Union Catalogue

All records for British Library (2112 results)

Title Author Soulsby Publisher Year
Herbationes upsalienses. Protokoll över Linnés exkursioner i Uppsalatrakten. Utgivna av Svenska Linné-Sällskapet. BERG, Anders Åke. Linné, Carl von, 1707-1778. 4462 1951- . Digital version available
[Orbis eruditi judicium de Caroli Linnæi M.D. scriptis.] Den lärde världens omdöme om med. dr. Carl Linnæi skrifter ... Översättning av Hjalmar Hedfors. Inledning och noter av Telemak Fredbärj. Linné, Carl von, 1707-1778. 4143 1952 Digital version available
Carl Linnaeus / translated from the Swedish by Alan Blair. Hagberg, Knut, 1900-1975. 4353 Cape 1952 Digital version available
Linnés Dalaresa, Iter Dalekarlicum. Jämte Utlandsresan, Iter ad exteros, och Bergslagsresan, Iter ad fodinas. Med utförlig kommentar. (Redaktor: Arvid Hj. Uggla.) [With a map.] Linné, Carl von, 1707-1778. UGGLA, Arvid Hjalmar. 3931 1953 Digital version available
Estudio botánico de las vezas y arvejas españolas. Monografía del género Vicia Linné en España. [With illustrations and maps.] Guinea López, Emilio. 4262 Instituto Nacionalde Investigaciones Agronómicas 1953 Digital version available
Carolus Linnaeus als middelaar tussen Nederland en Zweden = Carolus Linnaeus and the relations between the Netherlands and Sweden ; with a summary in English. Academisch proefschrift, etc. [With a map and facsimiles.] BOERMAN, Albert Johan. 4359 1953 Digital version available
The prince of botanists: Carl Linnæus. [A biography. With portraits.] GOURLIE, Norah. 4348 H. F. & G. Witherby 1953 Digital version available
[Morbi ex hyeme.] Om vintersjukdomar ... Översättning av Arvid Hj. Uggla. BRODD, Sueno. 4145 1953 Digital version available
Levnadsordning vid en surbrunn ... Akademisk avhandling under Linnés præsidium ... Översatt ... av Nils Dahllöf. Noter och efterskrift av Telemak Fredbärj. VIGELIUS, Ericus. 4144 1953 Digital version available
[Najades svecicae.] Svenska vattunymfer ... Översatt och utgiven av Arvid Hj. Uggla och Telemak Fredbärj. Linné, Carl von, 1707-1778. 4148 1954 Digital version available
[Diæta per scalam ætatis humanæ observanda.] Levnadsordning under människans olika åldrar ... Akademisk avhandling under Linnés præsidium ... Översatt ... av Nils Dahllöf. Efterskrift och noter av Telemak Fredbärj. Öhrqvist, Daniel Johan. 4147 1954 Digital version available
Tre tal. Utgivna av Arvid Hj. Uggla. (Tal om märkvärdigheter uti insecterna.-Tal vid deras Kongl. Majesteters höga närvaro.-Deliciae naturae.). Linné, Carl von, 1707-1778. 4198 1954 Digital version available
Caroli Linnæi Pharmacopæa holmensis. Bihang: Utkast till Materia medica 1761. Två manuskript utgivna av Telemak Fredbärj. Linné, Carl von, 1707-1778. 4149 1954 Digital version available
[Dissertatio Odores medicamentorum exhibens.] Läkemedlens lukt ... Akademisk avhandling under Linnés præsidium ... Översatt ... av Hjalmar Hedfors. Noter och efterskrift av Telemak Fredbärj. WAHLIN, Andreas. 4146 1954 Digital version available
[Consectaria electrico-medica.] Elektriskt-medicinska satser ... Akademisk avhandling under Linnés præsidium ... Översättning av Arvid Hj. Uggla. Inledning, noter och efterskrift av Telemak Fredbärj. ZETZEL, Peter. 4150 1955 Digital version available
[Morbi artificum.] Hantverkarnes sjukdomar ... Akademisk avhandling under Linnés præsidium ... Översatt ... av Ejnar Haglund. Efterskrift och noter av Telemak Fredbärj. SKRAGGE, Nicolaus. 4151 1955 Digital version available
[Dissertatio academica in qua anthropomorpha ... submittit C. E. Hoppius.] Menniskans cousiner. Efterskrift och noter av Telemak Fredbärj. HOPPIUS, Christianus Emmanuel. 4152 1955 Digital version available
Personregister. Utarbetat av Hans Krook. FRIES, Theodor Magnus. 4535 1956 Digital version available
Caroli Nic. fil. Linnæi Smol. Med. stud. bibliotheca medica. Utgiven av Telemak Fredbärj. [A catalogue.] Linné, Carl von, 1707-1778. 4154 1956 Digital version available
[Macellum olitorium.] Grönsakstorget ... Akademisk avhandling under Linnés præsidium ... Översatt ... av Arvid Hj. Uggla. Noter och efterskrift av Telemak Fredbärj. JERLIN, Petrus. 4156 1956 Digital version available