare. 2656a Tipografia della Minerva 1822 Digital version available
The Edinburgh encyclopædia / conducted by David Brewster ... with the assistance of gentlemen eminent in science and literature. Brewster, David, 1781-1868. 2655 1830 Digital version available
Charles Linnaeus [Biographical sketch] Wilkes, John, 17- -1811. 2651 s.n 1814 Digital version available
[Charles Linnaeus, afterwards von Linné] / [by Sir James Edward Smith, FRS] Smith, James Edward, Sir, 1759-1828. 2649 Printed for Longman, Hurst, Rees, Orme, and Brown ; 1812 Digital version available
Minne af von Linné fader och son Hedin, Sven Anders, 1750-1821 2647 Tryckt hos Henrik And. Nordström 1808 Digital version available
Tal vid invignings-acten af den nya akademiska trägården dess orangerie och samlings-salar, med Kongl. Maj:ts allernådigste tillstånd hållit i Upsala uti den nya botaniska lärosalen d. 25 Maji 1807, då tillika firades framledne Carl von Linnés hundra-åriga födelse-dag af Carl Peter Thunberg. Thunberg, Carl Peter, 1743-1828 2646 Tryckt hos Joh. Fr. Edman 1807 Digital version available
Alla af stånd och börd vetenskapernes här varande beskyddare och vänner hälsar Elias Heurlin [Celebration of the birth of Linnaeus] Heurlin, Elias 2646a Sven Rask 1807 Digital version available
För alla i Upsala varande Vetternskapernas Gynnare Vänner och idkare tillkännagifves härmed den högtidlighet som med Konungens allernådisgste tillstånd ... den tjugufemte Maji [1807] Aurivillius, Per Fabian. 2645 Tryckt hos Joh. Fredr. Edman 1807 Digital version available
Linnaeus's diary Pulteney, Richard, 1730-1801. 2640 Printed for J. Mawman 1805 Digital version available
Naturhistorische Reise durch einen Theil Schwedens. Weber, Friedrich, 1781-1823. 2638a bei Heinrich Dieterich 1804 Digital version available
Förslag till inscription öfver framledne Archiatren m. m. Carl von Linnés minnesvǎrd, samt till Skådepenningar öfver namnkunnige Män i Konung Carl XI:s tid. / upgifna af Gunnar Backman Backman, Gunnar, 1762-1848 2635a Tryckte hos Joh. Pehr Lindh 1800 Digital version available
Voyage de deux Français [i.e. Alphonse Toussaint Joseph Andre Marie Marseille de Fortia de Piles and Pierre Marie Louis de Boisgelin de Kerdu] en Allemagne, Danemarck, Suède, Russie et Pologne, fait en 1790-1792 / [edited by A.T.J.A.M.M. de Fortia de Piles] Fortia de Piles, Alphonse Toussaint Joseph Andre Marie Marseille , Count, 1758-1826 2631a Chez Desenne 1796 Digital version available