Union Catalogue

All records for British Library (2112 results)

Title Author Soulsby Publisher Year
[Potus coffeæ.] Kaffedrycken ... Akademisk avhandling under Linnés presidium ... Översatt ... av Ejnar Haglund. Efterskrift och noter av Telemak Fredbärj. Linné, Carl von, 1707-1778. 4180 1966 Digital version available
[De varietate ciborum.] Om omväxling i födan ... Akademisk avhandling under Linnés presidium ... Översatt ... av Ejnar Haglund. Linné, Carl von, 1707-1778. 4181 1966 Digital version available
Philosophia botanica. Linné, Carl von, 1707-1778. 4070 J Cramer 1966 (1751) Digital version available
[De effectu et cura vitiorum diæteticorum generali.] Om följderna av dietetiska fel och dras behandling ... Akademisk avhandling under Linnés presidium ... Översatt ... av Ejnar Haglund. Efterskrift och noter av Telemak Fredbärj. Linné, Carl von, 1707-1778. 4183 1967 Digital version available
Botanikens grundvalar, vilka i korta aforismer såsom förelöpare till större verk framställa den botaniska vetenskapens teori. (Översatt ... av Telemak Fredbärj.). Linné, Carl von, 1707-1778. 4182 1967 Digital version available
Linné om Skaparen. ALMER, Tage Wolfgang Harry. 3890 Gleerup 1968 Digital version available
Carl von Linné : Inledning av Carl Fehrman. Levertin, Oscar, 1862-1906. 4378 Pan/Norstedt 1968 Digital version available
[Medicamenta graveolentia.] Starkt luktande läkemedel ... Akademisk avhandling under Linnés presidium ... Översatt ... av Ejnar Haglund. Efterskrift och noter av Telemak Fredbärj. Linné, Carl von, 1707-1778. 4184 1968 Digital version available
[Circa fervidorum et gelidorum usum parænesis.] Om bruket av varm och kall mat och dryck ... Akademisk avhandling under Linnés presidium ... Översatt ... av Ejnar Haglund. Efterskrift och noter av Telemak Fredbärj. Linné, Carl von, 1707-1778. 4185 1968 Digital version available
[Anteckningar öfver Nemesis divina.] Nemesis divina. Utgiven av Elis Malmeström och Telemak Fredbärj. Linné, Carl von, 1707-1778. 4299 Bonnier 1968 Digital version available
Carl Linnaeus : the man who put the world of life in order. Silverstein, Alvin. 4023 John Day 1969 Digital version available
Collegium medicum ... Om sättet att tillhopa gå. Sexualföreläsningar. [Edited by Nils Isberg.] Linné, Carl von, 1707-1778. 4416 Zindermans 1969 Digital version available
Linné i Lappland. Utdrag ur Carl Linnæus' dagbok från resan till Lappland 1732, ur hans lapska flora och reseberättelsen till Vetenskaps-Societeten i Uppsala, ur anteckningar och brev m.m. En antologi sammanställd av Bertil Gullander. Linné, Carl von, 1707-1778. 3935 Forum 1969 Digital version available
[Vires plantarum.] Växternas krafter ... Akademisk avhandling undr Linnés presidium ... Översatt ... av Telemak Fredbärj och Albert Boerman. Linné, Carl von, 1707-1778. 4187 1970 Digital version available
[Ambrosiaca.] Ambrosiska läkemedel ... Akademisk avhandling under Linnés presidium, Uppsala 1759. Översatt ... av Albert Boerman och Telemak Fredbärj. Linné, Carl von, 1707-1778. 4188 1970 Digital version available
Auctores botanici in dissertatione propositi, quam sub præsidio Caroli Linnæi ad publicum examen defert Augustinus Loo. Linné, Carl von, 1707-1778. 4059 Rediviva 1970 Digital version available
Linné på Öland. Utdrag ur Carl Linnaeus' dagboksmanuskript från ölandska resan 1741, ur den publicerade reseberättelsen, andra tryckta arbeten, avhandlingar, brev m. m. En antologi sammanställd av Bertil Gullander. Linné, Carl von, 1707-1778. 3940 P. A. Norstedt & Söners förlag 1970 Digital version available
Lachesis and Nemesis : four chapters on the human condition in the writings of Carl Linnæus. Wikman, K. Robert V. 1886-1975. 3916 Almqvist & Wiksell 1970 Digital version available
Карл Линней, 1707-1778.. BOBROV, Evgeny Grigor'evich. 4354 Издательство 'Наука', Ленинградское отделение 1970 Digital version available
Angår oss Linné?. Krook, Hans, 1920- 3903 Rabén & Sjögren 1971 Digital version available