Union Catalogue

All records for British Library (2112 results)

Title Author Soulsby Publisher Year
A catalogue of the works of Linnæus - and publications more immediately relating thereto - preserved in the libraries of the British Museum, Bloomsbury, and the British Museum, Natural History, South Kensington. Linné, Carl von, 1707-1778. SOULSBY, Basil Harrington. 3677 1933 Digital version available
[Amsterdam, 1935.] VIth International Botanical Congress, Amsterdam, Sept. 2-7th 1935. Catalogue of the exhibition of books to be held in a locality of the Royal Zoological Institution “Natura Artis Magistra,” etc. 4469 1935 Digital version available
Matthisson und Linné. SCHMID, Guenther. 4390 1935 Digital version available
Linnéstudier. Minnesteckningar och botaniskt kulturhistoriska uppsatser. GERTZ, Otto. 4366 1935 Digital version available
Daniel Gabriel Fahrenheit ... Mit 13 Abbildungen. COHEN, Ernst Julius, and MEESTER (W. A. T. Cohen de) 4503 1936 Digital version available
Linnéminnena i Upsala och på Hammarby. Vägvisare av Rutger Sernander och Arvid Hj. Uggla. [With illustrations.] SERNANDER, Rutger. 4398 1937 Digital version available
The “Critica botanica” of Linnaeus. Translated by ... Sir Arthur Hort ... revised by Miss M. L. Green, etc. Linné, Carl von, 1707-1778. 3919 1938 Digital version available
Carl Linnæus. [With plates, including portraits.] Hagberg, Knut, 1900-1975. 4367 1939 Digital version available
Caroli Linnaei Systema naturae. A photographic facsimile of the first volume of the tenth edition, 1758. Regnum animale. Linné, Carl von, 1707-1778. 3950 1939 Digital version available
Synopsis of the Annotations by Linnaeus and Contemporaries in his Library of Printed Books. Savage, Spencer. 4471 1940 Digital version available
[Nutrix noverca.] Amman såsom styvmoder ... Akademisk avhandling under Linnés præsidium ... Översatt ... av Sven-Olof Thulin. Efterskrift och noter av Telemak Fredbärj. LINDBERG, Fridericus. 4135 1947 Digital version available
[Obstacula medicinæ.] Hinder för läkekonsten. Översatt ... av Sven-Olof Thulin. Efterskrift och noter av Telemak Fredbärj. BEYERSTEN, Johannes Georgius. 4136 1948? Digital version available
[Observationes in materiam medicam.] Observationer i materia medica ... Akademisk avhandling under Linnés præsidium ... Översatt ... av Johan Bergman. Efterskrift och noter av Telemak Fredbärj. LINDWALL, Johan. 4137 1949 Digital version available
I Skåne med Linné. En resa tvåhundra år senare av A. Henrikson och B. Lundquist. [Written by A. Henrikson and illustrated by B. Lundquist.] Henrikson, Alf, 1905-1995. 3899 1949 Digital version available
Genera morborum. Sjukdomsgrupperna ... Översatt ... av Johan Bergman. Efterskrift av Telemak Fredbärj. Linné, Carl von, 1707-1778. 4138 1949 Digital version available
[Censura medicamentorum simplicium vegetabilium.] Granskning av de enkla läkmedlen ur växtriket ... Akademisk avhandling under Linnés præsidium ... Översatt ... av A. H. Uggla. Efterskrift och noter av Telemak Fredbärj. CARLBOHM, Gustavus Jacobus. 4139 1950 Digital version available
Två Sörmlandsfloror. Flora åkeröensis. Akademisk avhandling under Linnés præsidium ... [C. J. Luut respondent.] Pandora et Flora rybyensis. Akademisk avhandling under Linnés præsidium ... [D. H. Söderberg, respondent.] Översättning av Arvid Hj. Uggla. Efterskrift av Telemak Fredbärj. LUUT, Carolus Joannes. 4140 1950 Digital version available
[Dissertatio medico-botanica exhibens plantas officinales.] Officinella växter ... Akademisk avhandling under Linné præsidium ... Översättning av Arvid Hj. Uggla. Efterskrift av Telemak Fredbärj. GAHN, Nicolaus. 4141 1950 Digital version available
Caroli Linnæi Adonis stenbrohultensis. Inledning, noter och efterskrift av Telemak Fredbärj. Linné, Carl von, 1707-1778. 4142 1951 Digital version available
Carl Linnæus. Den linneanska traditionen. [With plates, including portraits and a map.] Hagberg, Knut, 1900-1975. 4350 1951 Digital version available