Union Catalogue

All records for British Library (2112 results)

Title Author Soulsby Publisher Year
Linné i Skåne : Carl Linnaeus dagboksmanuskript från Skåneresan 1749, utdrag ur den publicerade reseberättelsen 1751 - huvudsakligen där dagboksark är försvunna - samt ur andra tryckta arbeten. En antologi / sammanställd av Bertil Gullander. Linné, Carl von, 1707-1778. 4316 Norstedts 1975 Digital version available
Indelning i ört-riket, efter Systema naturae / [av] Carl von Linné ; på svenska öfversatt af Johan J. Haartman och nu andra gången uplagd, ändrađ och tillökt efter 13:de upplagan af systemet. Linné, Carl von, 1707-1778. 4454 Rediviva 1976 Digital version available
Carl von Linné / [av] Wilfrid Blunt ; översättning Gull Brunius ; fackgranskning och förord Gunnar Broberg. Blunt, Wilfrid, 1901-1987. 4030 Trevi 1977 Digital version available
Select dissertations from the Amoenitates academicae / Trans. by F. J. Brand. Linné, Carl von, 1707-1778. 4339 Arno Press 1977 Digital version available
Linnés Sverige / [av] K.W. Gullers, Birger Strandell ; foto : K.W. Gullers, Peter Gullers, Björn Enström. Gullers, K. W. 1916-1998. 4294 Gullers 1977 Digital version available
Flora lapponica : exhibens plantas per Lapponiam crescentes / [av] Carl von Linné. Linné, Carl von, 1707-1778. 4054 Rediviva 1977 Digital version available
Blomster-almanack / [av] Carl von Linné ; illustrerad av Kaj Beckman ; [redigerad av Gunhild Adelswärd]. Linné, Carl von, 1707-1778. 4057 C. Topelius 1977 Digital version available
Miscellaneous tracts relating to natural history, husbandry and physick / translated by Benjamin Stillingfleet. Linné, Carl von, 1707-1778. 4338 Arno Press 1977 Digital version available
Carl Von Linne. Jahn, Ilse. 4371 Teubner Verlagsgesellschaft 1978 Digital version available
Västgöta-resa : på Riksens Höglovlige Ständers befallning förrättad år 1746 ... / [av Carl Linnæus] ; redigerad av Sigurd Fries och Lars-Erik Edlund ; illustrerad av Gunnar Brusewitz. Linné, Carl von, 1707-1778. 4347 Wahlström & Widstrand 1978 Digital version available
“Brunögd, lätt, hastig, giorde allting promt” : Carl von Linné 1707-1778 / [av] Gunnar Broberg. Broberg, Gunnar, 1942-2022. 4360 Universitetet 1978 Digital version available
Utur stubbotan rot : essäer till 200-årsminnet av Carl von Linnés död / [av] Gunnar Broberg ... [et al.] ; utgivna av Kungl. Vetenskapsakademien under redaktion av Ragnar Granit. Broberg, Gunnar, 1942-2022. Granit, Ragnar. 4201 Norstedts 1978 Digital version available
Carl Von Linne. Jahn, Ilse. 3471 Teubner Verlagsgesellschaft 1978 Digital version available
Linné och Uppsala : glimtar från en tid av kamp och framgångar / [av] Bertil Gullander. Gullander, Bertil. 4349 AWE/Gebers 1978 Digital version available
Brown-eyed, nimble, hasty, did everything promptly” : Carl Linnaeus 1707_1778 / Gunnar Broberg. Broberg, Gunnar, 1942-2022. 4050 University 1978 Digital version available
I naturens riken : Linnés liv och verk / Inga Borg. Borg, Inga. 4362 Gidlunds 1979 Digital version available
Travels / Carl Linnaeus ; edited by David Black ; illustrated by Stephen Lee ; [translated from the Swedish]. Linné, Carl von, 1707-1778. 3907 Elek 1979 Digital version available
I naturens riken : Linnés liv och verk / Inga Borg. Borg, Inga. 4361 Gidlunds 1979 Digital version available
Christina : en roman om Carl von Linnés mor / Ingrid Wallerström. Wallerström, Ingrid. 4521 Settern 1980 Digital version available
Linné i Dalarna : Carl Linnaeus dagbok från resan i Dalarna 1734 med åtskilliga stycken ur hans dalska och lapska floror, ur hans Diaeta naturalis, Flora oeconomica, ur brev m.m. : en antologi / sammanställd av Bertil Gullander. Linné, Carl von, 1707-1778. 4303 Forum 1980 Digital version available