Union Catalogue

All records for British Library (2112 results)

Title Author Soulsby Publisher Year
Carl Linnæi ... Öländska och gotländska resa ... förrättad år 1741 ... Redigerad av Carl-Otto von Sydow. Illustrerad av Gunnar Brusewitz. [With maps and illustrations.] Linné, Carl von, 1707-1778. 4344 1962 Digital version available
Tvåkönad alstring, Generatio ambigena. Akademisk avhandling under Linnés presidium, Uppsala 1759. Översatt från latinet av Ejnar Haglund. Efterskrift och noter av Telemak Fredbärj. RAMSTRÖM, Christianus Ludovicus. 4170 1962 Digital version available
Flower-calender [sic]. Illustrated by Kaj Beck̇man. [Translated by Benjamin Stillingfleet.] BERGER, Alexander Mal. 4056 Fabel 1963 Digital version available
Linnéansk linje. Hagberg, Knut, 1900-1975. 4370 1963 Digital version available
[Dissertatio academica, sistens inebriantia.] Berusningsmedel. Inebriantia. Akademisk avhandling under Linnés presidium ... Översatt ... av Albert Boerman och Telemark Fredbärj. Linné, Carl von, 1707-1778. 4171 1963 Digital version available
[Dissertatio academica in qua motus polychrestus delineatur.] Nyttan av rörelse. Motus polychrestus. Akademisk avhandling under Linnés presidium ... Översatt ... av Albert Boerman och Telemak Fredbärj. Linné, Carl von, 1707-1778. 4173 1963 Digital version available
Rektorsprogram. [Programmes issued by Carl Linnaeus as Rector of the University of Upsala.] Översatta och kommenterade av Ingrid Odelstierna. ODELSTIERNA, Ingrid. 4172 1963 Digital version available
Skånska resa ... Redigerad och med inledning av Knut Hagberg. Linné, Carl von, 1707-1778. 4333 1963 Digital version available
[De pane diætetico.] Om brödet som födoämne ... Akademisk avhandling under Linnés presidium ... Översatt ... av Arvid Hj. Uggla och Telemak Fredbärj. Linné, Carl von, 1707-1778. 4175 1964 Digital version available
Fyra skrifter. Utvalda och kommenterade av Arvid Hj. Uggla. Illustrerade av Harald Sallberg. [Comprising “Tal om märkvärdigheter uti insecterna,” “Naturaliesamlingars ändamål och nytta,” “Tal vid Deras Kongl. Majesteters Höga Närvaro” and “Deliciae naturae.”] Linné, Carl von, 1707-1778. 4298 1964 Digital version available
[Aer habitabilis.] Den beboeliga luften ... Akademisk avhandling ... 1759. Översatt från latinet av Albert Boerman och Telemak Fredbärj. Linné, Carl von, 1707-1778. 4174 1964 Digital version available
A checklist of Linneana, 1735-1835, in the University of Kansas Libraries / compiled by Terrence Williams. Williams, Terrence. 4463 1964 Digital version available
Systema naturae 1735. Facsimile of the first edition. With an introduction and a first English translation of the “Observationes” by Dr. M. S. J. Engel-Ledeboer and Dr. H. Engel. [With a portrait.] Linné, Carl von, 1707-1778. 3928 B. de Graaf 1964 Digital version available
Ceres noverca Arctoum. Nordbornas styvmoderliga Ceres. Utgiven av Telemak Fredbärj. Linné, Carl von, 1707-1778. 4176 1964 Digital version available
Carl von Linné : Geniets kamp för klarhet. [With plates, including portraits.] Malmeström, Elis, 1895- 4383 1964 Digital version available
La Philosophie de la vie au XVIIIe siècle. Etudiée chez Fontenelle, Montesquieu, Maupertuis, La Mettrie, Diderot, d'Holbach, Linné. Callot, Emile. 4307 1965 Digital version available
[Fructus esculenti.] Ätliga frukter-Fructus esculenti. Akademisk avhandling under Linnés presidium ... Översatt ... av Ejnar Haglund och Telemak Fredbärj. Linné, Carl von, 1707-1778. 4179 1965 Digital version available
[De morsura serpentum.] Om ormbett ... Akademisk avhandling under Linnés presidium ... Översatt ... av Ejnar Haglund. Efterskrift och noter av Telemak Fredbärj. Linné, Carl von, 1707-1778. 4178 1965 Digital version available
Caroli Linnæi Iter lapponicum, etc. [Edited by Magnus von Platen and Carl-Otto von Sydow.] Linné, Carl von, 1707-1778. 3933 1965 Digital version available
[Respiratio diætetica.] Andningens dietetik ... Akademisk avhandling under Linnés presidium ... Översatt ... av Ejnar Haglund. Efterskrift och noter av Telemak Fredbärj. Linné, Carl von, 1707-1778. 4177 1965 Digital version available