Union Catalogue

All records for British Library (2112 results)

Title Author Soulsby Publisher Year
Linneo, Darwin, Agassiz nella vita intima. Con ritratti e illustrazioni. LIOY, Paolo. 4387 1904 Digital version available
Linneo, Darwin, Agassiz nella vita intima. Con ritratti e illustrazioni. LIOY, Paolo. 2850 1904 Digital version available
Pehr Kalms Resa till Norra Amerika. Å nyo utgifven af F. Elfving och Schauman. (Tilläggsband sammanställt av F. Elfving.). Kalm, Pehr, 1716-1779. 2586i 1904-29 Digital version available
Peter Artedi. A bicentenary memoir, written on behalf of the Swedish Royal Academy of Science by Einar Lönnberg. Translated by W. E. Harlock. LÖNNBERG, Axel Johan Einar. 3567 1905 Digital version available
Guide to an exhibition of old natural history books, illustrating the origin and progress of the study of natural history up to the time of Linnæus. WOODWARD, Bernard Barham. 3674 1905 Digital version available
Peter Artedi. A bicentenary memoir, written on behalf of the Swedish Royal Academy of Science by Einar Lönnberg. Translated by W. E. Harlock. LÖNNBERG, Axel Johan Einar. 2854 1905 Digital version available
Skrifter af Carl von Linné, etc. [Edited by and in part translated by T. M. Fries.] FRIES, Theodor Magnus. Linné, Carl von, 1707-1778. 28 1905- Digital version available
Carl von Linné. Några kapitel ur ett oafslutadt arbete. Levertin, Oscar, 1862-1906. 2861 1906 Digital version available
Linné and the love for nature. (Reprinted from the Popular Science Monthly.-An address, etc.). PUTNAM, Edward Kirby. 2916 1907 Digital version available
Studier öfver Salices i Linnés herbarium. [With two plates.] ENANDER, S. J. 2933/1.2 1907 Digital version available
Ad memoriam primi sui præsidis ejusdemque e conditoribus suis unius Caroli Linnæi opus illud, quo primum Systema naturæ per tria regna dispositæ explicavit Regia Academia Scientiarum Svecica biseculari natali auctoris denuo edidit. Linné, Carl von, 1707-1778. 3143 1907 Digital version available
Linnés Pluto Svecicus och Beskrifning öfwer stenriket. Utgifna af Carl Benedicks. [With plates.] Linné, Carl von, 1707-1778. 1012 1907 Digital version available
Några ord om Linné och hans betydelse för den botaniska vetenskapen ... Med 3 taflor. WITTROCK, Veit Brecher. 892 1907 Digital version available
Carl v. Linne und seine Bedeutung fur die Bibliographie : Festschrift / Carl Linnaues. Linnaeus, Carl. 3685 W. Junk 1907 Digital version available
Linnés dietetik: på grundvalen af dels hans eget originalutkast till föreläsningar: Lachesis naturalis quae tradit Diætam naturalem och dels lärjungeanteckningar efter dessa hans föreläsningar / Collegium diæteticum; på uppdrag af Medicinska Fakulteten i Uppsala ordnad och utgifven af Axel Otto Lindfors. Linné, Carl von, 1707-1778. 3549 Uppsala Universitet 1907 Digital version available
Studier öfver Salices i Linnés herbarium. [With two plates.] ENANDER, S. J. 4270 1907 Digital version available
Carl von Linné. Föredrag hålbet vid Finska Vetenskaps-Societetens årshögtid den 30 April 1907 af F. Elfving. ELFVING, Fredrik Emil Volmar. 2895 1907 Digital version available
Methodus avium sveticarum. Utgifven af Einar Lönnberg. Linné, Carl von, 1707-1778. 2933/2.5 1907 Digital version available
Ad memoriam primi sui præsidis ejusdemque e conditoribus suis unius Caroli Linnæi opus illud, quo primum Systema naturæ per tria regna dispositæ explicavit Regia Academia Scientiarum Svecica biseculari natali auctoris denuo edidit. Linné, Carl von, 1707-1778. 43 1907 Digital version available
Linnæa borealis L. Species polymorpha et polychroma ... en mångformig art ... Med 13 taflor och 18 textbilder. WITTROCK, Veit Brecher. 292 1907 Digital version available